Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  NIEDZIELĘ  PALMOWĄ  .

  1. Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas w WIELKI  TYDZIEŃ. Jak Jezus wszedł do Jerozolimy, tak przychodzi do każdego z nas. Oby nie okazało się jednak: że stoimy w tym tłumie, który dzisiaj woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie krzyczał: „Na krzyż z Nim”. Na progu Wielkiego Tygodnia prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli szczery żal z powodu naszych nieprawości po to, by przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, który ofiaruje nam Chrystus Zmartwychwstały.
  2. Okazja do skorzystania z Sakramentu Pojednania i Pokuty – Spowiedzi Świętej jest do środy włącznie. Wykorzystajmy tę okazję, tak by czas świąteczny był czasem, w którym zwycięża Chrystus Zmartwychwstały, a nie trwanie w grzechu. Spowiedź święta jest możliwa tylko po wcześniejszym umówieniu się indywidualnie.
  3. Pragnę złożyć wielkie podziękowanie za wszelkie ofiary złożone w tym czasie na wsparcie mieszkańców syryjskiego Aleppo, ale także na funkcjonowanie naszej parafii.
  4. W sobotę na plebanię przynieśmy puszki z jałmużną wielkopostną.
  5. Przed nami Wielki Tydzień, wielki wydarzeniami, w których dokonało się nasze Zbawienie. Przeżyjmy je jak najpełniej i najgłębiej duchowo.

O B C H O D Y       T R I D U U M       P A S C H A L N E G O

W TYM WYJĄTKOWYM CZASIE – AŻ DO ODWOŁANIA – LITURGIA W NASZEJ ŚWIĄTYNI BĘDZIE SPRAWOWANA PRZY ZAMKNIĘTYCH DRZWIACH,

ALE ŁĄCZMY SIĘ WSPÓLNIE NASZĄ WIARĄ I MODLITWĄ

     WIELKI  CZWARTEK   –  co rok w Katedrze Koszalińskiej księża biskupi wraz 
z kapłanami z całej naszej diecezji uczestniczyli we Mszy Świętej Krzyżma o godzinie 9.00, w czasie której były odnowione przyrzeczenia kapłańskie oraz poświęcone oleje do sakramentów świętych: Chrztu, Bierzmowania, Namaszczenia Chorych i Kapłaństwa. Jednak Eucharystia ta zostaje przeniesiona na miesiąc wrzesień.

    O godzinie 18.00 w naszym kościele zostanie odprawiona Msza Święta Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Sakramentu Kapłaństwa. Po Mszy Świętej nastąpi adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00.

     WIELKI  PIĄTEK   –   W tym dniu obowiązuje nas wszystkich post ścisły, ilościowy 
i jakościowy, to znaczy, trzy posiłki w ciągu dnia, w tym jeden do syta.. Obowiązuje nas wszystkich powstrzymanie się od pokarmów mięsnych i abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych.

     W ciągu dnia nie będzie prowadzona adoracja Pana Jezusa, a kto będzie chciał przybyć na osobistą modlitwę ma taką możliwość, bowiem świątynia nasza otwarta jest od wczesnego poranka do późnego wieczora.

     W godzinę śmierci naszego Zbawiciela, czyli o godzinie 15.00, w naszych domach,
w gronie rodzinnym, odmówmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

     Dzień Wielkiego Piątku to dzień wyciszenia. W tym dniu milkną we wszystkich świątyniach dzwony kościelne, od wieczoru Wielkiego Czwartku do Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego.

    Wielki Piątek to jedyny dzień w roku, w którym Kościół nie sprawuje Mszy Świętej,
a w świątyniach sprawowane są nabożeństwa Męki Pańskiej: liturgię słowa Bożego, adorację Krzyża świętego, obrzęd Komunii świętej rozpoczniemy o godzinie 18.00.
W naszych domach niech dokona się adoracja Krzyża świętego poprzez wspólną modlitwę.

   Adoracja Chrystusa Pana będzie trwała do godziny 21.00.

     WIELKA  SOBOTA   –   W tym roku nie będzie w kościele poświęcenia pokarmów na stół wielkanocny. Tę modlitwę nie przy świątecznym śniadaniu niech odmówi gospodarz domu i pobłogosławi pokarmy. Woda święcona i tekst modlitwy znajduje się
w przedsionku świątyni i w osiedlowym sklepie „U Sowy”.

    Msza Święta Wigilii Zmartwychwstania Pańskiego, najważniejszej Eucharystii w ciągu całego roku, rozpocznie się o godzinie 20.00 od poświęcenia ognia i liturgii światła, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i po raz pierwszy po okresie Wielkiego Postu wyśpiewaniem Panu Bogu i całemu światu radosnego ALLELUJA. I ta Eucharystia będzie sprawowana przy zamkniętych drzwiach.

     NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO –  niech rozpocznie się w naszych domach wspólnym świątecznym śniadaniem w rodzinnym gronie, gdzie złożymy sobie nawzajem życzenia, dzieląc się poświęconym jajkiem, symbolem nowego życia
i poświęconym pokarmem.

    W tym dniu Msza Święta będzie sprawowana o godzinie 11.00 i 17.00. Nie będzie Ofiary Pańskiej o godzinie 9.00.           

     W drugi  dzień świąt Msze Święte zostaną odprawione jak w każdą niedzielę.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

  SZCZECINEK  ,  DNIA  05 KWIETNIA  2020  ROKU  .

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH

(Błogosławieństwo pokarmów w domu niech dokona senior przed śniadaniem wielkanocnym, gdy wszyscy domownicy zgromadzeni są przy stole.  Zapewne w każdym domu jest kropidło i woda święcona. Jeżeli nie ma wody, będzie ją można wziąć z kościoła w Wielkim Tygodniu). 

Prośmy Chrystusa Pana, zawsze obecnego wśród tych, którzy Go miłują, aby pobłogosławił te pokarmy na stół wielkanocny.

Panie Jezu Chryste,

Ty w dzień przed męką i śmiercią kazałeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę,
w dzień Zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do apostołów, aby spożyć z nimi posiłek, prosimy Cię, daj nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas świątecznego posiłku, w dzień Twojego zwycięstwa, abyśmy mogli się radować z udziału w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i w Komunii świętej dajesz życie światu; pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który po swym zmartwychwstaniu przygotowałeś nad jeziorem dla swoich uczniów.

Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów; pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę Baranka paschalnego
i świątecznych potraw, które Ty spożyłeś z apostołami na Ostatniej Wieczerzy. Pobłogosław także naszą sól, aby chroniła nas od zepsucia.

Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze; pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemni radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam, gdzie Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *