Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ADWENTU 2021 ROKU.

 1. Dzisiaj, jak w każdą II Niedzielę Adwentu, przeżywamy dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie.
 2. W tym czasie adwentowego oczekiwania na przyjście Pana Najświętsza Ofiara w dni powszednie w naszym kościele sprawowana jest o godzinie 6.00 i są to roraty ku czci Najświętszej Maryi Panny.
 3. Po Mszy Świętej jest możliwość nabycia:
  – naszej prasy katolickiej:  Gościa Niedzielnego,
  – opłatków wigilijnych
  – sianka na stół wigilijny
  – kalendarzy na rok 2022.
 4. Dzisiaj podczas Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 dzieciom przygotowującym się do Pierwszej Komunii świętej zostaną poświęcone medaliki.
 5. W środę przeżywać będziemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg wybrał Ją spośród niewiast i zachował od wszelkiego grzechu, także pierworodnego. Czysta i nieskalana Dziewica została Matką Syna Bożego. „Serce Maryi zwrócone jest całkowicie ku wypełnieniu woli Bożej. Dlatego Najświętsza Panna jest wzorem chrześcijańskiego oczekiwania i nadziei” – pisał święty Jan Paweł II.
 6. Ponadto w liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przeżywać będziemy:
  – poniedziałek – wspomnienie świętego Mikołaja, biskupa. Żył na przełomie III i IV wieku. Pochodził z Patras. Od młodości wyróżniał się pobożnością, dobrocią serca i wrażliwością na potrzeby innych. Kiedy został biskupem Myry, okazał się gorliwym
  i oddanym pasterzem, dbającym o potrzeby materialne swojego ludu. Został uwięziony w czasie prześladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiliana. Uwolnił go dopiero edykt mediolański w 313 roku. Biskup Mikołaj uczestniczył także
  w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 roku, na którym potępiono błędy Ariusza, kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej.
  – wtorek – wspomnienie świętego Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła. Żył w IV wieku w Mediolanie. Gruntownie wykształcony, uważany za człowieka na wskroś uczciwego i sprawiedliwego, został wybrany na biskupa tego miasta.
  W niełatwych sporach z heretykami bronił prawdy o prawdziwym bóstwie i człowieczeństwie Jezusa Chrystusa. Swoją mądrością i bezkompromisową postawą pociągał wielu ludzi, wśród których znalazł się św. Augustyn.
  – piątek – wspomnienie świętego Jana Cuahtlatoazin. „Dziękuję Ci, Ojcze, że te rzeczy objawiłeś prostaczkom”. Te słowa sprawdzają się wobec prostego Indianina z terenów dzisiejszego Meksyku. Dzięki objawieniu się NMP w 1531 roku łatwiej uznano prawdę, że również ludy nowo odkrytej Ameryki są powołane do królestwa Bożego i odkupione przez Jezusa Chrystusa.
  – sobota – wspomnienie świętego Damazego, papieża. Po edykcie mediolańskim cesarza Konstantyna Wielkiego z 313 roku, gdy Kościół uzyskał wolność w cesarstwie rzymskim, pojawiła się potrzeba obrony prawd wiary o Trójcy Świętej i o Jezusie przed błędnym ich rozumieniem i wyjaśnianiem. Wybrany na papieża, na mocy swego urzędu, wzmocniony światłem Ducha Świętego, wiele się natrudził, by zachować i przekazywać wiernie prawdy objawione
 7. Za tydzień przypadać będzie druga niedziela miesiąca, w którą ofiary składane na tace podczas wszystkich Mszy Świętych zostają przeznaczone na utrzymanie naszej świątyni i parafii, a szczególnie na opłatę ogrzewania.
 8. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, która rozpoczyna się o godzinie 10.30 oraz nastąpi zmiana tajemnic różańcowych.
 9. Dziękuję za złożone ofiary w ubiegłą niedziele, które zostały przekazane na wsparcie rodzin z Aleppo i syryjskich uchodźców
  w Libanie. Ofiary w wysokości 913 złotych zostały przekazane na konto Caritas Polska.
 10. Pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczyli w naszych adwentowych rekolekcjach, a zwłaszcza Panom, którzy wczoraj włączyli się w modlitwę różańcową.
 11. Trwamy nieustannie w restrykcjach epidemicznych związanych z panującą pandemią. Wypraszajmy u miłosierdzia Bożego
  o ustanie tej epidemii. Dlatego w dalszym ciągu po każdej Eucharystii śpiewamy suplikację: Święty Boże, Święty mocny, …
 12. W roku jubileuszowym 50-lecia naszej diecezji każdy może ukoronować Skrzatuską Pietę miłością. Można to zrobić, podejmując dowolne zobowiązanie duchowe, modlitewne lub czyn miłości. Zdecydujmy sami i skorzystajmy z zaproponowanych dzieł, które podane są w skrzatuskim folderze. W tym tygodniu spróbuj nawiedzić Najświętszy Sakrament w ciągu dnia bądź uczestniczyć w Eucharystii w ciągu tygodnia .
 13. Usłyszeliśmy dzisiaj zaproszenie do przygotowania dróg Pana i wyprostowania dla Niego ścieżek. Podejmijmy ten wysiłek wielkodusznie, pamiętając o naszych siostrach i braciach na Wschodzie.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  05  GRUDNIA  2021  ROKU  .

 

XXII Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie – 05.12.2021

W II Niedzielę Adwentu, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski, obchodzony jest Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, Ukrainie, w Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, Kazachstanie, Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie.

Czas adwentu to czas wyjątkowo nam bliski z racji na szczególne treści religijne jak i ze względu na bogactwo tradycji z tym okresem związanych. Być może ten klimat duchowy i kulturowy sprawił, że Konferencja Episkopatu Polski wybrała Drugą Niedzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji historycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, którzy wspominają swoich bliskich zmarłych i ich groby, rozsiane gdzieś na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry i ile musieli wycierpieć za polskość i wiarę to przez całe dziesięciolecia.

W tej niezwykłej historii odradzania się Kościoła Katolickiego za Wschodnią granicą, od ponad 30 lat uczestniczy Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski i każdy, kto duchowo czy materialnie to wielkie dzieło wspiera.

Zespół na miarę możliwości, w oparciu o złożone ofiary, służy pomocą duszpasterzom i wiernym tam posługującym i mieszkającym. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 198 kapłanów diecezjalnych, 387 kapłanów zakonnych, 320 sióstr i 40 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. Do biura Zespołu napływają pisemne prośby z diecezji, parafii oraz ze zgromadzeń zakonnych pracujących na Wschodzie. W roku 2021 zostało już zrealizowanych 221 próśb, na kwotę 2 147 299.20 złotych, z czego najwięcej trafiło na Ukrainę i Białoruś.

Na powyższą kwotę składają się między innymi: dotacje na budowę nowych świątyń, odbudowę oraz renowację kościołów, plebanii oraz sal katechetycznych.  Z ogromną satysfakcją, należy przyjąć fakt, że mino pandemicznych ograniczeń, udało się wesprzeć organizację letniego wypoczynku połączonego z formacją dla dzieci i młodzieży a nawet dla osób starszych czy bezdomnych. Tą pomocą objęliśmy 43 grupy z Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu i Kazachstanu, jak wspominają organizujące ten wypoczynek Siostry czy Kapłani – dla wielu uczestników jest to wyjątkowy czas nie tylko zabawy, spotkań, modlitwy, ale też regularnego jedzenia! Wspieramy też funkcjonowanie świetlic, przedszkoli, domów dziecka, domów seniora i samotnej matki, przytuliska dla bezdomnych oraz stołówki i kuchnie prowadzone przez siostry i braci zakonnych służące dożywianiu dzieci, starszych i najbiedniejszych. W mijającym roku, we współpracy z Górnośląskim Oddziałem Stowarzyszenia wspólnota Polska, udało się tez otworzyć na Ukrainie cztery Stacje Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce”, dzięki którym potrzebujący maja dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego, kul, wózków, chodzików, opatrunków itd. Pamiętamy też o tych, którzy ze Wschodu do Polski przyjechali, w tym również o studentach poprzez wypłacanie stypendiów. Zespół świadczy też nieustannie pomoc liturgiczną dla Kościoła katolickiego na Wschodzie poprzez zakup dla konkretnych parafii paramentów liturgicznych, nagłośnień do kaplic i świątyń, ksiąg liturgicznych, a także modlitewników i śpiewników oraz wszelkiego rodzaju pomocy katechetycznych. Ciągle jeszcze ważną część naszych wydatków stanowią dotacje na budowę nowych świątyń, odbudowę oraz renowację kościołów, plebanii oraz sal katechetycznych.

Ponadto, Zespół finansuje wysyłkę prasy katolickiej, w tym wiadomości KAI czy czasopisma „Miłujcie się” oraz wspiera wydawnictwa i media działające w ramach Kościoła na Wschodzie, a także wiele innych projektów. Z inicjatywy Zespołu powstał też Wolontariat Syberyjski, skupiający osoby świeckie, które w czasie swojego urlopu czy wakacji pomagają duszpasterzom i siostrom zakonnym na Wschodzie. W 2021 roku na posługę wolontaryjną mimo pandemicznych ograniczeń na Ukrainę, do Kazachstanu do Rumunii i Bułgarii, wyjechało 15 osób, kolejna, czyli już piata grupa rozpoczęła formację w październiku bieżącego roku.

Zespół sfinansował wydanie książki „Necrologium Episcoporum Poloniae”. Jesteśmy w trakcie opracowywania leksykonu wraz ze wspomnieniami na temat udziału polskich duchownych w odradzaniu się Kościoła Katolickiego na Wschodzie. Jest to bardzo ważne i ogromne  dzieło, które pozwoli ocalić od zapomnienia to co zrobili kapłani i siostry zakonne z Polski dla Kościoła za wschodnią granicą, szczególnie po tzw „pierestrojce”. Ponadto Dyrektor Zespołu wyjeżdża na Wschód aby na miejscu poznać potrzeby i sprawdzić realizacje projektów, ostatnio odwiedził Litwę, Ukrainę  i Armenię.

Zachęcamy do wsparcia duchowego i materialnego dzieł duszpasterskich, ewangelizacyjnych i charytatywnych Kościoła katolickiego na Wschodzie. Ofiary zebrane w II niedzielę Adwentu a także napływające od stałych ofiarodawców indywidualnych przez cały rok, służą bezcenną pomocą katolikom we wszystkich tamtejszych diecezjach.

W tym dniu z Kościołem w Polsce i poza jej granicami, łączą się wierni z wielu parafii za wschodnią granicą, dziękując Bogu za modlitwę i składane ofiary. „Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają duchowo i materialnie.

W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich, posługujących aktualnie na Wschodzie a także wiernych, składamy serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę.

W imieniu całego Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie

         Ks. Leszek Kryża TChr

         dyrektor biura Zespołu

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *