Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  .

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa Pana najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać  i przebaczać. Napełnieni paschalną radością, mamy teraz głosić i uobecniać miłosierdzie Boże, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał  i żywy jest wśród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w roku 2002  
  w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
 • Dzisiaj na zakończenie każdej Ofiary Pańskiej wspólnie odmówimy umiłowaną modlitwę świętego Jana Pawła II – Koronkę do Miłosierdzia Bożego – w intencji pokoju na świecie.
 • Od jutra Msza Święta w naszej świątyni będzie odprawiana wraz z ludem. Jednak, zgodnie z nakazem władz państwowych, jednocześnie będzie mogło uczestniczyć 25 osób, które muszą usiąść w wyznaczonych miejscach i maseczką zakrywającą usta  i nos. Przed rozpoczęciem Eucharystii konieczna jest dezynfekcja rąk.
 • W środę o godzinie 16.30 spotkanie z rodzicami dzieci, które w tym roku mają przystąpić do Pierwszej Komunii świętej.
 • W czwartek przypadać będzie uroczystość świętego Wojciecha, biskupa
  i męczennika, głównego patrona Polski. Z pewnością możemy nazwać go przyjacielem Chrystusa, gdyż całe swoje życie złączył z Najświętszą Ofiarą. W 983 roku został biskupem Pragi, którą, w wyniku rodowych waśni, dwukrotnie musiał opuścić. Na polecenie Bolesława Chrobrego udał się z misją do pogańskich Prus, gdzie poniósł śmierć w 997 roku. Wcześniej ochrzcił północne części Polski. Męczeństwo Wojciecha pozwoliło utworzyć pierwszą metropolię.
 • Ponadto w liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy:
 • wtorek – wspomnienie świętego Anzelma. „Nie pragnę wiedzieć, aby móc wierzyć, ale wierzę, aby móc rozumieć” – to słynne zdanie świętego Anzelma, biskupa
  i doktora Kościoła. Żył w XI wieku. Urodził się we Włoszech, ale służył Bogu
  i Kościołowi w Normandii i Anglii. Był znakomitym uczonym, uważa się go za ojca średniowiecznej teologii scholastycznej. Czerpmy z jego nauki, że rozum
  i wiara są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, którą jest sam Bóg.
 • sobota – święto świętego Marka ewangelisty. Wiemy, że był synem Marii               z Jerozolimy, w której domu zbierali się uczniowie Pana Jezusa. Towarzyszył Pawłowi i Barnabie w ich misyjnych podróżach, a także spisywał Ewangelię zasłyszaną z ust Piotra, adresując ją do pogan. Prawdę o Panu Jezusie zaniósł wiernym w Aleksandrii, do Kościoła, który założył i za który poniósł męczeńską śmierć.
 • Za tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąca, ofiarami składanymi do skarbony przy głównym wejściu do świątyni będziemy mogli wesprzeć mieszkańców syryjskiego Aleppo, w którym nieustannie trwają działania wojenne.
 • Jeszcze w przyszłą niedzielę Msze Święte będą sprawowane o godzinie 9.00, 11.00  i 17.00, a do końca miesiąca w dni powszednie o godzinie 18.00. Bowiem od
  1 maja nastą pi zmiana celebracji Najświętszej Ofiary; w niedzielę będzie to
  o godzinie 9.00, 11.00 i 19.00, a w dni powszednie o godzinie 19.00.
 • Pragnę wyrazić wielką wdzięczność za wszelką pomoc w tym trudnym czasie
  i wielkie wsparcie poprzez złożone ofiary wpłacane na konto parafialne, jak
  i hospicyjne.
 1. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Granice stawia tylko człowiek. Jakże nam brakuje Bożego spojrzenia na wszelkie sprawy – te trudne, po ludzku sądząc – nie do rozwiązania. Uczmy się patrzeć na siebie, na świat, na politykę, na brak sprawiedliwości przez pryzmat Ewangelii. Niech nami kieruje Boża Mądrość
  i wyobraźnia miłosierdzia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  19 KWIETNIA  2020 ROKU  .

BISKUP KOSZALIŃSKO – KOŁOBRZESKI

EDWARD DAJCZAK

     Sprawowanie Eucharystii i uczestnictwo wiernych świeckich w sprawowanych liturgiach – kierując się troską o zachowanie zdrowia wiernych i celebransów,
a także celem uniknięcia różnych sytuacji konfliktowych, które pojawiły się już
w minionych dniach zarządzam, że od 20 kwietnia b.r. do odwołania :

– uczestnictwo we Mszy świętej ma być ograniczone do 1 osoba na 15m2 – w naszym kościele to 25 osób

– wszyscy uczestnicy Eucharystii muszą zająć wyznaczone miejsce, tak by zachować odpowiednią odległość

– ponadto przez cały czas liturgii mieć maseczki ochronne zasłaniające usta i nos

– obowiązkowa dezynfekcja rąk

– Komunia święta na rękę

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *