Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ.

 1. Dzisiaj ostatnia Eucharystia zostanie odprawiona już o godzinie 17.00. Pragnę przypomnieć, że od 01 września nastąpiła zmiana celebracji Najświętszej Ofiary w naszym kościele: niedziele i święta o godzinie 9.00, 11.00 i 17.00, a w dni powszednie o godzinie 18.00 z wyjątkiem soboty, w którą Msza Święta sprawowana jest o godzinie 11.30 w hospicjum.
 2. Zachęcamy do nabycia Gościa Niedzielnego, w którym warto przeczytać miedzy innymi , szczególnie polecamy artykuły
  o duchowych potrzebach i oczekiwaniach młodzieży oraz o tym, jak je zaspokajać w duszpasterstwie i na szkolnych lekcjach religii.
 3. Na progu roku szkolnego Kościół apeluje, aby udział dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej był pełen świadomego zaangażowania. Zapraszam jutro na Mszę świętą o godzinie 18.00, podczas której będziemy prosić o błogosławieństwo Boże na czas zdobywania wiedzy i kształtowania charakterów, a dla dzieci rozpoczynających edukację zostaną poświęcone przybory szkolne.
 4. We wtorek po Mszy Świętej i Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy zmiana tajemnic różańcowych.
 5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – dzień, w którym w szczególny sposób modlimy się w intencji świętych
  i gorliwych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, zwłaszcza z naszej parafii, a dla powołanych o wytrwanie w drodze za Chrystusem.
 6. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu przypadać będzie:
  – poniedziałek – wspomnienie błogosławionych dziewic i męczennic z Nowogródka. Mimo okupacji zakonnice gorliwie służyły mieszkańcom Nowogródka, niosąc im pomoc i pociechę, a w obliczu coraz częstszych pokazowych rozstrzeliwań dokonywanych przez niemieckiego okupanta podjęły wspólną decyzję o ofiarowaniu swego życia w zamian za uwięzionych członków rodzin. Pan przyjął ich ofiarę. Zostały rozstrzelane przez Niemców 1 sierpnia 1943 roku.
  – czwartek – wspomnienie świętego Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika. Jego postać, jezuity i męczennika, przypomina czasy wojny trzydziestoletniej, gdy na katolikach, często za pomocą tortur, domagano się zmiany wyznania. Melchior pełnił posługę kapłańską w różnych miejscowościach w Czechach, na Śląsku i na obecnej Słowacji. Zginął śmiercią męczeńską
  w Koszycach razem z węgierskim jezuitą Stefanem Pongraczem. Chociaż jego kult zaczął się krótko po śmierci, to proces beatyfikacyjny trwał aż 377 lat.
  – piątek – święto Narodzenia NMP. Święto zwane jest także świętem MB Siewnej, związane ze zwyczajem poświęcenia ziarna na zasiew. Dziewięć miesięcy po Niepokalanym Poczęciu NMP Kościół obchodzi święto Jej narodzenia. Według tradycji rodzicami Maryi byli Joachim i Anna. Parafia Mariacka w tym dniu przeżywa swój odpust parafialny.
  – sobota – wspomnienie błogosławionej Anieli Salawy, dziewicy. Była bardzo piękna. To piękno nie tylko biło z jej dziewczęcej urody, ale także promieniowało z jej duchowości, naznaczonej przeżyciami mistycznymi. Jako 19-letnia dziewczyna złożyła ślub dozgonnej czystości, wstępując do III zakonu św. Franciszka. Pracowała jako służąca, ale służba stała się jej powołaniem. Dzieliła się pożywieniem i pieniędzmi z uboższymi od siebie. Wywierała bardzo silny wpływ na otoczenie. Podczas I wojny światowej, mimo słabego zdrowia, pomagała w krakowskich szpitalach. Umarła w 1922 roku na gruźlicę, w wielkim cierpieniu, opuszczona przez wszystkich.
 7. Za tydzień druga niedziela miesiąca, w którą ofiary składane na tacę podczas wszystkich Eucharystii zostaną przeznaczone na utrzymanie naszej świątyni i parafii.
 8. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, która rozpoczyna się o godzinie 10.30.
 9. Pragnę wyrazić wielką wdzięczność za złożone ubiegłej niedzieli ofiary na wsparcie rodzin zamieszkałych w ogarniętym działaniami wojennymi syryjskim Aleppo oraz uchodźców ukraińskich. Ofiary wyniosły 839 złotych.
 10. Od poniedziałku są wśród nas nowe siostry zakonne – albertynki : siostra Aleksandra i Joanna. Siostra Aleksandra jest przełożoną domu zakonnego, a od 1 września pełni również funkcję kierownika medycznego naszego hospicjum. Życzymy siostrą Bożego błogosławieństwa, wsparcia świętych patronów oraz życzliwości ludzkiej.
 11. W czwartek Mszą świętą sprawowaną o godzinie 10.00 rozpoczną się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci Tomasza Ziemby,  który mieszkał w Czarnoborze. W jego intencji: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 12. Bywa, że człowiek wybiera łatwiejsze rozwiązania, odrzucając krzyż. Święty Jan Paweł II zachęcał: „Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Zachowywanie przykazań Bożych ma nam pomóc w osiągnięciu zbawienia.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

 SZCZECINEK  ,  DNIA 03 WRZEŚNIA 2023 ROKU.

WSPÓLNOTA SŁUCHAJĄCA I EWANGELIZUJĄCA

 List Pasterski Episkopatu Polski z okazji XIII Tygodnia Wychowania

 Drodzy Bracia i Siostry,

W dzisiejszej Ewangelii Jezus zwraca uwagę Piotrowi, że „nie myśli po Bożemu, lecz po ludzku” (Mt 16, 23), zaś św. Paweł w odczytanym fragmencie Listu do Rzymian kieruje do nas wezwanie: „przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy­jemne i co doskonałe” (Rz 12, 2). W obu tych tekstach obecny jest apel, abyśmy w naszym myśleniu i podejmowanych decyzjach rozeznawali wolę Boga wobec nas żyjących w określonym momencie dziejów świata i Kościoła. W takiej optyce chcemy odczytywać rozpoczynający się za tydzień 10 września 2023 roku XIII Tydzień Wychowania. Jest to czas „odnawiania naszego umysłu” w refleksji nad dziełem wychowania.

Hasło tegorocznego Tygodnia Wychowania: „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca” nawiązuje do zwołanego przez papieża Franciszka Synodu o synodalności, którego myśl przewodnia brzmi: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja”. Celem synodu jest właśnie rozeznawanie tego, co mówi do nas i do Kościoła Bóg, który jest obecny i działa w świecie (Vademecum Synodu o synodalności, 2.3). Z pewnością część z Was uczestniczyła w spotkaniach synodalnych organizowanych w Waszych diecezjach. Już za miesiąc, w dniach od 4 do 29 października 2023 roku, w Watykanie odbędą się obrady Synodu, który wkracza w fazę powszechną. Mają w nim swój udział ci wszyscy, którzy poprzez swoją modlitwę, wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego i osobiste wypowiedzi byli zaangażowani w spotkania synodalne na wcześniejszych etapach.

 1. Uczmy się budować wspólnotę

Obecne w świecie podziały i brak jedności nie są bolączką charakteryzującą jedynie nasze czasy. Były one już widoczne w Kościele czasów apostolskich. Św. Paweł wyrzucał Koryntianom: „Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku?” (1 Kor 3, 3). Dzisiaj wezwanie do zgody i wspólnoty pozostaje nadal aktualne. Ileż mamy okazji, aby ćwiczyć się w budowaniu dojrzałych relacji z bliźnimi w środowisku domu rodzinnego, szkoły czy parafii. Otwieranie serc wychowanków na drugiego człowieka w duchu miłości bliźniego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście dramatu deptania ludzkiej godności i niesprawiedliwości w różnych częściach świata, trwających na świecie konfliktów zbrojnych, zwłaszcza wobec wojny na Ukrainie. Niech motywem do realizacji tego zadania będą słowa św. Matki Teresy z Kalkuty: „Pokój i wojna zaczynają się w domu. Jeśli naprawdę pragniemy pokoju na świecie, zacznijmy od wzajemnej miłości w naszych własnych rodzinach”. W ramach przygotowań do Synodu przypomniano, że „podążanie razem” odbywa się̨ na dwa sposoby: „Po pierwsze, podążamy razem, ze sobą̨ nawzajem, jako Lud Boży. Następnie, podążamy razem jako Lud Boży z całą rodziną ludzką” (Vademecum Synodu o synodalności, 5.3). W nawiązywaniu dojrzałych relacji z bliźnimi, począwszy od życia w rodzinie, w Ojczyźnie i wreszcie wśród braci i sióstr z innych części świata, konieczna jest zdolność do mądrego i dojrzałego przeżywania różnic, łącząca otwartość na innych z zachowaniem własnej tożsamości. Wynika ona z ewangelicznego przykazania miłości bliźniego. W sposób heroiczny przykazanie to zrealizowała rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Już za tydzień, 10 września 2023 roku odbędzie się tam uroczystość beatyfikacji Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci: Stasia, Basi, Władzia, Frania, Antosia, Marysi i dziecka, które w momencie śmierci było jeszcze w łonie matki. Po raz pierwszy w historii Kościoła do chwały ołtarzy zostanie wyniesiona cała rodzina wraz z nienarodzonym jeszcze dzieckiem. Ponieśli oni w dniu 24 marca 1944 roku śmierć męczeńską, ponieważ w swoim domu dali schronienie ośmiu Żydom, którzy także zostali zamordowani z rąk hitlerowców. W domu rodziny Ulmów do dziś znajduje się egzemplarz książki zawierającej historie biblijne. Można zauważyć, że nosi on wyraźne ślady używania. Znamienne jest to, że ktoś z rodziny podkreślił czerwonym kolorem jeden z tytułów: „Przykazanie Miłości – Miłosierny Samarytanin”, a obok niego dopisał słowo: „TAK”. Widać tu niezwykłą siłę obecną w Ewangelii uzdalniającą człowieka do realizacji miłości bliźniego aż po ofiarę z własnego życia

 1. Wychowujmy do aktywnego uczestnictwa we wspólnocie

Drugim po budowaniu wspólnoty zadaniem Synodu jest kształtowanie postawy aktywnego uczestniczenia w jej życiu.  Ważna w tym jest umiejętność wsłuchiwania się w głos Ducha Świętego i słuchania siebie nawzajem. Wobec pogłębiających się problemów z odchodzeniem wielu osób z realnego życia i przechodzeniem w wirtualny świat mediów elektronicznych, nie do przecenienia są wszystkie inicjatywy, które zakładają prawdziwe spotkanie i dialog, w którym „każdy ma prawo do bycia wysłuchanym, tak jak każdy ma prawo do wypowiedzi” (Vademecum Synodu o synodalności, 2.3).

Okazją do uczenia się takiego dialogu są między innymi szkolne lekcje religii. Treści, jakie zakłada program katechezy, i poszczególne metody ich realizacji, sprzyjają postulowanemu przez Synod uczeniu się słuchania i mówienia z autentyczną odwagą i szczerością.  Jako duszpasterze i katecheci powinniśmy wziąć sobie do serca wezwanie, by wysłuchiwać tych, którzy myślą inaczej niż my, a także pamiętać, że „Bóg często przemawia głosami osób łatwo wykluczanych, odrzucanych lub pomijanych”. Powinniśmy nauczyć się „słuchać tych, których możemy mieć pokusę̨ uważać za nieważnych oraz tych, którzy zmuszają nas do rozważenia nowych punktów widzenia wiodących do ewentualnej zmiany sposobu myślenia” (Vademecum Synodu o synodalności, 2.2).

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy wyrażają wolę, aby ich dziecko uczestniczyło w lekcjach religii i korzystają ze wsparcia, jakie szkolna katecheza daje w wypełnianiu spoczywającego na nich jakże ważnego zadania wychowania dzieci w wierze. Naszą wdzięczność kierujemy również w stronę Katechetów. Mamy świadomość, że oni nie tylko wspomagają rodziców, ale coraz częściej widzą potrzebę uzupełniania braków w wychowaniu religijnym dzieci.

Pragniemy skierować serdeczną zachętę do młodzieży kształcącej się w szkołach ponadpodstawowych, aby dostrzegła wartość jaką ma szkolna katecheza dla całego dorosłego życia.  Drodzy Uczniowie, weźcie sobie do serca słowa papieża Franciszka: „Nieważne, ile byś żył i doświadczył – nie dotrzesz do głębi młodości, nie poznasz prawdziwej pełni bycia młodym, jeśli nie spotkasz każdego dnia wielkiego Przyjaciela, jeśli nie będziesz przeżywał przyjaźni z Jezusem” (Papież Franciszek, Adhortacja Christus vivit, 150). W gronie koleżanek i kolegów z klasy z pomocą katechety pogłębiajcie swą przyjaźń z Jezusem, kontynuując drogę zapoczątkowaną na chrzcie świętym i na której przyjęliście już dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania.

Do Dyrektorów placówek oświatowych i osób odpowiedzialnych za opracowywanie w szkołach podziałów godzin kierujemy gorącą prośbę, aby traktowali wszystkie przedmioty w sposób sprawiedliwy i nie dopuszczali do sytuacji, w których większość lekcji religii umieszczana jest pod koniec szkolnego dnia, kiedy uczniom towarzyszy już zmęczenie i pokusa, by zrezygnować z udziału w katechezie.

 1. Dawajmy świadectwo Ewangelii

Budowanie wspólnoty i zaangażowane uczestnictwo rodzą potrzebę dzielenia się tymi doświadczeniami z innymi. Trzecim wymiarem Kościoła synodalnego jest zatem kształtowanie postaw misyjnych. Synod o synodalności ma pomóc Kościołowi w lepszym wypełnianiu jego misji ewangelizacyjnej w świecie. Papież Franciszek w obrazowy sposób przedstawia dwie postawy, jakie można przyjąć wobec wyzwań ze strony współczesnego świata. Pierwszą z nich reprezentuje postać Odyseusza – „aby nie dać się uwieść śpiewowi syren, które czarowały żeglarzy, powodując, że rozbijali się o skały, przywiązał się do masztu i zatkał uszy towarzyszom podróży”. Druga to postawa Orfeusza, który w zupełnie inny sposób reaguje na wspomniane niebezpieczeństwo: „aby oprzeć się śpiewowi syren, uczynił coś innego: zagrał melodię piękniejszą, która oczarowała syreny” (Papież Franciszek, Adhortacja Christus vivit, 223).  Nie wystarcza bierny opór wobec zła. Jezus wzywa nas do aktywnego zaangażowania w przemianę świata w duchu Ewangelii. Jednym z owoców ewangelizacji jest pojawienie się nowych misjonarzy-ewangelizatorów. W parafiach, w których zdecydowano się na ewangelizacyjny system przygotowania do bierzmowania, co roku część młodych po przyjęciu tego sakramentu angażuje się w działalność wspólnot i ruchów ewangelizacyjnych i staje się ewangelizatorami. Zachęcamy wszystkich Duszpasterzy, by otworzyli się na taki styl przygotowania do sakramentów świętych – coraz wyraźniej widzimy, że między innymi od tego zależy przyszłość Kościoła, także w naszej Ojczyźnie.

Drodzy Bracia i Siostry,

Inicjatywa Tygodnia Wychowania jest obecna w życiu duszpasterskim Kościoła w Polsce już od trzynastu lat. Zachęcamy Rodziców, Nauczycieli, Katechetów, Wychowawców, Duszpasterzy i wszystkich zaangażowanych w dzieło kształtowania serc dzieci i młodzieży, by tegoroczna wrześniowa refleksja, modlitwa i wszelkie działania skupione wokół problematyki wychowania były odpowiedzią na wyraźny znak czasu, jakim jest trwający w Kościele Synod o synodalności.

Na czas wspólnego rozeznawania, w jaki sposób jako Kościół możemy stawać się coraz bardziej wspólnotą, co robić, byśmy mogli w niej uczestniczyć z większym zaangażowaniem i jakie kroki podjąć, aby ta wspólnota była żywa i rodziła nowych ewangelizatorów, przyjmijcie nasze pasterskie błogosławieństwo.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 395. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Lidzbark Warmiński, 13 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *