Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ

ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO  .

 1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną w Polsce, ZIELONYMI ŚWIĄTKAMI, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się, aby: „Duch Święty dał głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził do całej prawdy”. On umacnia to co słabe; prostuje to, co błędne; rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Otwórzmy się na Jego działanie i pamiętajmy, że każda Ofiara Pańska jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. Zapraszam do uczestnictwa jeszcze dzisiaj na nabożeństwie majowym ku czci NMP. Nabożeństwo dzisiaj zostanie odprawione o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 19.00.
 3. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi:
  – o tym, że Europa powoli otwiera się po pandemicznym zamknięciu; co to oznacza dla pielgrzymów i turystów?
  – o najstarszym hymnie do Ducha Świętego, który powstał w zachodnim Kościele.
 4. Jutro przypada drugi dzień Zielonych Świątek, w którym oddajemy cześć NMP, Matce Kościoła. Maryja, która towarzyszyła swemu Synowi podczas Jego ziemskiego życia, od samego początku była także przy rodzącym się Kościele. Była obecna pod krzyżem Chrystusa i była w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest obecna w Kościele przez cały czas, aż do dzisiaj. Dlatego została nazwana Matką Kościoła. Święto to ustanowił papież Paweł VI, odpowiadając na inicjatywę polskich biskupów.
 5. Ponadto w liturgii Kościoła świętego przypadać będziemy :
  – wtorek – wspomnienie świętego Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła. Żył na przełomie VII i VIII wieku. Słynął z ogromnej mądrości i pobożności, był jednym z największych znawców Pisma świętego. Kto pilnie słucha słowa Bożego, rozważając je w cichości swego serca i według niego żyjąc, jest podobny do człowieka, który dom swój zbudował na skale. Uczy nas nie tylko pobożności, ale także umiejętnego łączenia wiedzy religijnej z codziennym życiem.
 6. – środa – wspomnienie świętego Filipa Nereusza, prezbitera. Żył w XVI wieku. Uważany jest z jedną z głównych postaci kontrreformacji. W Wiecznym Mieście apostolską gorliwością i radosnym usposobieniem przyciągał ludzi do Pana Boga. Przyjaźnił się z wieloma świętymi. Przez sztukę docierał do ludzi młodych, starając się ukazać im godne formy rozrywki. Powołał do istnienia stowarzyszenie księży i braci, dzisiaj nazywane Kongregacją Oratorium Świętego Filipa Neri. Filipini kontynuują religijną i kulturową misję swojego założyciela
  – czwartek – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Każdy z nas ma udział w Jego kapłaństwie. Kapłani w kapłaństwie hierarchicznym – służebnym wobec wspólnoty Kościoła, a każdy wierzący w kapłaństwie powszechnym przez chrzest święty.
  – sobota – wspomnienie świętej Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Św. Jan Paweł II powiedział o niej: „mówiła ona językiem miłości popartej czynami”. Święta swoje przesłanie kierowała przede wszystkim do dzieci i młodzieży, za które czuła szczególną odpowiedzialność. Zgromadzenie, które założyła – urszulanki Serca Jezusa Konającego – poświęca się działalności wychowawczej, prowadząc liczne przedszkola, szkoły, internaty i domu akademickie.
 7. W środę, 26 maja, przypada jeden z najpiękniejszych dni w roku Dzień Matki. Szczególnie w tym dniu pamiętajmy o naszych matkach otaczając je naszą miłością i modlitwą, a dla powołanych do wieczności wypraszajmy życie wieczne z Chrystusem zmartwychwstałym.
 8. W piątek na godzinę 17.30 zapraszam na spotkanie duszpasterską młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
 9. Za tydzień, po wszystkich Mszach Świętych, ofiarami składanymi do skarbony będziemy mieli okazję do wsparcia mieszkańców Bliskiego Wschodu ogarniętych działaniami wojennymi.
 10. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, największej prawdy naszej wiary, że jest jeden Bóg w Trzech Osobach : Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
 11. Natomiast za dziesięć dni przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO (03 czerwca). W tym dniu zostanie odprawiona tylko jedna Eucharystia o godzinie 10.00, która niech zgromadzi
  i zjednoczy całą parafię. Po Mszy Świętej wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W tym roku ołtarze staną przy ulicy Bukowej 85A(hospicjum), ulicy Fabrycznej 6, ulicy Fabrycznej 23 i ulicy Szarych Szeregów 33, gdzie będzie zakończenie uroczystości.
 12. Pragnę wyrazić wielką wdzięczność dla wszystkich, którzy uczestniczyli w niezwykłej Eucharystii w dzień 101 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – świętego Jana Pawła II.
 13. Nie ustawajmy w modlitwie o Ducha Świętego. Prośmy o dar wiary, nadziei i miłości, o dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, abyśmy wszyscy żyli pełnią życia w uwielbieniu i radosnej służbie i bliźnim. Niech nas umocni dar błogosławieństwa Bożego.

  ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  , DNIA 23 MAJA 2021 ROKU  .

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *