OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   NA  XXV  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ .

 1. Dzisiaj w naszym Diecezjalnym Sanktuarium Maryjnym, któremu patronuje Matka Boża Bolesna w Skrzatuszu przeżywany jest odpust diecezjalny.Centralnym
  i najważniejszym punktem tego dnia jest Najświętsza Ofiara, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup Tadeusz Lityński, ordynariusz diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.
 2. Dzisiaj po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie 
  z rodzicami i młodzieżą, która pragnie przygotować się i przystąpić do sakramentu bierzmowania.
 3. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy między innymi :
  – o mediach społecznościowych, które są jak fala powodziowa, niosąc ze sobą wszystko – skarby i śmieci. Prawdę od fałszu trudno tu oddzielić. Tymczasem wolność słowa wiąże się z odpowiedzialnością;
  – o siostrze zakonnej, która przez 14 lat pracowała z slumsach;
  – rozmowa z autorem książki: „Życie po śmierci” na temat tak zwanej śmierci klinicznej – czy jest to przejaw łaski czy iluzja?
 4. Jutro, w poniedziałek, Najświętsza Ofiara w naszej świątyni będzie sprawowana tylko o godzinie 10.00.
 5. W świętej liturgii Kościoła w tym tygodniu przypadać będzie:
 6. – poniedziałek – święto świętego Mateusza, apostoła i ewangelisty. Wcześniej Lewi, syn Alfeusza, pochodził z Kafarnaum. Gdy Pan Jezus powołał go do grona apostołów, pełnił urząd celnika. Kiedy usłyszał wezwanie: Pójdź za Mną, zostawił swoje dotychczasowe życie i poszedł za Mistrzem. Napisana przez niego Ewangelia, adresowana do chrześcijan nawróconych z judaizmu, najpełniej ukazuje związek Starego i Nowego Przymierza. Według Tradycji głosił Ewangelię na Wschodzie. Poniósł śmierć męczeńską, ścięty mieczem w Etiopii albo Persji.  
  – wtorek – wspomnienie błogosławionej Bernardyny Marii Jabłońskiej, zakonnicy. Duchowa córka św. Brata Alberta i współzałożycielka zgromadzenia sióstr albertynek. Życie konsekrowane rozpoczęła wbrew woli ojca i ks.proboszcza. Dzięki wsparciu brata Alberta i rozważaniu męki Pańskiej pokonała skrupuły
  i wątpliwości. W służbie ubogim i w adoracji Najświętszego Sakramentu znajdowała siły i mądrości. Siostrom ciągle powtarzała: „czyńcie dobrze wszystkim”.
  – środa – wspomnienie świętego Pio z Pietrelciny, prezbitera. Włoski kapucyn, mistyk, stygmatyk, żyjący w latach 1887 – 1968. Jego duchowy profil określa posłuszeństwo Kościołowi, oddany surowej pokucie, gorliwy w modlitwie, wrażliwy na potrzeby chorych, pełne oddanie posłudze jednania ludzi z Bogiem
  w sakramencie pokuty. Dzięki swej duchowej postawie stał się narzędziem w rękach Chrystusa, który wielu pobudził do nawrócenia i gorliwego praktykowania chrześcijańskiej wiary.
  – piątek – wspomnienie błogosławionego Władysława z Gielniowa, prezbitera. To nie tylko pobożny zakonnik, wspaniały kaznodzieja, piewca imienia Jezus oraz krzewiciel nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej i Matki Bożej; to także jeden
  z „ojców” języka polskiego. Swoje kazania wygłaszał po polsku i w tym języku układał pobożne pieśni, ucząc ich polskiego ludu (był jednym z pierwszych, który wprowadził język ojczysty do kościołów). Do dzisiaj śpiewamy pieśni, których jest autorem, a niektórzy przypisują jemu autorstwo polskiego przekładu Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Matki Bożej.
  – sobota – wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana. Nie wiemy
  o nich nic pewnego, ale historia kultu, który rozwinął się zaraz po ich męczeńskiej śmierci, świadczy, że byli to niezwykli ludzie. Uważa się, że byli bliźniakami, lekarzami, że z domu wynieśli żywą wiarę, miłość do Boga i bliźniego. Udzielali pomocy wszystkim potrzebującym, także poganom, dzięki czemu wielu z nich przyjęło chrześcijaństwo. Zginęli około 300 roku podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Dzięki ich wstawiennictwu ludzie odzyskiwali zdrowie, jak stało się to w przypadku cesarza Justyniana.
 7. W przyszłą niedzielę będzie możliwość złożenia ofiary do skarbony na wsparcie rodziny zamieszkałej w objętym walkami wojennymi w syryjskim Aleppo.
 8. Nieustannie trwajmy w modlitwie wypraszając Bożą Opatrzność o ustanie pandemii koronawirusa. W tej intencji kończymy nasze eucharystyczne spotkanie suplikacją: „Święty Boże, święty mocny, …” błagając o miłosierdzie dla nas i całego świata. Z tego powodu, że powiat bytowski został włączony do „czerwonej” strefy zagrożenia epidemicznego odwołane jest czwartkowe Diecezjalne Spotkanie Mężczyzn na Świętej Górze w Polanowie.
 9. Powtarzajmy za świętym Pawłem: „dla mnie żyć – to Chrystus”. Wybierajmy
 10. w każdej chwili życie w łasce uświęcającej. Niech nieustanne nawracanie się będzie wyrazem naszej miłości do Boga i szukania Go w każdej sytuacji.

ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  20  WRZEŚNIA  2020  ROKU  .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *