Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  III  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU .

 1. Dobiegliśmy połowy Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, społecznego i rodzinnego. Potrzeba wiele pokory
  i silnej wiary w Boże Miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: w niedzielę o godzinie 16.15 Gorzkich Żali oraz
  w piątek o godzinie 17.30 Drodze Krzyżowej. Najbliższą Drogę Krzyżową poprowadzi nasz chór parafialny, a dziękujemy Paniom, które włączyły się w to nabożeństwo w ubiegły piątek.
 2. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem
  i postępowaniem.
 3. Dzisiaj w naszej parafii gościmy kleryka Krzysztofa Kraskę, alumna Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie, który na wszystkich Mszach Świętych odczytuje słowo księdza rektora, a po Eucharystii kwestuje na rzecz naszego seminarium.
 4. Po Mszy Świętej zachęcam do nabycia naszego Gościa Niedzielnego, w którym polecamy szczególnie rozmowę
  o niezawinionym cierpieniu i o tym, dlaczego Pan Bóg dopuszcza, aby na Ukrainie ginęli niewinni ludzie.
 5. Dzisiaj po Eucharystii sprawowanej o godzinie 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi komunijnymi.
 6. Jutro, 21 marca, przypada dwudziesta trzecia rocznica powołania naszej parafii. Bowiem w dniu 21 marca 1999 roku obecny senior arcybiskup wrocławski a wówczas nasz ksiądz biskup ordynariusz Marian Gołębiewski powołał do życia parafię pod wezwaniem Świętego Franciszka z Asyżu. Podstawowym zadaniem nakreślonym w dekrecie erekcyjnym było wybudowanie kościoła i plebanii. Za wielkie dzieło budowy i tego co je otacza, które udało się – dzięki Bożej Opatrzności
  i wspaniałych ludzi – dokonać wspólnie nieustannie dziękujemy.
 7. W piątek przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która przypomina nam o tym, że dzięki fiat Maryi Syn Boży przyjął ludzkie ciało. Maryja, za sprawą Ducha Świętego, została Matką Wcielonego Słowa. Pan Bóg posyła swego Syna, aby odkupił upadłą ludzkość. Jest to dzień wdzięczności i szacunku każdego poczętego życia, a które jest zagrożone w łonach matek. W tym dniu jest dyspensa od powstrzymania się od pokarmów mięsnych.
 8. Ponadto w liturgii Kościoła w tym tygodniu przypadać będzie:
  – środa – wspomnienie świętego Tyberiusza z Mongrovejo, biskupa. Żył w XV wieku. Odbył gruntowne studia prawnicze na uniwersytetach w Salamance, Valladolid i Coimbrze. Król Hiszpanii Filip II mianował go – mimo że był osobą świecką – sędzią trybunału Św. Inkwizycji w Granadzie. Później z rąk króla otrzymał godność arcybiskupa w Limie. Po otrzymaniu święceń kapłańskich wyjechał na misje do Peru. Odbył wiele podróży ewangelizacyjnych po swojej diecezji, w czasie których ochrzcił ponad pół miliona Indian. Troszczył się o dyscyplinę i rozwój intelektualny kleru. Zakładał szkoły i domy pomocy dla tubylczej ludności. W Limie założył pierwsze seminarium duchowne. Zmarł wyczerpany pracą misyjną w 1606 roku.
  – sobota – wspomnienie świętego Łotra. Ukrzyżowany po prawej stronie Chrystusa nie prosił o uwolnienie od cierpień fizycznych, a jedynie, aby Pan Jezus wspomniał na niego u Ojca w niebie. Św. Łotr stanowi wzór doskonałego żalu za grzechy
  i nadziei, że Chrystus, który zna ludzkie serca i umiera za grzeszników, wybawi każdego, kto szczerze żałuje, od kary wiecznej. Jest patronem więźniów, kapelanów więziennych, umierających, pokutujących i nawróconych grzeszników.
 9. W sobotę na godzinę 16.00 na wspólne spotkanie przy ognisku zapraszam nie tylko parafian, ale szczególnie tych, którzy przybyli do nas z Ukrainy. Oni wśród nas mieszkają, za chwilę ich dzieci pójdą do naszych szkół, wielu z nich stanie do wspólnej pracy. Poznajmy się nawzajem.
 10. W nocy z soboty na niedzielę nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Wskazówki zegarów przesuniemy o godzinę do przodu. Tak więc będzie to najkrótsza noc w ciągu roku.
 11. Za tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąca, będziemy mieli okazję wsparcia ofiarami składanymi do skarbony dotkniętych działaniami wojennymi mieszkańców syryjskiego Aleppo i uchodźców z Ukrainy.
 12. Do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1 % naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy o przekazanie 1 % należnego podatku na budujące się hospicjum stacjonarne przy naszej świątyni.
 13. Błogosław duszo moja, Pana i nie zapominaj o wszystkich jego dobrodziejstwach „ – to inne słowa psalmisty, które zachęcają nas do włączenia się w hymn uwielbienia. Przecież mamy za co Panu Bogu dziękować. Jego błogosławieństwo niech towarzyszy nam na drogach nawrócenia i w podejmowaniu codziennych obowiązków.
  Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  20 MARCA 2022  ROKU  .

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W ZWIĄZKU Z PROŚBĄ
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

 

W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu. Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji. Powierzając Dobremu Bogu sprawę pokoju w świecie, z serca wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Warszawa, dnia 18 marca 2022 roku

✠ Stanisław Gądecki Arcybiskup

Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *