Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  .

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa Pana najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Napełnieni paschalną radością, mamy teraz głosić i uobecniać miłosierdzie Boże, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest wśród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w roku 2002 w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
 2. Dzisiaj na zakończenie każdej Ofiary Pańskiej wspólnie odmówimy umiłowaną modlitwę świętego Jana Pawła II – Koronkę do Miłosierdzia Bożego – w intencji pokoju na świecie i ustania pandemii COVIT-19.
 3. Po Mszy świętej nie zapomnijmy o naszym Gościu Niedzielnym
  w którym między innymi :
  – obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz z aktem osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa;
  – rozmowa z Peterem Seewaldem, autorem niesamowitej biografii Benedykta XVI, która właśnie ukazuje się w Polsce.
 4. Jutro, w poniedziałek, na godzinę 16.00 zapraszam panów do pomocy w rozebraniu i przeniesieniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 5. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństw:
  – wtorek – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu
  – piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
  7. We wtorek przypadać będzie wspomnienie świętego Marcina I, papieża
  i męczennika
  . Żył w VII wieku, był ostatnim z papieży wpisanych do katalogu świętych męczenników. Od lat młodzieńczych przebywał
  w Rzymie, gdzie pełnił urząd diakona. Wybrano go papieżem wbrew woli cesarza. Po kilku latach kierowania Kościołem został zesłany i zamęczony. Jego postać ukazuje niezłomną wiarę heroiczną walkę z błędami teologicznymi i troskę o nawrócenie tych którzy zbłądzili.
 6. W środę Mszą Świętą o godzinie 18.00 rozpocznie się spotkanie z rodzicami, których dzieci mają przystąpić do Pierwszej Komunii świętej.
 7. W sobotę odbędzie się w naszym mieście zbiorowy pochówek dzieci utraconych, tzn. dzieci, które urodziły się martwe w wyniku poronień. Rodzice mają prawo do pochowania ciał swoich dzieci bez względu na czas trwania ciąży. W przypadku, gdy rodzice,
  z różnych przyczyn, nie podejmują się pochowania dziecka obowiązek ten spoczywa na władzach samorządowych. Do udziału
  w pogrzebie zapraszamy rodziców po stracie, ich krewnych i przyjaciół, a także wszystkich, którzy chcą się z nimi solidaryzować. Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 12 Mszą świętą w intencji rodziców, która będzie sprawowana w kościele Narodzenia NMP. O godzinie 13.00 rozpocznie się dalsza część ceremonii pogrzebowej w kaplicy cmentarnej.
 8. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Granice stawia tylko człowiek. Jakże nam brakuje Bożego spojrzenia na wszelkie sprawy – te trudne, po ludzku sądząc – nie do rozwiązania. Uczmy się patrzeć na siebie, na świat, na politykę, na brak sprawiedliwości przez pryzmat Ewangelii. Niech nami kieruje Boża Mądrość i wyobraźnia miłosierdzia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK, 11 KWIETNIA 2021 ROKU

 

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO

KOMISJI CHARYTATYWNEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA

Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj, w II Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Święto Miłosierdzia Bożego, które dla całego Kościoła ustanowił św. Jan Paweł II w dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. To święto jest jednocześnie patronalnym świętem Caritas i otwiera Tydzień Miłosierdzia – czas, w którym zaproszeni jesteśmy do uważniejszego odczytywania potrzeb najuboższych i tych, którzy wołają o pomoc.

Jest to też czas, by wsłuchując się w Caritas – bijące serce Kościoła, odkryć na nowo, jak wielką miłością jesteśmy otoczeni. Gdy ogarnia nas bezradność i zamknięte drzwi, przychodzi do nas Zmartwychwstały Chrystus. Odsłania przed nami ślady ran na swoim ciele, w których dostrzegamy ofiarę miłości dla zbawienia świata. W Jego ranach jest nie tylko nasze wieczne uzdrowienie, ale też widzimy w nich doświadczenie bezmiaru cierpienia, bólu i słabości ludzkiej natury, którą podzielił z nami, oprócz grzechu.

Pozwolił się ubiczować, odrzucić, wykluczyć z grona sprawiedliwych. W Jego ranach możemy też dostrzec obraz naszych słabości. Są to lęki i obawy, które towarzyszą nam każdego dnia. Są to też nasze niepokoje w pracy, troska o zdrowie najbliższych oraz wszystkie te sytuacje, w których upadamy, gniewamy się albo szukamy próżnych przyjemności. Chrystus pokazuje nam, że te słabości są wpisane w naszą ludzką naturę. Przychodzi ze słowami pokoju i obietnicą zwycięstwa. Staje pośród tych, którzy zostawili Go w chwili największej próby. Przychodzi bez wyrzutów, bez oskarżeń i potępienia. Przychodzi do nas z miłosierdziem. Przychodzi, by odpuszczać grzechy i jednoczyć wszystkich rozproszonych.

Papież Franciszek w Liście Apostolskim Patris Corde, przywołuje przykład św. Józefa: „Musimy nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością. (…) Józef uczy nas, że posiadanie wiary w Boga obejmuje również wiarę, że może On działać także poprzez nasze lęki, nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas także, że pośród życiowych burz nie powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej łodzi. Czasami chcielibyśmy mieć wszystko pod kontrolą, ale On zawsze ma szersze spojrzenie.”

Te słowa Ojca Świętego Franciszka aktualizują treść 77. Tygodnia Miłosierdzia, który przypada na czas, gdy od ponad roku zmagamy się z trudnościami wynikającymi z izolacji. Ciężko jest z czułością zaakceptować słabość, która nas ogarnia! Dotyka nas samotność, lęk, cierpienie, depresja, śmierć. Młodzież i osoby starsze odczuwają to jeszcze bardziej. Mogłoby się wydawać, że powrót to tego co było, to najlepsze co może nas spotkać. Chrystus jednak zaprasza nas, abyśmy szli naprzód i umieli dostrzegać także to co dobre. Dlatego nie tęsknijmy do tego, co było przed pandemią!

Zauważmy, że ten trudny czas odsłania to, co jest dla nas naprawdę istotne, co jest wartością w naszym życiu. Przywraca nam czas i relacje. Zobaczmy to, z czego nas ogołocił, a co pozwolił zauważyć. Doceńmy, jak wiele szlachetnych ludzi dobrej woli pojawia się wokół nas. To ludzie, którzy troszczą się o innych JESTEŚMY WEZWANI DO MIŁOSIERDZIA! Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, tel.: +48 22 334 85 85, +48 22 334 85 00, faks: +48 22 334 85 58, e-mail: caritaspolska@caritas.pl, www.caritas.pl, NIP: 527-10-06-655, Regon: 012064143, KRS: 0000198645, Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526, Bank Millennium 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 bardziej niż o siebie. Spieszą z pomocą najsłabszym, stając się rzecznikami miłości Boga Ojca. Wielu z nich to wolontariusze, których działanie jest inspirowane tą właśnie miłością.

W 30. roku działalności Caritas w Polsce z nadzieją patrzymy na to, co udało się zrobić, zwłaszcza w czasie ciemności, czasie trudnym, często pozbawionym nadziei. Nasi wolontariusze na nowo rozniecają płomień nadziei w miejscach, gdzie ta nadzieja przygasa. Budzi do refleksji i inspiruje do działania ich codzienna służba niesienia pomocy ubogim, bezdomnym, chorym, starszym, niepełnosprawnym, migrantom i uchodźcom oraz wszystkim poszkodowanym. Rozpalany w ten sposób płomień nadziei sprawia, że można się przy nim ogrzać i zobaczyć, że miłość jest silniejsza niż śmierć. Jakże wzrusza błyskawiczna odpowiedź tak wielu darczyńców na prośbę o solidarność i zaangażowanie
w akcje pomocy realizowane w czasie pandemii.

Wśród tych akcji w szczególny sposób wyróżnia się „Pomoc dla Seniora” – akcja realizowana z myślą o najstarszych pokoleniach oraz akcja „Wdzięczni Medykom”, której celem jest wspieranie służby zdrowia – lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Mogłoby się wydawać, że w tak niepewnym czasie wielu ludzi będzie starało się zabezpieczyć tylko swoją przyszłość i własne interesy. Widzimy jednak, że ta trudna sytuacja wyzwoliła w nas ogromne pokłady solidarności i zrozumienia!     Okazuje się, że gdy z miejsc ogarniętych konfliktem, ubóstwem czy kataklizmem płynie prośba o wsparcie, zaraz też pojawia się strumień pomocy i życzliwości. Taką pomoc otrzymała Wenezuela, Bejrut czy Chorwacja. Taką pomoc już od wielu lat otrzymuje dotknięta wojną Syria, w ramach realizowanego programu „Rodzina Rodzinie”.

Obfita pomoc płynie z ludzkich serc, bo mając doświadczenie wspólnoty i perspektywę życia wiecznego jesteśmy zdolni do przekraczania własnych lęków i słabości. Każdy z nas pragnie być kochany. To pragnienie jest wspólne wszystkim ludziom na ziemi: głodującemu dziecku, samotnej matce, walczącemu o wolność, naszym dzieciom, rodzicom i najbliższym. Pragnienie bycia kochanym wynika stąd, że nikt nie chce być samotny. To pragnienie sprawia, że nasze serca stają się bardziej miłosierne. A przyjmując Boże miłosierdzie stajemy się bardziej zdolni do dawania siebie, do niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.

Niech wiara w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba  i ziemi, przyczynia się do budowania braterstwa między wszystkimi ludźmi, a pokój, który jest darem Zmartwychwstałego Pana, niech przepełnia nasze myśli, słowa i czyny. Prośmy nieustannie Boga, aby jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Aby nikt nie cierpiał niedostatku i aby każdy – według potrzeby – otrzymywał wsparcie i caritas, czyli miłość.

bp Wiesław Szlachetka,

Przewodniczący Komisji Charytatywnej

Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *