Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO  .

 1. Dzisiejszą uroczystością, nazywaną w Polsce, ZIELONYMI ŚWIĄTKAMI, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się, aby: „Duch Święty dał głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził do całej prawdy”. On umacnia to co słabe; prostuje to, co błędne; rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Otwórzmy się na Jego działanie i pamiętajmy, że każda Ofiara Pańska jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 2. Zapraszam do uczestnictwa jeszcze dzisiaj do uczestnictwa w nabożeństwie czerwcowym ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo dzisiaj zostanie odprawione o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 19.00.
 3. Jeszcze dzisiaj po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi klas czwartych w sprawie rocznicy Komunii świętej.
 4. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi, kolejna płyta z cyklu Biblia Audio, a na niej Dzieje Apostolskie i siedem listów świętego Pawła.
 5. Jutro przypada drugi dzień Zielonych Świątek, w którym oddajemy cześć NMP, Matce Kościoła. Maryja, która towarzyszyła swemu Synowi podczas Jego ziemskiego życia, od samego początku była także przy rodzącym się Kościele. Była obecna pod krzyżem Chrystusa i była w Wieczerniku w dniu Pięćdziesiątnicy. Jest obecna w Kościele przez cały czas, aż do dzisiaj. Dlatego została nazwana Matką Kościoła. Święto to ustanowił papież Paweł VI, odpowiadając na inicjatywę polskich biskupów.
 6. Ponadto w liturgii Kościoła świętego przypadać będziemy :
  – wtorek – wspomnienie błogosławionych męczenników Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, prezbiterów. Byli franciszkanami konwentualnymi z krakowskiej prowincji. Są pierwszymi polskimi misjonarzami męczennikami. Zginęli za wiarę
  z rąk terrorystów Świetlistego Szlaku w peruwiańskim Pariacoto 9 sierpnia 1991 roku. Zostali przez nich oskarżeni o „usypianie świadomości rewolucyjnej Indian”. Obaj od początku z wielkim poświęceniem podjęli pracę na wielu polach. Oprócz pracy duszpasterskiej zajmowali się działalnością charytatywną, wspomagali szkoły i biblioteki. Sprowadzili lekarzy i pielęgniarki, by uczyli Indian, jak ustrzec się chorób. W chwili śmierci o. Tomaszek miał 33 lata, a o. Strzałkowski 31. Zostali beatyfikowani
  w 2005 roku. Są patronami modlitwy o obronę przed terroryzmem.
  – środa – wspomnienie świętej Jadwigi królowej. Prowadziła inteligentne gry dyplomatyczne z zakonem krzyżackim, odzyskała dla Korony Ruś Czerwoną. Fundowała klasztory, kościoły i szpitale. Wierząc w strategiczną siłę kultury, uratowała upadającą Akademię Krakowską. Doprowadziła do chrztu Litwy – ostatniego pogańskiego kraju w Europie. W posagu przywiozła z Węgier krzyż z czarną figurą Chrystusa. To przed nim podejmowała najważniejsze decyzje swojego życia. Z tego krzyża Pan powiedział do niej: „Czyń, co widzisz”.  Zmarła w wyniku powikłań po porodzie 17 lipca 1399 roku w Krakowie.
  – czwartek – święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Każdy z nas ma udział w Jego kapłaństwie. Kapłani w kapłaństwie hierarchicznym – służebnym wobec wspólnoty Kościoła, a każdy wierzący w kapłaństwie powszechnym przez chrzest święty.
  – piątek – wspomnienie błogosławionego Bogumiła biskupa. Był zakonnikiem, biskupem, a w końcu pustelnikiem. Czasy jego życia przypadają na XII wiek. Był znamienitym cystersem, został powołany na urząd biskupa w Poznaniu, a następnie
  w Gnieźnie. Błogosławiony Wincenty Kadłubek tak o nim pisał: „Mąż pełen cnót i wiedzy, wyróżniający się dobrymi obyczajami, pełen szlachetności umysłu”. Przewodził Kościołowi w Polsce w czasach umacniania się wiary katolickiej. Po biskupich rządach
  w diecezji osiedlił się w okolicach Doborowa i na wyspie rzeki Warty założył swoją pustelnię. Umarł około 1204 roku. Jego cześć jest żywa od momentu śmierci, w kościele w Doborowie rozkwita jego kult, a jego grób stał się miejscem pielgrzymek.
  – sobota – wspomnienie świętego Barnaby, apostoła. Urodził się na Cyprze. Był kuzynem św. Marka Ewangelisty. Był jednym
  z opiekunów młodego Kościoła w Antiochii oraz misjonarzem na Cyprze i w Azji Mniejszej. Towarzyszył w podróżach św. Markowi i św. Pawłowi. Wziął udział w pierwszym soborze w Jerozolimie. Został ukamienowany około roku 61 w Salaminie na Cyprze.
 1. We wtorek po Najświętszej Ofierze i nabożeństwie nastąpi zmiana tajemnic różańcowych.
 2. W czwartek po Mszy Świętej i nabożeństwie zapraszam wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Parafialnego Zespołu Synodalnego.
 3. Za tydzień zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej, która rozpoczyna się o godzinie 10.30.
 4. Przyszła niedziela, to druga niedziela miesiąca, w którą zbierane ofiary podczas wszystkich Mszy Świętych zostają przeznaczone na utrzymanie naszej świątyni i jej otoczenia.
 5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, największej prawdy naszej wiary, że jest jeden Bóg w Trzech Osobach : Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
 6. Natomiast za dziesięć dni przeżywać będziemy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO (16 czerwca). W tym dniu zostanie odprawiona tylko jedna Eucharystia o godzinie 10.00, która niech zgromadzi i zjednoczy całą parafię. Po Mszy Świętej wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W tym roku ołtarze staną przy ulicy Bukowej 85A(hospicjum), ulicy Dębowej 20 , ulicy Jesionowej 9 i ulicy Brzozowej 18 , gdzie będzie zakończenie uroczystości.
 7. Pragnę wyrazić podziękowanie za złożone ofiary ubiegłej niedzieli z przeznaczeniem na wsparcie uchodźców ukraińskich
  i mieszkańców syryjskiego Aleppo. Ofiar było 525 złotych. Wyrażam ogromną wdzięczność wszystkim Panom, którzy przybyli
  i włączyli się we wczorajszy męski różaniec.
 8. Nie ustawajmy w modlitwie o Ducha Świętego. Prośmy o dar wiary, nadziei i miłości, o dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, abyśmy wszyscy żyli pełnią życia w uwielbieniu i radosnej służbie i bliźnim. Niech nas umocni dar błogosławieństwa Bożego.
                                                                                                                                                      Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  , DNIA 05 CZERWCA 2022 ROKU  .

 

Zaproszenie Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka

na uroczystości dziękczynienia za 50 lat istnienia naszej diecezji

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i bardzo pragnę, żeby on zapłonął” – to pragnienie Jezusa stało się życiowym mottem pierwszego biskupa naszej diecezji, kard. nom. Ignacego Jeża. Dla nowo powstałej diecezji te słowa były również pierwszym programem, a pomimo zmieniających się czasów, okoliczności, kultury
i mentalności człowieka pozostają nadal aktualne.

Ogień Ducha Świętego, o którym usłyszeliśmy w dzisiejszej Liturgii Słowa, ogarnął najpierw modlącą się wspólnotę uczniów Jezusa. Apostołowie jako pierwsi otrzymali Ducha Świętego i pod Jego wpływem zmienili swój styl życia oraz wytyczyli nowe drogi innym w dawaniu świadectwa o Chrystusie. Otrzymali oni Ducha Świętego nie tylko dla wewnętrznej przemiany, ale przede wszystkim dla przekazania tego daru innym.

Chciałbym, żeby jubileusz był naszą Pięćdziesiątnicą. Przeżyjmy go tak, abyśmy z większą odwagą i nadzieją patrzyli
w przyszłość i byli gotowi podjąć nowe ewangelizacyjne wyzwania.

Duch Święty przychodzi w modlących się wspólnotach, to On nas zbiera i tylko On potrafi zjednoczyć nas pomimo tego, że jesteśmy tak różni. Tylko Duch Święty w tej różnorodności jest w stanie uczynić z nas wspólnotę Kościoła Koszalińsko-Kołobrzeskiego.

Siostry i Bracia, zapraszam Was, abyśmy 25 czerwca 2022 roku w koszalińskim amfiteatrze stali się wspólnotą modlitwy
i oczekiwania. Chcąc, aby ta wspólnota była najpełniej diecezjalną, proszę, niech nie zabraknie przedstawicieli żadnej parafii. Naszym jubileuszowym zawołaniem jest hasło: „Mój Kościół, moja diecezja” i w tym duchu chcemy przeżyć świętowanie. Rozpoczniemy je w amfiteatrze o godz. 10:00 zawiązaniem wspólnoty. Konferencję o wspólnocie Kościoła wygłosi ks. dr hab. Wojciech Węgrzyniak, a w południe Mszy św. przewodniczyć będzie Nuncjusz Apostolski w Polsce. Ostatnim punktem programu będzie muzyczne uwielbienie, które poprowadzą znakomici polscy artyści.

Wszystkich chorych i cierpiących proszę o modlitwę za diecezję. Tych, którzy nie będą mogli przybyć do Koszalina, proszę
o duchową łączność poprzez transmisję w naszej diecezjalnej Internetowej Telewizji „Dobre Media”.

Do zobaczenia w Koszalinie,

Wasz Biskup

                                                                                                                 + Edward Dajczaka

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *