Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ .

 1. We wtorek w Kościele katolickim w Polsce przypadać będzie XXVI Dzień Judaizmu, którego mottem przewodnim są słowa
  z Księgi Wyjścia: „Przejście Pana: Dziś wychodzicie” (Wj 13,4).
 2. Natomiast od środy rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mottem przewodnim tych dni będą słowa: „Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości” (por. Iz 1,17) . Nieustannie o potrzebie tej modlitwy przypominał święty Jan Paweł II. Będąc we Wrocławiu powiedział: „Proszę o wspólne świadectwo składane przed światem Chrystusowi. W imię Jezusa proszę o wspólne chrześcijańskie świadectwo”. W to nawoływanie Kościoła włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w budowanie jedności, w dzieło ekumenizmu.
 3. Po Eucharystii zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi, osobisty sekretarz papieża Benedykta XVI wspomina ostatnie chwile jego życia.
 4. W sobotę przypada Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dzidka. Pamiętajmy i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych Dziadków, tych żyjących, i tych, którzy już odeszli do Pana. Tyle im zawdzięczamy! Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia święta i serdeczna pamięć.
 5. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przeżywać będziemy:
  – wtorek – wspomnienie świętego Antoniego, opata. Jest uznawany za twórcę życia pustelniczego. Urodził się w Egipcie około 251 roku. Pod wpływem słów Ewangelii postanowił rozdać swoje dobra ubogim i udać się na pustynię, aby w ten sposób radykalnie naśladować Chrystusa. Wokół Antoniego z czasem zaczęli gromadzić się uczniowie, a przybywający do niego ludzie czerpali z jego nadprzyrodzonej mądrości.
  – środa – wspomnienie błogosławionej Reginy Protmann, dziewicy. Żyła w XVI wieku. Zasłynęła dobrocią serca
  i miłosierdziem. Życiowe powołanie zrealizowała w posłudze chorym i cierpiącym oraz w pracy wychowawczo – nauczycielskiej wśród dziewcząt. To wszystko łączyła z modlitwą i kontemplacją założonym przez siebie Zgromadzeniu Sióstr Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy. Połączenie kontemplacji z działalnością charytatywno – edukacyjną w tamtych czasach było czymś zupełnie nowym.
  – czwartek  – wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa. Urodził się w 1842 roku, był kapłanem,
  a następnie biskupem diecezji przemyskiej. Umiłował prawdę, której poszukiwał, studiując w Rzymie i Krakowie. Słynął
  z działalności dydaktycznej jako wykładowca. Wbrew stereotypowemu postrzeganiu człowieka nauki, pozostawał wrażliwy na ludzi ubogich. Dał temu wyraz, zakładając Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, zwane sercankami. Odznaczał się nabożeństwem do Serca Jezusowego i Najświętszej Eucharystii.
  – piątek – wspomnienie świętego Sebastiana, męczennika. Żył w III wieku. Był prawdopodobnie żołnierzem gwardii cesarskiej. Liturgia Kościoła podkreśla to, że okazał męstwo i siłę wiary, która zawiodła go do heroicznego wyrzeczenia się siebie i dania najwyższego świadectwa, jakie męczennik okazuje Chrystusowi.
  – sobota – wspomnienie świętej Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Urodziła się pod koniec III wieku. Według tradycji była bardzo odważna i ponad wszystko kochała Pana Jezusa. To ze względu na Niego poniosła męczeństwo i zachowała czystość. Zginęła ścięta mieczem około 305 r.    
 1. Umocnieni udziałem we Mszy Świętej pragniemy swoimi uczynić słowa psalmu responsoryjnego, które dzisiaj usłyszeliśmy, że wielką radością i zaszczytem jest pełnić Bożą wolę, czyli realizować plan, który Pan Bóg dla nas przygotował. Niech Boże błogosławieństwo nas w tym umocni.

 Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  , DNIA  15  STYCZNIA  2023  ROKU  .

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY

     Kolęda – wizyta duszpasterska winna być odwiedzinami kapłana w domach i mieszkaniach swoich parafian, tych którzy czują się związani ze swoją świątynią i wspólnotą parafialną. Podczas tych spotkań niech będą wszyscy domownicy. Niech najpierw zjednoczy nas wspólna modlitwa wokół stołu, na którym będzie krzyż, świece, Pismo święte i woda święcona.

Dzieci i ucząca się młodzież niechaj mają przygotowane zeszyt z katechezy bądź zaświadczenie o uczestnictwie
w katechezie.

    W związku z zaistniałą sytuacją w kraju – przede wszystkim wysoką inflacją – podczas kolędy nie będą przyjmowane jakiekolwiek ofiary, bowiem to nie jest cel wizyty.  Jednak jeśli ktoś będzie chciał wesprzeć parafię może to uczynić wpłacając ofiarę na konto parafialne bądź  złożyć na tacę.

    Plan kolędy do domów tych, którzy złożyli zaproszenie:

 1. 09.01. – ulica Fabryczna (od nru 25) i ulica Miodowa
 2. 10.01. – ulica Obrońców Westerplatte (od nru 44)
 3. 11.01. – ulica Szarych Szeregów (od nru 31)
 4. 12.01. – ulica Boczna ( od nru 21 i 117)
 5. 13.01. – ulica Pilska (od nru 4) i ulica Sosnowa
 6. 14.01. – ulica Leśna i Czarnobór
 7. 16.01. – ulica Kasztanowa (od nru 7) i ulica Jesionowa (od nru 2)
 8. 17.01. – ulica Brzozowa (od nru 8 i 11A)
 9. 18.01. – ulica Dębowa (od nru 31 i 30)
 10. 19.01. – ulica Orzechowa (od nru 24) i ulica Klonowa (od nru 17)
 11. 20.01. – ulica Bukowa (nry parzyste – od nru 40)
 12. 21.01. – ulica Wierzbowa
 13. 23.01. – ulica Bukowa (nry nieparzyste – od nru 5)
 14. 24.01. – kolęda uzupełniająca

Kolęda rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00, a w sobotę o godzinie 14.00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *