Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ

ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO  .

 1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną w Polsce, ZIELONYMI  ŚWIĄTKAMI, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się, aby: „Duch Święty dał głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził do całej prawdy”. On umacnia to co słabe; prostuje to, co błędne; rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Otwórzmy się na Jego działanie i pamiętajmy, że każda Ofiara Pańska jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. Zapraszam do uczestnictwa jeszcze dzisiaj w ostatnim już nabożeństwie majowym ku czci NMP, a od jutra w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo dzisiaj zostanie odprawione o godzinie 18.15,
  a w dni powszednie  bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 19.00.
 3. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi:
  – o tym, że młody wiek nie jest przeszkodą do świętości, a zwykła rodzina może być dla dzieci drogą do nieba;
  – jak wygląda proces beatyfikacyjny dzieci i czy różni się czymś od tego, w jaki sposób Kościół bada świętość dorosłych;
  – o owcach Ducha Świętego, które nie spływają nagle z nieba przy dźwiękach Bacha, lecz wymagają wiele czasu i pielęgnacji.
 4. Dzisiaj po Mszy Świętej mamy możliwość składając ofiarę do skarbony przy głównym wejściu do świątyni wsparcia syryjskiej rodziny ogarniętą nieustannym działaniami wojennymi w Aleppo.
 5. Jutro przypada drugi dzień Zielonych Świątek, w którym oddajemy cześć NMP, Matce Kościoła. Maryja, która towarzyszyła swemu Synowi podczas Jego ziemskiego życia, od samego początku była także przy rodzącym się Kościele. Była obecna pod krzyżem Chrystusa i była w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest obecna w Kościele przez cały czas, aż do dzisiaj. Dlatego została nazwana Matką Kościoła. Święto to ustanowił papież Paweł VI, odpowiadając na inicjatywę polskich biskupów.
 6. Ponadto w liturgii Kościoła świętego przypadać będziemy :
  – wtorek –  wspomnienie błogosławionych męczenników Sadoka i towarzyszy. Pochodzili z Sandomierza i ponieśli śmierć w 1260 roku z rąk tatarskich najeźdźców. Według legendy podczas trwającego oblężenia w trakcie porannej modlitwy jeden z zakonników, odczytując z księgi imiona świętych wyznawców, nagle, zdumiony zobaczył złoty napis: „49 męczenników w Sandomierzu”. Przeor Sadok powiedział wtedy do współbraci: „Dawca żywota przez śmierć pewnie nas już wzywa do życia nieśmiertelnego. Niechaj przebaczy tę zbrodnię poganom. Może to nasze męczeństwo zbawi naród polski”. Dominikanie zginęli z modlitwą na ustach. 
  – środa – wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i towarzyszy. Ich wspomnienie zawdzięczamy papieżowi Pawłowi VI, który zapowiadając reformę kalendarza liturgicznego, postanowił włączyć do niego świętych z tzw. nowego świata, czyli spoza Europy, chcąc w ten sposób podkreślić powszechność Kościoła. To są ugandyjscy męczennicy, którzy byli paziami na dworze króla Mwangi. Przyjęcie przez nich wiary katolickiej rozzłościło króla, który zamknął ich
  w więzieniu. Tam, pomimo zakazu i grożących im kar, dalej byli apostołami Ewangelii i gorliwymi wyznawcami katolicyzmu. Ponieśli śmierć 3 czerwca 1886 roku.
  – czwartek – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Każdy z nas ma udział w Jego kapłaństwie. Kapłani w kapłaństwie hierarchicznym – służebnym wobec wspólnoty Kościoła, a każdy wierzący w kapłaństwie powszechnym przez chrzest święty.
  – piątek – wspomnienie świętego Bonifacego, biskupa i męczennika. Żył na przełomie VII i VIII wieku. Całe jego życie, mimo że był benedyktyńskim mnichem, pochodzącym z Anglii, naznaczone było działaniem misyjnym. Wywarł wielki wpływ na rozwój średniowiecznego Kościoła w Niemczech, Holandii,
  a także uporządkował życie Kościoła we Francji. Zginął śmiercią męczeńską z rąk pogan w 754 roku we Fryzji.
  – sobota – wspomnienie błogosławionej Marii Karłowskiej, zakonnicy. Żyła
  w XIX wieku. Jako 17-letnia dziewczyna złożyła prywatny ślub czystości. Była osobą prostą, ujmowała pogodą ducha i pobożnością. Pracowała początkowo jako instruktorka w pracowni haftu i szycia. Jej współpracownice mawiały: „Przy pani Marii człowiek chce się być lepszym”. Oddawała się też z zapałem działalności dobroczynnej wśród chorych, ubogich, wielodzietnych rodzin i rozbitych małżeństw w najnędzniejszych dzielnicach Poznania. W 1864 roku założyła zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, którego celem jest: „szukać
  i zbawiać to, co zginęło”. Jan Paweł II beatyfikował ją 6 czerwca 1997 roku.
 7. Z dniem 01 czerwca 2020 r. odwołana zostaje dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych Mszach Świętych, a jednocześnie podtrzymuje się dyspensę dla następujących osób:
  – w podeszłym wieku,
  – z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  – oraz osób, które czują trudny do pokonania lęk przed zarażeniem.
 8. We wtorek po Eucharystii i nabożeństwie nastąpi zmiana tajemnic różańca świętego.
 9. W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy czwartek i piątek oraz pierwsza sobota miesiąca:
  – czwartek – dzień modlitwy w intencji świętych i gorliwych powołań kapłańskich 
  i zakonnych, szczególnie z naszej parafii, a dla powołanych o wytrwanie
  w kroczeniu za Chrystusem
  – piątek – naszą modlitwą ogarniemy wszystkich chorych i cierpiących na ciele
  i duszy w naszej wspólnocie parafialnej. Ze względu na trwający czas epidemii nie będzie odwiedzin chorych z Komunią świętą
  – sobota – dzień poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 10. Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania – spowiedzi świętej jest każdego dnia na kwadrans przed Eucharystią.
 11. Liturgię  przyszłej niedzieli rozpoczniemy wspólnym śpiewem Godzinek ku czci NMP o godzinie 8.30.
 12. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, największej prawdy naszej wiary, że jest jeden Bóg
  w Trzech Osobach : Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
 13. Nie ustawajmy w modlitwie o Ducha Świętego. Prośmy o dar wiary, nadziei i miłości, o dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, abyśmy wszyscy żyli pełnią życia w uwielbieniu i radosnej służbie i bliźnim. Niech nas umocni dar błogosławieństwa Bożego.

ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  , DNIA 31 MAJA 2020 ROKU  .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *