Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXI  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ.

 1. Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji. Do 01 września będzie jeszcze odprawiana w niedzielę i dni powszednie Eucharystia
  o godzinie 19.00. Od 1 września Msza Święta w niedzielę i święta będzie to godzina 9.00, 11.00 i 17.00, a w dni powszednie będzie to godzina 18.00, oprócz sobót, bowiem w tym dniu Msza Święta będzie sprawowana o godzinie 11.30 w hospicyjnej kaplicy pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II. Taki układ sprawowanych Mszy Świętych w naszej parafii będzie do końca kwietnia.
 2. Zachęcam do nabycia i lektury ciekawej naszego Gościa Niedzielnego, w którym przeczytamy między innymi, warto przeczytać rozmowę z księdzem, który przeżył wypadek autokaru z pielgrzymami w Chorwacji; a w wakacyjnym cyklu o duchowych
  i kulinarnych smakach Podlasia.
 3. W piątek, 26 sierpnia, przeżywać będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Święto to ustanowił wspominany kilka dni temu św. papież Pius X w 1906 roku. Ten sam papież wyniósł kościół na Jasnej Górze do godności bazyliki. Duchowo łączymy się z tym sanktuarium, jakże ważnym dla Polaków. Szczególnie wspominamy rok 1956 i Jasnogórskie Śluby Narodu.
  W tym dniu ze względu na uroczystość jest dyspensa od pokarmów mięsnych.
 4. Ponadto w kalendarzu liturgicznym Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – poniedziałek – wspomnienie NMP, Królowej. Ten oficjalny tytuł został jej nadany przez Piusa XII w 1954 roku. W piśmie świętym nie znajdziemy fragmentów, który ukazywałby Matkę Zbawiciela jako Królową. Mamy natomiast teksty pośrednie, które mówią o Maryi jako najważniejszej z niewiast. Pewnym źródłem jest także przekaz ustny i Tradycja Kościoła, dzięki której tajemnicę ukoronowania Maryi Panny na królową nieba i ziemi rozważamy w części chwalebnej różańca. Ten tytuł ma ukazać wierzącym miejsce Maryi w dziele zbawienia. Ukoronowana zasiada obok swojego Syna – Króla chwały.
  – wtorek – wspomnienie świętej Róży z Limy, dziewicy. Jest patronką Ameryki Południowej i najbardziej znaną świętą tego kontynentu. Przez całe życie starała się naśladować świętą Katarzynę ze Sieny, a mistyczne zjednoczenie z Bogiem łączyła
  z posługą chorym opuszczonym. Przez piętnaście lat doświadczała zupełnego opuszczenia, nie czuła żadnego pragnienia modlitwy, żadnej pociechy ani bliskości Boga. Po tym doświadczeniu doszła do kontemplacji i mistycznego zjednoczenia
  z Chrystusem. Odtąd żyła jeszcze bardziej dla Niego. Zmarła w wieku 31 lat, 24 sierpnia 1617 roku.
  – środa – święto świętego Bartłomieja, apostoła. Pochodził z Kany Galilejskiej. Napełniony Duchem Świętym w dniu Piećdziesiątnicy rozpoczął swoją misyjną działalność, której ukoronowaniem była śmierć męczeńska, poniesiona prawdopodobnie w 70 roku w Armenii. Wiara, za którą oddawali życie apostołowie, nieustannie daje nam przystęp do Pana Boga.
  – czwartek – wspomnienie świętego Ludwika, króla. Był królem Francji na początku XIII wieku, w okresie wypraw krzyżowych, których celem było wyzwolenie Ziemi Świętej spod panowania pogan. Król Ludwik poświęcił tej sprawie wiele sił, ale, niestety, poniósł klęskę. W historii zapisał się jako jeden z najwybitniejszych władców. Francja za jego rządów osiągnęła znaczny rozwój polityczny i gospodarczy. Zwalczał lichwę i prostytucję, popierał instytucje dobroczynne i zakony, usługiwał osobiście chorym
  i rozdawał jałmużny ubogim. Żył bardzo skromnie, mnożył uczynku pokutne, dzięki czemu został nazwany „królem mnichów”.
  – sobota – wspomnienie świętej Moniki. „Matko, jestem pewien, że syn tylu łez musi powrócić do Boga” – powiedział pewien biskup który poznał przyczynę zmartwienia św. Moniki. Żyła w IV wieku. Była matką św. Augustyna, późniejszego ojca i doktora Kościoła, za którego przez wiele lat modliła się i pokutowała, prosząc o jego nawrócenie
 5. Za tydzień po Mszach Świętych będzie możliwość złożenia ofiary do puszki na wsparcie syryjskiej rodziny w Aleppo oraz uchodźców ukraińskich.
 6. Jezus mówi, że drzwi przez które zaprasza nas do siebie, są wąskie i niskie. Czy w świecie, gdzie zanika odpowiedzialność za siebie i innych, znajdziemy jeszcze postawę gotowości zabiegania o to, co ważne? Msza Święta pokazuje, że taką postawę może przyjąć każdy z nas.

 Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 21 SIERPNIA 2022 ROKU .

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *