Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ .

 1. Dzisiaj po raz dwudziesty pierwszy w naszej Ojczyźnie przeżywamy Dzień Papieski, którego hasłem są słowa NIE LĘKAJCIE SIĘ!, poświęcony świętemu Janowi Pawłowi II. O godzinie 17.00 zostanie odprawiona Najświętsza Ofiara przez wstawiennictwo naszego świętego Rodaka, a po niej wyruszymy z modlitwą i procesją na Szlak Testamentu Jana Pawła II. Ten różaniec, jak wszystkie różańce październikowe oraz śpiewana suplikacja Święty Boże, święty mocny … na zakończenie niedzielnych Eucharystii odprawiane są w intencji ustania pandemii koronawirusa na świecie, jak i w naszej Ojczyźnie.
  Dla ludzi starszych i chorych będzie prowadzony różaniec w kościele.
  Po Mszy Świętej, jak co roku, do skarbony przy głównym wejściu do naszej świątyni możemy złożyć ofiarę na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera ubogą, ale zdolną młodzież w naszej Ojczyźnie.
 2. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj między innymi, przeczytamy o odradzającym się w Kościele stanie dziewic konsekrowanych oraz rozpoczynającym się w Rzymie Synodzie Biskupów, który będzie przebiegał inaczej niż dotychczasowe.
 3. W czwartek Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, katechetom i pracownikom oświaty z okazji ich święta życzymy wiele satysfakcji z pracy, szacunku rodziców i uczniów oraz wiele Bożego błogosławieństwa w ich trudnym posługiwaniu.
 4. W czwartek Eucharystią sprawowaną o godzinie 18.00 rozpocznie się osiemnaste spotkanie synodalne. Zapraszam na nie wszystkich, którym drogie są sprawy Kościoła, diecezji i naszej parafii.
 5. W sobotę przypadać będzie 43 rocznica wyboru Karola Kardynała Wojtyły na Jana Pawła II, na Stolicę Piotrową. Decyzją Polskiego Parlamentu dzień 16 października jest Dniem Papieża Jana Pawła II. Nie ulega wątpliwości, że ten pontyfikat zmienił bieg dziejów świata. Panu Bogu dziękujmy za posługą Papieża – Polaka, za jego trwającą  w nas katechezę. Prośmy o jego wstawiennictwo, byśmy w wytyczonej przez niego drodze wytrwali.
 6. Również w sobotę przypadać będzie trzynasta już rocznica powołania do Domu Ojca, który jest w Niebie świętej pamięci księdza kardynała nominata Ignacego Jeża, pierwszego ordynariusza diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Wypraszajmy
  u Bożej Opatrzności, by za swoją posługę wśród nas Pan Bóg wprowadził go do społeczności świętych i błogosławionych.
 7. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie :

– wtorek – wspomnienie błogosławionego Jana Beyzyma, prezbitera. Miał blisko 50 lat gdy na przełomie XIX i XX wieku wyjeżdżał na Madagaskar jako misjonarz trędowatych, jego ojczyzna, Polska, była jeszcze pod zaborami. Dzięki gorliwej pracy tego misjonarza duchowa i materialna sytuacja trędowatych uległa znacznej poprawie, bo z „wdowich groszy – zwykle niewielkich ofiar swoich rodaków – wybudował nowoczesny szpital. Gdy włączy się wielka miłość, nawet niewielkie środki materialne pozwolą zbudować wielkie dobro.

– środa – wspomnienie błogosławionego Honorata Koźmińskiego, prezbitera. Żył w XIX i na początku XX wieku, gdy Polska była pozbawiona niepodległości. Należał do zakonu kapucynów. Gdy wskutek decyzji zaborców zostały skasowane katolickie klasztory, on zaczął zakładać skryte, bezhabitowe zgromadzenia zakonne, które poprzez działalność religijną
i charytatywną ożywiały polskiego ducha w czasach niewoli.

– czwartek– wspomnienie świętej Małgorzaty Marii Alacogoue, dziewicy. Skromna francuska zakonnica, żyjąca w XVII wieku. Na podstawie jej wizji rozwinął się kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Istotnym elementem tego kultu jest wynagradzanie Bogu za grzechy i zniewagi, jakich doznaje od strony ludzi.

– piątek – wspomnienie świętej Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Żyła w XVI wieku w Hiszpanii. Była karmelitanką, oddaną modlitwie, którą Pan Bóg obdarzył przyjaźnią i mistycznymi darami. W swoich dziełach opisała bliską relację z Panem Bogiem, postrzegając ją jako zażyłość między przyjaciółmi. Życie modlitwy przekładało się w jej codziennym życiu na skuteczność
w działaniach, które zaowocowało reformą zakony karmelitańskiego.

– sobota – wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej. Odeszła z tego świata w 1243 roku, przeżywszy 60 lat. Jej życie było bogate
w wydarzenia i sposoby służenia Panu Bogu i bliźniemu. Związana z księciem Henrykiem Brodatym była oddaną żoną i matką 17 dzieci. Jako księżna troszczyła się o dobre obyczaje na swoim dworze, wychodziła naprzeciw potrzebom ludzi biednych oraz potrzebom Kościoła. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze cysterek w Trzebnicy i rozpoczęła ubogie i pokorne życie mnisze. Swoją postawą pokazała, że bez względu na miejsce w społecznej hierarchii czy stan, można oddanym sercem służyć Bogu
i zdobywać świętość.

 1. Za tydzień, w niedzielę, przeżywać będziemy NIEDZIELĘ MISYJNĄ, gdzie naszymi modlitwami i ofiarami wesprzemy misjonarzy i misjonarki, którzy poszli w świat wypełniając nakaz Chrystusa Pana: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu udzielając im chrztu w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego”.
 2. Niech przeżywany dzisiaj Dzień Papieski skłoni nas do lektury nauczania świętego Jana Pawła II i zastosowania go w życiu. Niech nie braknie nam też ofiarności na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Budujmy wspólnie żywy pomnik naszego wielkiego świętego rodaka.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2021  ROKU.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *