Ogłoszenia Duszpasterskie na 17.03.2019 roku

Ogłoszenia Duszpasterskie na 17.03.2019 roku

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA II  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU .

 1. II Niedziela Wielkiego Postu to dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami. Dlatego w całej naszej Ojczyźnie, we wszystkich kościołach i kaplicach, po wszystkich Mszach Świętych odbywa się zbiórka ofiar do puszek na rzecz Krajowego Funduszu Misyjnego na wsparcie misjonarzy i dzieł misyjnych na całym świecie. Tegoroczne przesłanie to słowa Ojca Świętego Franciszka : „ UCZNIOWIE-MISJONARZE MOCĄ DUCHA ŚWIĘTEGO „.  Taką ofiarę można złożyć w naszym kościele do skarbony przy głównym wyjściu z naszej świątyni.
 2. W okresie Wielkiego Postu Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie nabożeństw pokutnych. Przypominamy, że w naszym kościele w każdy piątek o godzinie 17.30 razem z Chrystusem i Jego Matką Bolesną przemierzamy Drogę Krzyżową, a w niedzielę o godzinie 16.15 rozpamiętujemy Mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich Żali. Wszystkich zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia.

Najbliższą Drogę Krzyżowa poprowadzi chór parafialny. Na to spotkanie szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież.

 1. Dzisiaj jest możliwość nabycia i lektury tygodnika „Gość Niedzielny” oraz miesięcznika Arka”.
 2. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństwach:
 • Wtorek – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Czwartek – cicha i osobista adoracja Najświętszego Sakramentu
 1. We wtorek, 19 marca, przypada Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca NMP. Pan Bóg przygotował go do wielu zadań. Został dziewiczym małżonkiem Maryi. Dzięki interwencji anielskiej przyjął Matkę Jezusa do swego domu. Stał się ojcem Pana Jezusa według prawa żydowskiego, będąc jedynie Jego opiekunem i wychowawcą. Troszczył się o Świętą Rodzinę, zapewniając Jej byt materialny. Był oddany milczeniu i modlitwie, gdzie odnajdywał rozwiązania trudnych spraw. Jest wzorem dla ojców, mężów, rzemieślników oraz patronem Kościoła i dobrej śmierci.

Święty Józef jest patronem parafii w Turowie, która w tym dniu o godzinie 18.00 przeżywać będzie odpust parafialny.

 1. Ponadto w liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
 • poniedziałek – wspomnienie świętego Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła. Żył w IV wieku, urodził się w Jerozolimie. Wśród tamtejszych chrześcijan wyróżniał się mądrością i żarliwością w obronie prawd wiary o bóstwie Jezusa Chrystusa i o Najświętszym Sakramencie. Pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Liczne katechezy, które ukazują nam zdrową naukę chrześcijańską opartą na Piśmie świętym.
 • sobota – wspomnienie świętego Tyberiusza z Mongrovejo, biskupa. Żył w XVI wieku, pochodził z Hiszpanii, ale Bóg go przeznaczył do pracy w Ameryce Łacińskiej. Został biskupem Limy w Peru. Zakładał seminaria i szkoły, budował świątynie, by wzmocnić wiarę powierzonego sobie ludu.
 1. W czwartek, 21 marca, przeżywać będziemy już dwudziestą rocznicę powołania naszej wspólnoty parafialnej. Bowiem w dniu 21 marca 1999 roku obecny senior arcybiskup wrocławski a wówczas nasz ksiądz biskup ordynariusz Marian Gołębiewski powołał do życia parafię pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu. Podstawowym zadaniem nakreślonym w dekrecie erekcyjnym było wybudowanie kościoła i plebanii. Za wielkie dzieło budowy i tego co je otacza, które udało się – dzięki Bożej Opatrzności i wspaniałych ludzi – dokonać wspólnie nieustannie dziękujmy.
 2. Za tydzień będzie możliwość nabycia świec Wielkanocnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Koszt świecy to 5 złotych.
 3. W sobotę, o godzinie 20.00, w kościele mariackim pod przewodnictwem księdza biskupa rozpocznie się Wielkopostne Czuwanie Młodych. Myślą przewodnią tego spotkania są słowa: Dotknij Miłosierdzia !.
 4. W przyszłą niedzielę rozpoczniemy w naszej wspólnocie WIELKOPOSTNE REKOLEKCJE PARAFIALNE. Trwać one będą do środy włącznie, a nauki rekolekcyjne dla wszystkich będą na Mszach Świętych o godzinie 9.00 i 18.00.
 5. Za tydzień po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej Komunii świętej.
 6. Za dziesięć dni przypadać będzie ostatni czwartek miesiąca, czyli dzień Diecezjalnego Spotkania Mężczyzn na Świętej Górze w Polanowie. Zapisy na to spotkanie już dzisiaj bądź w ciągu tygodnia.
 7. Duszpasterstwo Dobrej Śmierci zaprasza na doroczne spotkanie w parafii Ducha Świętego. Bliższe informacje na okolicznościowym plakacie.
 8. W sobotę, 23 marca, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku przy ulicy Wiatracznej organizuje w godzinach 9.30 – 14.00 Dzień Bezpłatnych Badań Logopedycznych.
 9. Przy szczecineckim szpitalu organizuje się Zespół Opieki Duszpasterskiej oparty o wolontariat. Jego zadaniem będzie towarzyszenie chorym i niesienie pomocy duchowej przez rozmowę, wspólną lekturę duchową, pomoc w przygotowaniu do sakramentów świętych oraz dotarciu na niedzielną Mszę Świętą w szpitalnej kaplicy. Ksiądz Dawid Andryszczak, kapelan szpitala, zaprasza osoby zainteresowane taką formą służby człowiekowi na spotkanie w środę, 20 marca, o godzinie 19.30 w Domu Parafialnym przy kościele mariackim.
 10. Do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1 % naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy o przekazanie 1 % należnego podatku na powstałe hospicjum stacjonarne przy naszej świątyni.
 11. Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Chrystusa pamiętajmy, że nasza ojczyzna jest w niebie. Podejmijmy modlitwę i post za naszych braci nieznających Pana Jezusa, aby Go poznali i pokochali i abyśmy wszyscy mogli spotkać się w Niebie.

 ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  17 MARCA 2019  ROKU  .

 

Komunikat z 382. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

W dniach od 12 do 14 marca br. w Warszawie miało miejsce 382. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi wzięli udział w uroczystościach z okazji 100-lecia Konferencji Episkopatu Polski, 100. rocznicy przywrócenia relacji dyplomatycznych między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską oraz 6. rocznicy wyboru Ojca Świętego Franciszka. Mszy św. dziękczynnej przewodniczył kard. Pietro Parolin, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, który w Świątyni Opatrzności Bożej wygłosił homilię oraz na Zebraniu Plenarnym skierował słowo do biskupów. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

W obradach uczestniczyli także przedstawiciele episkopatów z Albanii, Białorusi, Danii, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Słowacji, Ukrainy oraz przedstawiciel Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) z Włoch.

 1. Kościół w Polsce przeżywa 100-lecie Konferencji Episkopatu Polski oraz przywrócenia relacji dyplomatycznych między odrodzoną Rzeczpospolitą i Stolicą Apostolską. Scalone ponownie po 123 latach ziemie i społeczeństwo polskie – tak różne, jak różna była ich sytuacja społeczna, kulturowa i polityczna w poszczególnych zaborach – znalazły w Kościele jeden z najważniejszych czynników jedności, wzmocniony międzynarodową powagą moralnego autorytetu papieża. Taką funkcję Kościół w Polsce pełnił już wcześniej – przez cały okres I Rzeczpospolitej; również dzisiaj odczytuje ją jako jeden z najważniejszych wymiarów swojej misji. Jedność z Następcą św. Piotra, której posługuje Nuncjatura Apostolska, przeżywamy nie tylko jako znak komunii z Kościołem powszechnym, ale także jako gwarancję wolności wobec lokalnych interesów i nacisków. Jako Kościół w Polsce z wdzięcznością przyjmujemy misję kolejnych nuncjuszy, wyrażającą stałą obecność Ojca Świętego w życiu i wierze jego synów i córek.
 2. Podczas zebrania plenarnego biskupi dokonali wyborów Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i jego Zastępcy. Funkcje te powierzono na drugą pięcioletnią kadencję, odpowiednio: abp. Stanisławowi Gądeckiemu i abp. Markowi Jędraszewskiemu.
 3. Zgodnie z postanowieniem biskupów zostały zebrane dane statystyczne, zarówno z diecezji jak i z męskich zgromadzeń zakonnych i stowarzyszeń życia apostolskiego, dotyczące skali wykorzystywania małoletnich przez niektórych duchownych w Polsce. Dane dotyczą przypadków zgłaszanych od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2018 r. Biskupi zdecydowanie potępiają wszelkie formy wykorzystywania małoletnich. Opublikowane dane, z jednej strony jeszcze raz podkreślają nade wszystko konieczność otoczenia pokrzywdzonych troską i pomocą, a z drugiej strony domagają się kontynuowania walki przeciwko wykorzystywaniu małoletnich przez ludzi Kościoła. Troska o osoby skrzywdzone jest szczególnym wymiarem troski o dobro człowieka. Tej trosce mają służyć zdecydowane działania, aby poprzez programy i przyjmowane w diecezjach zasady prewencji nasze kościelne wspólnoty jeszcze bardziej były środowiskiem bezpiecznym dla dzieci i młodzieży. Biskupi wybrali delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, którym został abp Wojciech Polak, Prymas Polski, przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP.

Księża biskupi wyrażają swoją wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za spotkanie z przewodniczącymi krajowych konferencji biskupów z całego świata nt. ochrony osób małoletnich w Kościele (21-24 lutego br.). Na zakończenie tego spotkania papież Franciszek wskazał na globalny wymiar krzywd wyrządzanych dzieciom i młodzieży we współczesnym świecie, a także na konkretne działania, które w tej sprawie musi podjąć Kościół katolicki, aby w sposób wiarygodny mógł być świadkiem Ewangelii.

 1. Z najnowszych badań socjologicznych wynika, że największą wartością dla Polaków jest małżeństwo i rodzina ­­­­­oparta na związku mężczyzny i kobiety, którzy w hojnym darze z siebie samych zgadzają się przyjąć i wychować potomstwo. Biskupi podkreślają, że ewangelia rodziny, którą z mocą głosi Kościół, jest zawsze aktualna i stanowi źródło inspiracji do budowania trwałych małżeństw. Właściwym czasem i pomocą rodzinie jest niedziela przeżywana na Eucharystii, przy wspólnym stole i odpoczynku. W związku z tym wypracowano stanowisko odnośnie do świętowania niedzieli.
 2. Pasterze Kościoła w Polsce przypominają o największej wartości, jaką jest ludzkie życie. Zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli do podjęcia starań, aby obchody Dnia Świętości Życia oraz Narodowego Dnia Życia stały się okazją do afirmacji życia. Biskupi zachęcają do modlitwy w intencji każdego życia ludzkiego, od poczęcia do naturalnej śmierci. Jednocześnie proszą o podjęcie we wszystkich parafiach dzieła duchowej adopcji. Biskupi popierają wszystkie inicjatywy mające na celu ochronę życia ludzkiego, w tym Marsze dla Życia i Rodziny, zarówno o charakterze ogólnopolskim, jak i diecezjalnym.
 3. Konferencja Episkopatu Polski z niepokojem zauważa próby ingerowania w organizację zajęć z nauczania religii w szkole. Przypomina o zasadach zawartych w Rozporządzeniu MEN z 14 kwietnia 1992 roku. Zarówno religia jak i etyka to ważne zajęcia o charakterze aksjologicznym, bez których szkoła nie może w pełni realizować swoich zadań wychowawczych, decydujących o przyszłości rodziny i narodu.
 4. Biskupi podsumowali Światowe Dni Młodzieży w Panamie, w których uczestniczyło ponad cztery tysiące pielgrzymów z Polski, stanowiących wraz ze swoimi pasterzami najliczniejszą grupę z Europy. Podkreślono duże zaangażowanie duszpasterzy i młodzieży w przygotowanie i owocne przeżycie spotkania z papieżem Franciszkiem.
 5. W związku z przypadającą w przyszłym roku 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II,księża biskupi z serca błogosławią wszelkim inicjatywom o charakterze duszpasterskim i społecznym odnoszącym się do osoby i dziedzictwa Papieża Polaka.

Na czas owocnego przeżywania Wielkiego Postu i Świąt Paschalnych, biskupi błogosławią wszystkim wiernym.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Zgromadzeni na 382. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 14 marca 2019 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *