Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ .

 1. Dzisiaj mija dokładnie 21 rocznica terrorystycznych zamachów na bliźniacze wież Word Trade Center w Nowym Jorku
  i Pentagonie. Obejmijmy pamięcią modlitewną ofiary tej i innych zbrodni.
 2. Dzisiaj w naszej ojczyźnie rozpoczyna się XII Tydzień Wychowania, którego mottem przewodnim są słowa z Ewangelii świętego Jana: Ja jestem drogą, prawdą i życiem”.
 3. Po Mszy Świętej nie zapomnijmy o nabyciu i lekturze „Gościa Niedzielnego”, w którym warto zwrócić uwagę na dodatek specjalny – poradnik dla rodziców: „Dzieci w wirtualnej sieci” – o tym, jak nauczyć dziecko rozsądnie korzystać ze smartfona czy internetu oraz jak chronić je przed zagrożeniami wirtualnego świata.
  Ponadto można jest możliwość nabycia na rok 2023 kalendarza diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Koszt kalendarza 10 złotych i jest to „cegiełka” na wsparcie naszego sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu.
 4. W środę przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Podczas Eucharystii w Zakopanem w czerwcu 1997 roku święty Jan Paweł II powiedział: „Umiłowani, bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż
  i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym i rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie…
  ”. Zastanówmy się nad znaczeniem krzyża w naszym życiu!
 5. W czwartek przeżywać będziemy wspomnienie NMP Bolesnej. Jakże jest bliska matką płaczącym nad dzieckiem. Dotkliwe cierpienie towarzyszyło Maryi od chwili proroctwa Symeona przez ucieczkę do Egiptu, poszukiwanie 12-letniego Jezusa, spotkanie z Synem na drodze krzyżowej, towarzyszenie Jego umieraniu, przyjęcie Jego martwego ciała, aż po złożenie Pana Jezusa w grobie.
 6. Ponadto tym tygodniu września w liturgii Kościoła świętego przeżywać będziemy:
  – wtorek – wspomnienie świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła. Był patriarchą Konstantynopola. Żył na przełomie IV i V wieku. Obejmując biskupstwo, podjął surowe życie, wprowadził dyscyplinę w środowisku duchownych. Otaczał opieką ubogich i chorych, budował dla nich hospicja i szpitale. Obok wspaniałych mów i szerokiej korespondencji zachowały się teologiczne traktaty o naturze boskiej i ludzkiej Jezusa, o Eucharystii – jako identycznej Ofierze z Ofiarą na krzyżu, i o prymacie papieskim.
  – piątek – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa. Żyli w III wieku. Chociaż żyli
  w różnych miejscach to łączyło ich męstwo w znoszeniu prześladowań, troska o powierzone sobie wspólnoty, mądrość
  w rozwiązywaniu trudnych zagadnień życia kościelnego, a zwłaszcza wierność Chrystusowi aż do męczeńskiej śmierci.
  – sobota – wspomnienie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, biskupa. Urodził się na Wołyniu, studia teologiczne ukończył w Petersburgu i tam też przyjął święcenia kapłańskie w 1855 roku. Założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi dla opieki nad dziećmi i ludźmi starszymi. W 1862 roku został mianowany arcybiskupem warszawskim, ale niebawem został skazany przez cara na wygnanie w głąb Rosji za obronę prześladowanych po powstaniu styczniowym. Nigdy już nie powrócił do diecezji. Zmarł w Krakowie 17 września 1895 roku.
 7. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństwach:
  – wtorek – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – od godziny 17.30 osobista adoracja Najświętszego Sakramentu
  – piątek – koronka do miłosierdzia Bożego w intencji pokoju.
 8. W sobotę, 17 września, przypada 83 rocznica zdradzieckiej napaści Związku Sowieckiego na naszą ojczyznę. Pamiętajmy
  o tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej ojczyzny, jak i złożyli najwyższą ofiarę ginąc w bolszewickich obozach
  i łagrach.
 9. W przyszłą niedzielę odbędą się spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Spotkania rozpoczną się Mszą Świętą:
  – godzina 11.00 dzieci komunijne
  – godzina 17.00 młodzież klas ósmych i starsza, która chce przystąpić do sakramentu bierzmowania.
 10. RAZEM Z NADIĄ – dzisiaj w godzinach 13.00 – 17.00 w Parku Miejskim przy muszli koncertowej odbywa się impreza plenerowa, podczas której będą zbierane środki na leczenie dla miesięcznej Nadii, która chce wygrać z SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Pomóżmy jej – razem damy radę !
 11. W cierpliwej i wiernej miłości Chrystusa każdy powinien czuć się w pełni kochany. Ta miłość kruszy najtwardsze serca i odnawia moc ducha. Podajmy sią miłości Jezusa i pozwólmy Bogu nas wychowywać.

 ks.Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  11  WRZEŚNIA  2022  ROKU  .

 

List Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka
zapraszający na jubileuszowe uroczystości w Skrzatuszu w 2022 roku

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Rok temu w Skrzatuszu rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu 50-lecia powstania naszej diecezji. Był to czas szczególnej wdzięczności Panu Bogu za Jego miłość, którą On sam jako pierwszy obdarował swój Kościół – czyli nas. Dziś w Ewangelii otrzymujemy genialną lekcję tej miłości.
W przypowieści o zagubionej owcy pokazany jest Bóg, który nie przestaje szukać człowieka, dopóki go nie znajdzie. W kolejnej usłyszanej dziś przypowieści Miłosierny Ojciec nigdy nie rezygnuje ze swych dzieci. Czeka z wielką tęsknotą na tych, którzy mogliby wrócić sami, ale tego nie robią. Odnaleziony człowiek – powracający, marnotrawny syn – wywołuje w Bogu ogromną radość. Te chwile są zawsze świętowaniem Boga. Jezus sam mówi, że w niebie jest większa radość z jednego grzesznika, który się nawraca niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.

W tych słowach nikt z nas nie jest pominięty. Boże spojrzenie skierowane jest na konkretnego człowieka, gdyż każda osoba ma
w oczach Bożych jedyną, absolutną wartość. Bóg zawsze kocha w sposób osobowy. Ewangelia obfituje w takie wydarzenia: widząc płacz Marty i Marii, sióstr Łazarza, Jezus sam wzrusza się i płacze, gdyż kocha całą swoją istotą, na sposób ludzki i Boski; narażając się tłumowi, podaje rękę jawnogrzesznicy; lituje się nad każdym biednym, chorym i strapionym, a kiedy umierał na krzyżu, wystarczyło jedno słowo przestępcy wiszącego obok, aby mu przebaczyć. Dla Boga nigdy nie jest ważny tłum, ale pojedynczy człowiek.

Spójrzmy na dzisiejsze drugie czytanie. Święty Paweł przedstawia nam siebie jako przykład tego, jak człowiek może zmienić się pod wpływem Bożej miłości. On, który prześladował pierwszych uczniów Jezusa, doznaje przebaczenia i staje się jednym
z najgorliwszych głosicieli Bożego miłosierdzia. Bóg jest nieskończenie miłosiernym Ojcem, który kieruje się bardziej miłością, niż sprawiedliwością. Jezus pokazuje nam dziś Boga, który cierpliwie czeka na nawrócenie, a tych którzy sami wrócić już nie mogą, bierze na swoje ramiona.

Siostry i Bracia,

Gdy wiara staje się siłą człowieka, a on całkowicie zdaje się na Boga, wtedy wiara przemienia się w miłość, dlatego przed rokiem,
u progu diecezjalnego jubileuszu, podjęliśmy się szczególnego duchowego dzieła, jakim jest „Koronacja Skrzatuskiej Piety naszą miłością”. Wspólną odpowiedzią na Bożą miłość, miały stać się „korony” zbudowane ze szczególnych modlitw, wyrzeczeń, aktów wiary oraz konkretnych czynów miłosierdzia wobec bliźnich.

Zbliżający się czas diecezjalnego odpustu możemy wykorzystać jako „ostatnią szansę”, by duchowo włączyć się w tę koronację. Ofiarujmy Skrzatuskiej Pani wszystkie podjęte przez nas w minionym roku akty wiary i miłości. Uczyńmy to, nawet jeśli zdarzyło nam się zapomnieć o tym dziele lub z jakichś innych powodów nie udało nam się do niego dołączyć. Każdy z nas może jeszcze podjąć się wielu konkretnych, szczerych postanowień, wypływających z naszej wdzięczności względem Maryi i Jezusa. Może warto spróbować w tej bezinteresownej intencji udać się na adorację Najświętszego Sakramentu, otworzyć Księgę Pisma Świętego, wziąć do ręki różaniec, podjąć się służby miłości czy ofiarować swoje cierpienia, strapienia lub ból doświadczanej choroby miłosiernemu sercu Jezusa i Maryi. Każde zobowiązanie duchowe lub czyn miłości będzie mieć tym większą wartość, gdy zostanie przez naszą diecezjalną wspólnotę ofiarowany wspólnie. Bądźmy w tym geście „jednego serca i jednego ducha”.

Zwieńczeniem tej jubileuszowej, duchowej drogi, będzie ukoronowanie Jezusa i Maryi nowymi koronami, które pobłogosławił Ojciec Święty Franciszek. Stało się to 7 września bieżącego roku w Rzymie podczas audiencji, na której wraz z naszymi biskupami poprosiłem także o błogosławieństwo dla diecezji. Wraz z koronami otrzymujemy szczególny dar papieskiego odpustu dla wszystkich biorących udział w tegorocznych skrzatuskich uroczystościach, a także łączących się w tej modlitwie poprzez media. Nasze dziękczynienie za opiekę Maryi nad naszą 50-letnią diecezją, łączy się z rozpoczęciem przygotowania do jubileuszu 450-lecia Jej obecności w Skrzatuszu, które będzie miało miejsce w 2025 roku.

Korony, którymi 18 września ukoronujemy Skrzatuską Pietę, zbudowane są z bursztynowych lilii, które oznaczają królewską godność, a jednocześnie są znakiem czystości, niewinności i bezkresnej miłości. Bursztyn – złoto Bałtyku, który zyskuje swoją wartość dzięki przenikającemu go światłu, został użyty, by zilustrować słowa Chrystusa, który mówił o sobie: „Ja jestem światłością świata”. Jak światło nadaje głębię bursztynowi, tak Chrystus jest światłem naszego życia. W koronie Chrystusa został umieszczony kamień z Grobu Pańskiego, a w koronie Maryi kamień z Groty Narodzenia w Betlejem. Szczyty koron Maryi i Chrystusa wieńczą gwiazdy, które mają bogatą symbolikę chrześcijańską i nawiązują do Gwiazdy Betlejemskiej, Gwiazdy Zarannej, Gwiazdy Morza oraz Gwiazdy Pokoju. W centralnym miejscu koron umieszczony jest krzyż – znak zbawienia i nadziei.

Kochani Siostry i Bracia,

Zapraszam Was na – wyjątkową w tym roku – pielgrzymkę do Skrzatusza. Niech nas nie zabraknie w tej historycznej chwili, gdy miłością ukoronujemy Jezusa i Maryję. W tym ważnym dla naszej diecezji momencie towarzyszyć nam będzie arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz biskupi naszej metropolii. To wspólne świętowanie zwieńczenia jubileuszu naszej diecezji rozpoczniemy u Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei w niedzielę 18 września o godz. 10.30.

Kochani Młodzi Przyjaciele! Sobota jest Wasza – to Wasz dzień – dzień Kościoła jutra. To Wy rozpoczniecie to jubileuszowe świętowanie i to Wy w drugim pięćdziesięcioleciu będziecie sercem i nadzieją naszego Koszalińsko-Kołobrzeskiego Kościoła. Zapraszam Was na nasze Diecezjalne Spotkanie Młodych w sobotę 17 września o godz. 13:00.

Siostry i Bracia, dziękuję za modlitwę, za Waszą obecność w Skrzatuszu i miłość do naszej diecezji. Dziękuję również za ofiary złożone dzisiaj na tacę i za wszelką, okazywaną przez Was pomoc.

Proszę również tych, którzy w tym roku nie będą uczestniczyć w naszej pielgrzymce do Skrzatusza, o duchową łączność w czasie niedzielnych Mszy św. w swoich parafiach i osobistych modlitwach. Możemy także łączyć się z naszą wspólnotą w Skrzatuszu poprzez diecezjalną internetową telewizję „Dobre Media” i inne środki przekazu.

Do zobaczenia w Skrzatuszu!

 Wasz biskup
+ Edward Dajczak

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *