Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA I  NIEDZIELĘ  ADWENTU  2022  ROKU  .

 1. Ostatnia niedziela miesiąca, to szczególny dzień wsparcia jeszcze bardziej potrzebujących. Można złożyć ofiarę do skarbony przy głównym wejściu do naszej świątyni. Tymi ofiarami szczególnie pomagamy ofiarą wojny w Syrii, jak i uchodźców ukraińskich.
 2. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, którego mottem przewodnim dla wszystkich ludzi wierzących są słowa: „WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”.
 3. Wkroczyliśmy w okres Adwentu, czasu oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela. Do 16 grudnia będziemy rozważać zapowiedź paruzji, eschatologicznego przyjścia Jezusa Chrystusa na końcu czasów. Natomiast od 17 grudnia będziemy przygotowywać się do Bożego Narodzenia.
 4. Najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Pana jest Maryja. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu i ludziom. Wyrazem tego niech będzie nasz udział w rekolekcjach, roratach i dniach skupienia. Niech nie zabraknie dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od udziału w hucznych zabawach.
 5. Od jutra w dni powszednie Adwentu rozpoczniemy MSZE ŚWIĘTE RORATNIE ku czci Najświętszej Maryi Panny, które będą odprawiane o godzinie 6.00.
 6. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przeżywać będziemy:
  – środa – święto świętego Andrzeja, apostoła. Pochodził z Betsaidy, był rybakiem i młodszym bratem św. Piotra, którego przyprowadził do Pana Jezusa. Jako jeden z pierwszych został powołany na apostoła. Po Zesłaniu Ducha Świętego głosił Ewangelię w Azji Mniejszej, Tracji, Syrii, Grecji i na wybrzeżach Morza Czarnego. Zginął śmiercią męczeńską 30 listopada ok. 65 roku w mieście Petras na Peloponezie. Został ukrzyżowany na krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z radością, gdyż litera ta jest pierwszą literą imienia Chrystusa w języku greckim – Christos, co znaczy Pomazaniec.
  – piątek – wspomnienie błogosławionego Rafała Chylińskiego, prezbitera. Franciszkanin, który przeżył w klasztorze św. Antoniego z Padwy w Łodzi-Łagiewnikach ostatnie lata swojego życia, aż do śmierci w grudniu 1741 roku. Jego rodzice już
  w młodości zaszczepili w nim nie tylko ziarno wiary i miłości do Pana Boga, ale także szacunek dla pracy i drugiego człowieka, nawet najuboższego. Wydało to piękne owoce w jego życiu. Ojciec Rafał odznaczał się tak wielką troską o biednych i potrzebujących, że nazywany był „biskupem ubogich”. Ci, którzy prosili go o pomoc, nigdy nie odeszli zawiedzeni.
  – sobota – wspomnienie świętego Franciszka Ksawerego, prezbitera, który urodził się w 1506 roku w kraju Basków (dziś
  w Hiszpanii). Wraz ze świętym Ignacym Loyolą założył zakon jezuitów. Na wezwanie Kościoła zostawił karierę naukową i wyruszył do nowych kolonii portugalskich w Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, by służyć jako kapłan Portugalczykom i nawracać miejscową ludność. Żarem swojej wiary przełamywał nieufność i zakładał nowe wspólnoty. To zachęciło do wyruszenia do Chin i Japonii, gdzie Europejczycy nie mieli wówczas wstępu. Tam też dla Chrystusa pozyskał kilka tysięcy ludzi. Zmarł 3 grudnia 1552 roku.
 7. W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy czwartek i piątek oraz sobota miesiąca:
  – czwartek, w który modlić się będziemy w intencji świętych i gorliwych powołań kapłańskich i zakonnych z naszej parafii, a dla powołanych o wytrwanie na Chrystusowej drodze
  – piątek, w który od godziny 8.30 nastąpią odwiedziny chorych w naszej parafii z Komunią świętą
  – sobota – dzień poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 8. Okazja do skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania – Spowiedzi Świętej jest w każdy dzień powszedni na kwadrans przed Ofiarą Pańską.
 9. W sobotę o godzinie 14.00 spod kościoła mariackiego przejdzie Męski Różaniec, który zakończy się Eucharystią w naszej świątyni.
 10. Liturgię przyszłej niedzieli rozpoczniemy wspólnym śpiewem Godzinek ku czci NMP o godzinie 8.30.
 11. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami i dziećmi komunijnymi.
 12. Za tydzień na wszystkich Mszach Świętych rozpoczniemy PARAFIALNE REKOLEKCJE ADWENTOWE. Nauki rekolekcyjne trwać będą do środy włącznie na Eucharystii sprawowanej o godzinie 9.00 i 18.00. Szczególnym dniem niech stanie się ostatni dzień, w którym będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, gdzie z posługą sakramentalną przybędą także inni kapłani.
 13. Za tydzień, w II Niedzielę Adwentu, przeżywać będziemy dzień modlitw w intencji Kościoła na Wschodzie, ale także będzie możliwość wsparcia i pomocy materialnej. Dlatego w całej naszej Ojczyźnie odbywać się będzie zbiórka do puszek na rzecz Funduszu Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 14. W bieżącym roku przypada 90-ta rocznica Wielkiego Głodu na Ukrainie, jednej z najokrutniejszych zbrodni dokonanych przez reżim sowiecki, której kulminacja przypadała na lata 1932-1933. Ludobójstwo dokonane przez Rosję pochłonęło – według różnych szacunków – od 3 do 10 milionów ofiar, w tym również Polaków. Módlmy się w intencji sprawiedliwego pokoju w Ukrainie oraz w intencji wszystkich ofiar tamtej zbrodni.
 15. Od dzisiaj po Mszy Świętej, oprócz Gościa Niedzielnego jest możliwość nabycia, między innymi:
  – poświęconych opłatków wigilijnych
  – świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom
  – sianka na stół wigilijny
 16. Tradycyjnie po świętach Bożego Narodzenia odbywa się kapłańska wizyta duszpasterska – kolęda. Po latach przerwy spowodowanej pandemią Covid-19 planowany jest powrót do tej tradycji. Jednak z pewną modyfikacją – bowiem tylko do tych, którzy pragną pobłogosławić swój dom i całą swoją rodzinę poprzez posługę kapłańską i złożą zaproszenie by przybyć do ich mieszkania. Takie zaproszenie można wziąć po Mszy Świętej i złożyć je do 23 grudnia w osobiście w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 17. Dzisiaj zostaliśmy wezwani do postawy gotowości i czujności na przyjście Pana. Sam Chrystus napełnił nas swoimi łaskami, abyśmy nie ustali w drodze. Przyjmując Boże błogosławieństwo, zechciejmy wytrwale iść na spotkanie z Panem.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  27 LISTOPADA  2022  ROKU  .

 

List Biskupa Koszalińsko-Kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka

zapowiadający peregrynację Skrzatuskiej Piety

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie!

Rozpoczynamy kolejny Adwent, a zarazem nowy rok duszpasterski pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Wiara rozpoczyna się od osobistego spotkania człowieka z Bogiem. Miejscem dwóch decydujących spotkań w historii zbawienia jest sala Wieczernika
w Jerozolimie. Tam nasz Pan ustanowił Eucharystię i stał się dla nas Chlebem Życia. Ponownie zgromadził swoich uczniów w Wieczerniku, aby oczekiwali na światło i moc Ducha Świętego. Apostołowie czekali, modląc się wytrwale i jednomyślnie (por. Dz 1,14). Na tej modlitwie trwała z nimi Maryja, Matka Jezusa, która z woli Zbawiciela, stała się również Matką wszystkich Jego uczniów.

Maryja jako nasza Matka staje się najlepszym przewodnikiem na drogach wiary. Pokazuje nam Jezusa i uczy nas zaufania do Niego. To o Niej Sobór Watykański II powiedział, że jest pierwszym wzorem Kościoła w wierze, miłości i w doskonałym zjednoczeniu z Chrystusem (por. KK 63). Historia wiary Maryi przekazana przez Ewangelię rozpoczyna się Jej odpowiedzią na propozycję Boga, że stanie się Matką Zbawiciela świata. Bóg czyni to z pełnym szacunkiem wobec Maryi i poszanowaniem Jej wolności. Maryja odpowiadająca Bogu: „Jestem służebnicą Pana; niech mi się stanie według twego słowa” (Łk 1,38), jest wzorem Kościoła otwartego na działanie Ducha Świętego i gotowego, by pójść za Bożym wezwaniem.

Bracia i Siostry!

Przed sześcioma laty rozpoczęliśmy w naszej diecezji synod, który stał się czasem uważnego wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego. Poszukiwaliśmy odpowiedzi na zasadnicze pytanie: „Co Duch Święty mówi dzisiaj do naszej diecezjalnej wspólnoty?”. Opatrznościowo, zakończenie synodu zbiegło się z jubileuszem 50-lecia naszej diecezji. Ta droga była etapem, który miał ożywić nasze serca. Dzisiaj dziękuję wszystkim Siostrom i Braciom zaangażowanym w dzieło synodu, zwłaszcza tworzącym parafialne zespoły synodalne, a także członkom komisji i uczestnikom sesji synodalnych.

Nasz diecezjalny synod rozpoczęliśmy w sposób, w jaki należy zaczynać wszystkie dzieła w Kościele Jezusa Chrystusa, od ożywienia wiary wszystkich, którzy czynnie włączyli się w tworzenie wspólnot synodalnych. Od początku mieliśmy świadomość – i oby ona udzieliła się teraz całej naszej diecezji, że: „Chrystus nie jest tym, co o Nim mówię, ale tym, jak Nim żyję. Chrystus to nie moje słowa, ale to, co z Niego płonie we mnie” (Ermes Ronchi).

Ten owocny czas uwieńczyliśmy koronacją naszej Skrzatuskiej Piety. Korony, które przygotowywaliśmy przez rok jubileuszowy 50-lecia naszej diecezji, powstały mocą naszej wiary i miłości do Jezusa i Maryi, na modlitwie uwielbienia Boga i modlitwie wstawienniczej za naszych bliźnich. Tworzyliśmy je troską o pogłębienie naszej wiary, pełniejszym zaangażowaniem w życie Kościoła i czynami miłosierdzia wobec potrzebujących.

Synod postawił naszą diecezjalną wspólnotę przed niezwykle ważnym pytaniem: Co należy czynić, aby pomóc nam odkrywać w wierze piękno Ewangelii i wartość życia z Bogiem? Na to pytanie ciekawie odpowiedział jeden z najwybitniejszych teologów XX wieku, Yves Congar: „Trzeba tworzyć miejsca modlitwy, miejsca, w których Bóg jest dotykalny”. Takim miejscem dla naszej diecezji od prawie 450 lat staje się sanktuarium w Skrzatuszu. To dzięki Wam, Siostry i Bracia, i Waszej miłości do Jezusa i Maryi, która wyraża się coraz liczniejszymi pielgrzymkami, modlitwami i ofiarami, sanktuarium w Skrzatuszu staje się coraz bardziej duchowym centrum naszej diecezji.

Drodzy Siostry i Bracia!

Przed nami kolejny ważny etap: wprowadzenie w życie naszej diecezji postanowień synodu. Mając w pamięci pozytywne doświadczenie jego duchowego rozpoczęcia, które wiązało się z uczestnictwem w rekolekcjach, dniach skupienia, zamyśleniu i modlitwie otwierających nas na działanie Ducha Świętego, powierzamy wstawiennictwu naszej Pani Skrzatuskiej całą naszą diecezję. Od pierwszej niedzieli Adwentu, przez następne lata, Maryja obecna w znaku Skrzatuskiej Piety, będzie nawiedzać nasze parafie, kościoły i kaplice. Tak jak przyszła do Elżbiety, przynosząc jej Jezusa, tak dziś przynosi Go nam. Ewangelie przekazały nam opis Jej nawiedzenia w domu św. Elżbiety. To spotkanie i przychodzący w nim Jezus wywołało wielką radość Elżbiety i Maryi. Módlmy się do Ducha Świętego i przygotujmy serca na to, aby nasze spotkanie ze Skrzatuską Panią wywołało w nas zdziwienie i zachwyt, których doświadczyła św. Elżbieta wypowiadając słowa: „Czemu zawdzięczam to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”. Pobyt Maryi w domu krewnej stał się okazją nie tylko do modlitwy uwielbienia Boga, ale i do pokornej służby wobec czekającej na narodzenie Jana Chrzciciela żony Zachariasza. Modlitwa zaowocowała posługą miłosierdzia.

Teraz Pani Skrzatuska, Matka Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, w znaku Skrzatuskiej Piety przybędzie do nas podczas peregrynacji również jako Niewiasta Wieczernika. W naszych parafialnych wieczernikach zgromadzi nas – tak jak Apostołów – na modlitwie, przygotowując nasze serca na światło i moc Ducha Świętego. Zapraszam więc wszystkich diecezjan, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, katechetów i wszystkich wiernych do wspólnej modlitwy, sakramentów, nabożeństw razem z Maryją podczas peregrynacji Skrzatuskiej Piety.

Drodzy Diecezjanie, życzę Wam ducha Adwentu, który jest otwarciem serca i oczekiwaniem na przyjęcie Pana. Niech ta postawa adwentowego oczekiwania trwa w nas w czasie peregrynacji, abyśmy w tym duchu i z otwartym sercem przyjmowali Jezusa i Maryję w naszych parafiach i świątyniach. Pozwólmy, aby Maryja wzięła nas za rękę i poprowadziła do Jezusa, byśmy z całym zaufaniem powierzyli Mu nasze życie, na które składają się smutki i radości, rozczarowania i nadzieje, przegrane i zwycięstwa. Zaprośmy też nasze Siostry i naszych Braci, którzy osłabli w wierze i nie doświadczają już bliskości Boga. Wierzę, że Maryja leczy zranioną miłość i uczy, jak ufać Bogu w trudnych momentach życia.

Niech Bóg Was wspiera i Wam błogosławi.

Wasz biskup

+ Edward Dajczak 

                                                                                                 Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *