Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  III  NIEDZIELĘ  WIELKIEGO  POSTU .

 1. Dobiegliśmy połowy Wielkiego Postu. Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego, społecznego i rodzinnego. Potrzeba wiele pokory
  i silnej wiary w Boże Miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: w niedzielę o godzinie 16.15 Gorzkich Żali oraz
  w piątek o godzinie 17.30 Drodze Krzyżowej.
 2. Najbliższą Drogę Krzyżową poprowadzą Kobiety z naszej wspólnoty parafialnej, a dziękujemy naszej młodzieży za włączenie się i przeprowadzenie tego nabożeństwa w miniony piątek.
 3. Dzisiaj na wszystkich Mszach świętych rozpoczynamy nasze PARAFIALNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Potrwają one do środy włącznie. Nauki rekolekcyjne w poniedziałek, wtorek i środę będą podczas Eucharystii sprawowanej o godzinie 9.00
  i 18.00. W środę od godziny 8.30 i 17.30 będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania – spowiedzi świętej, gdzie z posługą przybędą też
  i inni kapłani.
  Przewodnikiem duchowym na ten święty czas jest ksiądz Leszek Kuśmierzak, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP
  w Lotyniu.
 4. Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę
  i zastanowienie się nad własnym życiem i postępowaniem.
 5. Po Mszy Świętej zachęcam do nabycia naszego Gościa Niedzielnego, w którym polecamy szczególnie blok tekstów z okazji 10-tej rocznicy wyboru papieża Franciszka. A w nich m.in. dlaczego ten papież jest inny niż jego poprzednicy i co jest najważniejsze w jego pontyfikacie,
 6. Ponadto w liturgii Kościoła w tym tygodniu przypadać będzie:
  – piątek – wspomnienie świętego Patryka, biskupa. Urodził się w Brytanii w 385 roku. Kiedy miał 16 lat, piraci porwali go Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się języka i poznał miejscowe zwyczaje. Uciekł z niewoli
  z zamiarem powrotu na wyspę, by głosić tam Ewangelię Chrystusa. Po ukończeniu szkół misyjnych we Francji otrzymał sakrę biskupią i został przez papieża skierowany do Irlandii. Uwzględniając specyfikę wyspy, która nie miała miast, zyskiwał dla Chrystusa przywódców szczepów, rodzin i pogańskich kapłanów. Zmarł w 461 roku.
  – sobota – wspomnienie świętego Cyryla Jerozolimskiego, biskupa i doktora Kościoła. Żył w IV wieku. Pochodził z bardzo chrześcijańskiej rodziny. Otrzymał staranne wykształcenie teologiczne, biblijne i literackie. Prowadził życie mnisze, ale w 348 roku został wybrany na biskupa Jerozolimy. Czasy jego rządów to walka z licznymi wtedy herezjami, m.in. arianizmem, który zaprzeczał bóstwu Chrystusa. Za obronę czystości wiary był trzykrotnie wygnany. Poza Jerozolimą spędził 16 lat swojego życia. Jest autorem dwóch serii katechez: dla katechumenów i dla ochrzczonych, które stanowią pierwszy tak uporządkowany wykład nauki katolickiej.
 7. Na parapetach przy stopniu komunijnym są jeszcze puszki na jałmużnę postną oraz w cenie 10 złotych paschaliki na stół wielkanocny.
 8. W piątek, 31 marca, odbędzie się w okolicach naszego miasta tzw. Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jej długość to około 40 kilometrów. Uczestnicy przechodzą tę Drogę Krzyżową w ciszy z otrzymanymi rozważaniami i wskazaniami dotyczącymi trasy. Zapisy na stronie internetowej www.edk.org.pl
 9. Do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1,5 % naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Zachęcamy o przekazanie 1,5 % należnego podatku na hospicjum  przy naszej świątyni.
 10. Dopóki żyjemy, wciąż jesteśmy tylko grzesznikami. Ale fundamentalna zasada Ewangelii podpowiada nam, że życie nie polega tylko na unikaniu grzechu, ale przede wszystkim na głoszeniu całym sercem Chrystusa, który za nas umarł
  i zmartwychwstał, który „prawdziwie jest Zbawicielem świata”.

 ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  12 MARCA 2023  ROKU  .

 

SŁOWO PODZIĘKOWANIA BISKUPA KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEGO
ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO
12 marca A.D. 2023
III Niedziela Wielkiego Postu

Drodzy Siostry i Bracia!
W historię naszej diecezji wpisał się ingres kolejnego biskupa do koszalińskiej katedry, który odbył się w święto św. Kazimierza Królewicza, 4 marca br. z licznym udziałem polskiego episkopatu i wiernych. Obejmując te chwile, pragnę podziękować wszystkim, którzy w przeżywanie tego wydarzenia włączyli się życzeniami, modlitwą, obecnością czy organizacyjnym zaangażowaniem. Słowa szczególnego podziękowania kieruję w stronę duchowieństwa, zwłaszcza za tak liczną obecność i wspólną ofiarę Mszy Świętej, dziękuję osobom życia konsekrowanego oraz wszystkim diecezjanom. Wielkim zaszczytem była dla nas obecność tak wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz licznych środowisk społecznych z diecezji i spoza jej granic. Szczególne podziękowanie pragnę okazać wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej diecezjalnej uroczystości: zaangażowanym w liturgię, posługującym w kurii, parafii katedralnej, seminarium, Caritas oraz wszystkim służbom miejskim i mundurowym.

Na progu kolejnego etapu naszej wspólnej drogi, wraz z całą Wspólnotą Diecezjalną, obejmuję szczególną wdzięcznością dotychczasowego biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka, z rąk którego otrzymałem podczas ingresu pastorał – symbol pasterskiej służby, ten sam, który przekazywali sobie kolejni pasterze tej diecezji, począwszy od niezapomnianego Kardynała Nominata Ignacego Jeża.

Modlitewnym wyrazem tej wdzięczności będzie Msza Święta w intencji Biskupa Edwarda, która odbędzie się w dniu Jego imienin w katedrze koszalińskiej, 18 marca br. o godz. 11:00. Zapraszam duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego
i wiernych świeckich. W tym dziękczynieniu pragnie zaznaczyć swoją obecność młodzież, która zgromadzi się w Koszalinie na Wielkopostnym Spotkaniu Młodych.

† Zbigniew Zieliński

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *