Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ .

 1. Dzisiaj po Eucharystii sprawowanej o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami i dziećmi komunijnymi.
 2. Po Mszy Świętej nie zapomnijmy o nabyciu i lekturze „Gościa Niedzielnego”,a w zakrystii są jeszcze egzemplarze Gościa Niedzielnego Extra poświęconego Prymasowi Tysiąclecia i siostrze Róży Czackiej nie tylko dla tych, którzy się zapisali, ale i dla chętnych.
 3. We wtorek przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas Eucharystii w Zakopanem w czerwcu 1997 roku święty Jan Paweł II powiedział: „Umiłowani, bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż
  i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym i rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie…
  ”. Zastanówmy się nad znaczeniem krzyża w naszym życiu!
 4. W środę przeżywać będziemy wspomnienie NMP Bolesnej. Jakże jest bliska matką płaczącym nad dzieckiem. Dotkliwe cierpienie towarzyszyło Maryi od chwili proroctwa Symeona przez ucieczkę do Egiptu, poszukiwanie 12-letniago Jezusa, spotkanie z Synem na drodze krzyżowej, towarzyszenie Jego umieraniu, przyjęcie Jego martwego ciała, aż po złożenie Pana Jezusa w grobie.
 5. W sobotę przypadać będzie święto świętego Stanisława Kostki, głównego patrona polskiej młodzieży. W jego dość krótkim życiu można wyraźnie dostrzec Bożą interwencję: cudowne uzdrowienie z choroby oraz polecenie wstąpienia do zakonu jezuitów, co młody Stanisław dokonał wbrew woli rodziców. Z jego listów i zeznań świadków dowiadujemy się, że był gorliwym czcicielem Najświętszego Sakramentu i Matki Najświętszej. Umarł w opinii świętości w uroczystość Wniebowzięcia NMP w 1568 roku. Jest pierwszym jezuitą wyniesionym do chwały ołtarzy.
 6. Ponadto tym tygodniu września w liturgii Kościoła świętego przeżywać będziemy:
  – poniedziałek – wspomnienie świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Był patriarchą Konstantynopola. Żył na przełomie IV i V wieku. Obejmując biskupstwo, podjął surowe życie, wprowadził dyscyplinę w środowisku duchownych. Otaczał opieką ubogich i chorych, budował dla nich hospicja i szpitale. Obok wspaniałych mów i szerokiej korespondencji zachowały się teologiczne traktaty o naturze boskiej i ludzkiej Jezusa, o Eucharystii – jako identycznej Ofierze z Ofiarą na krzyżu, i o prymacie papieskim.
  – czwartek – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa. Żyli w III wieku. Chociaż żyli
  w różnych miejscach to łączyło ich męstwo w znoszeniu prześladowań, troska o powierzone sobie wspólnoty, mądrość
  w rozwiązywaniu trudnych zagadnień życia kościelnego, a zwłaszcza wierność Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci.
  – piątek – wspomnienie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa. Urodził się na Wołyniu, studia teologiczne ukończył w Petersburgu i tam też przyjął święcenia kapłańskie w 1855 roku. Założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dla opieki nad dziećmi i ludźmi starszymi. W 1862 roku został mianowany arcybiskupem warszawskim, ale niebawem został skazany przez cara na wygnanie w głąb Rosji za obronę prześladowanych po powstaniu styczniowym. Nigdy już nie powrócił do diecezji. Zmarł w Krakowie 17 września 1895 roku.
 7. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństwach:
  – wtorek – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – od godziny 17.30 osobista adoracja Najświętszego Sakramentu
  – piątek – koronka do miłosierdzia Bożego w intencji pokoju.
 8. W środę w parafii Ducha Świętego odbędzie się spotkanie Apostolstwa Dobrej Śmierci. Szczegółowy program na okolicznościowym plakacie.
 9. W piątek, 17 września, przypada 82 rocznica zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na naszą ojczyznę. Pamiętajmy
  o tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, jak i złożyli najwyższą ofiarę ginąc w bolszewickich obozach
  i łagrach.
 10. W piątek na naszym cmentarzu pożegnaliśmy świętej pamięci Irena Rubaszniak, która mieszkała przy ulicy Pilskiej. W jej intencji: wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 11. Pan Jezus pragnie, aby Jego uczniowie naśladowali Go, nie bojąc się trudności, które symbolizuje krzyż. Warunkiem skuteczności tej drogi jest zawierzenie Panu Bogu, które przyczynia się do tego, abyśmy w życiu codziennym mieli świadomość celu, a więc wieczność.
  ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  12  WRZEŚNIA  2021  ROKU  .

 

List Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka
zapraszający na uroczystości skrzatuskie w 2021 roku

Siostry i Bracia, Drodzy diecezjanie!

Nasza diecezjalna wspólnota rozpoczęła świętowanie roku jubileuszowego: 50-lecie swojego istnienia. 28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI ogłosił bullę Episcoporum Poloniae coetus, którą, między innymi, ustanowił naszą diecezję. Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska – historycznie zakorzeniona w kołobrzeskim biskupstwie, ustanowionym w roku tysięcznym – ma swoją niepowtarzalną historię pisaną wiarą ludzi żyjących na tej ziemi. Dzisiaj my piszemy ją dalej wiarą naszego pokolenia, świadectwem życia i posługą miłości. Nasza diecezja to rodziny – najważniejsze wspólnoty Kościoła. To także osoby samotne. To nasze parafie, kapłani, osoby życia konsekrowanego. To również wspólnoty sióstr kontemplacyjnych, które nieustannie trwają na modlitwie. To sprawa nowych powołań i zaangażowanych ludzi świeckich. To ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia. Nasza diecezja to miasta i wsie, domy pełne miłości i szczęścia, ale także ludzie odrzuceni, którzy nie są kochani. To również szpitale, hospicja i chorzy w domach, ludzie wolni, ale i uzależnieni. Nasza diecezja to ludzie mocnej wiary, karmiący się Bogiem na modlitwie i Eucharystii, i jednocześnie ci poszukujący Boga, jak i ci, którzy już Go nie szukają.

Dzisiaj, kiedy przygotowujemy się do uroczystej inauguracji roku jubileuszowego w Skrzatuszu, w tej niepowtarzalnej i historycznej chwili, Jezus stawia nam w Ewangelii decydujące pytanie: „A wy za kogo mnie uważacie?” Jezus nie szuka moich słów, szuka mnie. Nie oczekuje definicji, ale pyta o moje życie. Pyta mnie, co wydarzyło się w moim życiu, kiedy Go spotkałem.  Pyta mnie, czy On jest centrum mojego życia i celem każdego mojego zaangażowania. Piotr, pierwszy z Apostołów, podpowiada nam dziś odpowiedź: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, Ty jesteś moim Panem.

Siostry i Bracia,

Bóg każdego z nas powołuje osobiście i po imieniu, ale najpełniej doświadczamy Go we wspólnocie. Ta wspólnota jest ciągle
w drodze. Choć zmaga się z trudnościami i przeciwnościami, nie przestaje być wierna swojemu boskiemu Przewodnikowi – Jezusowi. U początku Kościoła stoi dar wspólnoty. Obraz pierwszego Kościoła, pierwszej wspólnoty wierzących jest „wielkim gestem” wskazującym na Chrystusa i Ducha Świętego. Istotną rolą Ducha Świętego jest zbieranie nas. Tak się zaczyna Eucharystia. Tak jest
i teraz. Doświadczamy tego szczególnie w czasie trwania II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Duch Święty zbiera nas nieustannie, byśmy byli we wspólnocie. Jesteśmy z pokolenia, w którym życie wspólnotowe niebezpiecznie osłabło. Zgubiliśmy chwilę, by, trwając na modlitwie, pozwolić Bogu, aby nas nieustannie zbierał, gromadził w jedno. Ponieważ Chrystus istnieje tylko
w „my”, we wspólnocie wierzących, bycie Jego uczniem to nieustanne zanurzanie się w tajemnicy wspólnoty, gdyż nikt z nas nie ma Jezusa tylko dla siebie. W ten sposób unikamy jednego z większych współczesnych niebezpieczeństw życia duchowego – uznania swojej prywatnej wiary za miarę wiary Kościoła.

Siostry i Bracia,

Od 50 lat uczymy się bycia wspólnotą Kościoła. Nasz diecezjalny Kościół jest matką. Na podobieństwo Maryi przechowuje dziedzictwo tego czasu, zachowując w sercu poprzedzające nas pokolenia, ich wiarę i cały trud wrastania w tę nową dla nas ziemię. Naszym przodkom i nam dzisiaj w Skrzatuszu Maryja została podarowana w znaku Matki trzymającej Ciało Jezusa, z twarzą pełną ufnej nadziei w wypełnienie obietnicy Jego Zmartwychwstania. Pielgrzymujący do Skrzatusza ludzie ofiarowywali Jezusowi i Maryi korony, które były wyrazem ich wdzięczności i miłości. Pierwsze podarowano Skrzatuskiej Piecie w XVII wieku. Są one jednymi
z pierwszych koron wotywnych w Polsce. Kolejnymi została ukoronowana Pieta, kiedy powstała nasza diecezja. Teraz kiedy przeżywamy 50-lecie jej utworzenia, chcemy także podarować Jezusowi i Maryi szczególny dar: pragniemy Ich ukoronować naszą miłością. Zechciejmy podarować korony, które nie będą tylko widzialnym symbolem, ale będą połączone z ożywieniem naszej wiary
i konkretnymi dziełami miłości.

Ukoronować Pietę naszą miłością to znaczy podjąć zobowiązania duchowe. Ich propozycje zostaną nam przekazane w czasie uroczystości skrzatuskich, a w późniejszym czasie zostaną w formie folderu przesłane do każdej parafii. Tylko podjęte zobowiązania duchowe dadzą nam możliwość złożenia materialnego daru, symbolicznej złotówki, na jubileuszowe korony, którymi w przyszłym roku podczas skrzatuskich uroczystości ukoronujemy Pietę.

Zechciejmy również w tym jubileuszowym roku podjąć konkretny czyn miłosierdzia, będący swego rodzaju wotum dziękczynienia za 50-lecie naszej diecezji. Tym czynem będzie pomoc ludziom dotkniętym chorobą poprzez wsparcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

Kochani Siostry i Bracia zapraszam Was na wyjątkową w tym roku pielgrzymkę do Skrzatusza. Wspólne świętowanie jubileuszu naszej diecezji rozpoczniemy u Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei w niedzielę 19 września o godz. 10.30.

Kochani Młodzi Przyjaciele! Sobota jest Wasza – to Wasz dzień – dzień Kościoła jutra. To Wy rozpoczniecie nasz jubileusz i to Wy
w drugim pięćdziesięcioleciu będziecie sercem i nadzieją naszego Koszalińsko-Kołobrzeskiego Kościoła. Zapraszam Was na nasze Diecezjalne Spotkanie Młodych w sobotę 18 września o godz. 15:00.

Siostry i Bracia, dziękuję za modlitwę, za Waszą obecność w Skrzatuszu i miłość do naszej diecezji. Dziękuję również za ofiary złożone dzisiaj na tacę i za wszelką okazywaną przez Was pomoc.

Do zobaczenia w Skrzatuszu!

 

                                                                                                 Wasz biskup

                                                                                            + Edward Dajczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *