Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA XXV  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  .

 1. Dzisiaj po Mszy Świętej jest możliwość wsparcia ofiarą złożoną do skarbony przy głównym wejściu do naszej świątyni rodzin zamieszkałych w syryjskim Aleppo oraz uchodźców ukraińskich.
 2. Zachęcam do nabycia i lektury naszego katolickiego tygodnika – Gość Niedzielny, a w nim warto zwrócić uwagę na tekst
  o ludziach działających na rzecz zmniejszenia poczucia osamotnienia wśród dzieci niepełnosprawnych.
 3. Dzisiaj po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 spotkanie z rodzicami i dziećmi klas trzecich, które pragną przystąpić do Pierwszej Komunii świętej.
 4. Od jutra do środy włącznie odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który zostanie przekazany na rzecz wsparcia polskich misjonarzy. Zbierane są: komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD, itp. Przyniesiony sprzęt składamy przy garażu
 5. W rocznicę beatyfikacji błogosławionego Michała Sopoćki, 28 września, w czwartek, podejmowana jest inicjatywa modlitewna „Koronka na ulicach świata”. Jej organizatorzy spotykają się na skrzyżowaniach i placach miast i wsi, aby wspólnie odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Za sugestią księdza biskupa dla parafii jest to, aby wspólnie odmówić tę modlitwę przed kościołami naszej diecezji. Dlatego przybądźmy w najbliższy czwartek przed nasz kościół o godzinie 15.00, by wspólnie
  z innymi wypraszać Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata.
 6. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – poniedziałek – wspomnienie błogosławionego Władysława z Gielniowa, prezbitera. Żył w XV wieku. To nie tylko pobożny zakonnik, wspaniały kaznodzieja, piewca imienia Jezus oraz nabożeństwa ku czci męki Pańskiej i Matki Bożej, to także jeden
  z „ojców” języka polskiego. Swoje kazania wygłaszał po polsku i w tym języku układał pobożne pieśni, ucząc ich polskiego ludu (był jednym z pierwszych, który wprowadził język polski do kościołów). Do dzisiaj śpiewamy pieśni, których jest autorem,
  a niektórzy przypisują jemu autorstwo polskiego przekładu Godzinek ku czci NMP.
  – wtorek – wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana. Na temat ich życia nie ma żadnych wiarygodnych dokumentów, to jednak zapisali się w historii Kościoła jako wierni i niezłomni w wierze chrześcijanie. Prawdopodobnie byli bliźniakami i pochodzili z Arabii. Zafascynowani sztuką lekarską swoje zainteresowanie medycyną kontynuowaliw Syrii, w Cylicji w Azji Mniejszej. Odznaczali się niezwykłym oddaniem chorym i potrzebującym, a zwłaszcza ubogim, od których nie pobierali opłat. W swoim życiu realizowali słowa Pana Jezusa: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”. Zginęli śmiercią męczeńską około 300 roku podczas prześladowań za czasów cesarza Dioklecjana.
  – środa – wspomnienie świętego Wincentego a Paulo, prezbitera. Żył na przełomie XVI i XVII wieku. Zasłynął jako opiekun sierot i ubogich, pionier misji ludowych oraz założyciel zgromadzenia księży misjonarzy i sióstr miłosierdzia. Ponadto powołał do istnienia wiele stowarzyszeń osób świeckich, które pod jego kierunkiem starały się zaradzić wielorakim potrzebom społecznym. Troszczył się również o rozwój życia duchowego kapłanów, zakładał seminaria duchowne i wspomagał zarówno duchownych, jak i świeckich w osiągnięciu właściwej danemu stanowi formacji. Papież Leon XIII ogłosił Wincentego patronem dzieł miłosierdzia na całym świecie.
  – czwartek – wspomnienie świętego Wacława, męczennika. Był królem Czech, synem Wratysława. Urodził się ok. 907 r. Jako władca był pobożnym, życzliwy wobec wszystkich, dbał o ubogich. Pracował nad umocnieniem chrześcijańskiej wiary w kraju. Jednakże brat jego Bolesław planował go zabić. W 929 r. dokonał tego czynu przez zamachowców, gdy Wacław był w drodze do kościoła. Król, umierając w drzwiach kościoła, wypowiedział słowa: „W ręce Twoje, Panie, oddaję ducha mego”. Od razu uznano go za męczennika.
  – piątek święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Jest o nich mowa w Piśmie świętym. Archanioł Michał nazwany jest jednym z przedniejszych książąt nieba. Z okrzykiem: „Któż jak Bóg!”, wypowiedział wojnę zbuntowanym aniołom. Jest uważany za anioła sprawiedliwości, sądu, łaski i zmiłowania. Archanioł Gabriel przynosi Dobrą Nowinę. Przekazał Zachariaszowi wiadomość o narodzinach syna Jana. Zwiastował Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego. Archanioł Rafał towarzyszył w podróży młodemu Tobiaszowi. Przedstawił się jako jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wysławiają majestat Pański.
  – sobota – wspomnienie świętego Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła. Prezbiter i doktor Kościoła. Urodził się
  w Dalmacji ok. 340 r. Studiował w Rzymie i tam przyjął chrzest. Prowadził ascetyczny tryb życia. Był sekretarzem papieża Damazego i wtedy rozpoczął prace nad łacińskim przekładem Biblii. Przez 35 lat przebywał w Betlejem. Czytał, tłumaczył
  i komentował z zaangażowaniem świętą Księgę. Studiował język łaciński i grecki, wyszukiwał i porównywał informacje pochodzące z wielu źródeł. Dokonany przez niego przekład Pisma świętego, zwany Wulgatą, jest do dzisiaj obowiązującym tłumaczeniem Biblii na język łaciński. Zmarł 30 września 420 roku w Betlejem.
 7. Od przyszłej niedzieli rozpoczniemy październikowe nabożeństwa różańcowe. Biorąc do rąk różaniec, przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, prosimy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcamy do udziału w codziennej Mszy Świętej połączonej z tym nabożeństwem, a tym, którym trudniej dotrzeć na liturgię, prosimy o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis z roku 2002 napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitości łaski, otrzymuje ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela”.
  Nabożeństwa różańcowe odprawiane będą w naszym kościele w niedzielę o godzinie 16.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 18.00.
  W soboty Najświętsza Ofiara jest sprawowana w hospicyjnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II o godzinie 11.30,
  a po niej nabożeństwo różańcowe.
 8. Liturgię przyszłej niedzieli rozpoczniemy wspólnym śpiewem Godzinek ku czci NMP o godzinie 8.30.
 9. Za dziesięć dni, w przyszłą środę, 04 października, nasza wspólnota przeżywać będzie Odpust Parafialny, bowiem w tym dniu świat i my oddamy cześć Świętemu Franciszkowi z Asyżu. Centralnym punktem tego dnia będzie Eucharystia odpustowa sprawowana o godzinie 17.00, a po niej nasze wspólne spotkanie przy ognisku.
  Święty Franciszek z Asyżu to jeden z najbardziej rozpoznawalnych świętych na świecie. Żył w XIII wieku, w czasach kryzysu Kościoła. Przez swoje radykalne pójście za Chrystusem stał się znakiem czasu dla sobie współczesnych. Osobisty przykład świętości, apostolska gorliwość, życie pokutne i głęboka modlitwa cechowały Biedaczynę z Asyżu. Szczególnie głęboko rozważał mękę Pana Jezusa. Jego umiłowanie Chrystusa cierpiącego na krzyżu sprawiło, że na rękach, nogach i boku otrzymał stygmaty, czyli znamiona męki. Został ogłoszony świętym zaledwie dwa lata po swojej śmierci.
 10. Trwa głosowanie na projekty, które będą sfinansowane z budżetu obywatelskiego. W związku z tym parafia pw. Św. Franciszka z Asyżu zwraca się z gorąca prośbą do wszystkich mieszkańców naszego miasta o poparcie projektu:
  „Remont oczka wodnego w Zwierzyńcu u Św. Franciszka”, któremu nadano numer 22.
  Teren rekreacyjny przy kościele i hospicjum Św. Franciszka jest odwiedzany licznie przez mieszkańców miasta, zarówno dorosłych jak i dzieci, dlatego zagłosuj, bo warto! Twój głos ma znaczenie!
  Głosowanie rusza w poniedziałek 18 września i potrwa do 09 października 2023r.
  Głosować można wyłącznie elektronicznie za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie Budżetu Obywatelskiego.
  Dla wszystkich, którzy nie mają możliwości oddania głosu w takiej formie, w recepcji hospicjum zostanie uruchomiony punkt do głosowania elektronicznego, który będzie czynny w godzinach 09.00-14.00. Pomocą będą służyły Siostry Albertynki.
  Zachęcamy do poparcia tylko jednego projektu, co da większą szansę na zdobycie odpowiedniej liczby głosów. Do głosowania konieczny jest nr PESEL. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy miasta, również dzieci (w ich imieniu głos oddają rodzice lub opiekunowie prawni).
 11. W środę, 20 września br., została powołana Parafialna Rada Duszpasterska, która jest – zgodnie z ustaleniami II Synodu Diecezjalnego i zaleceniem księdza biskupa ordynariusza – organem doradczym proboszcza. Rada realizuje powyższe zadania:
  a) pomaga w realizacji kultu Bożego; b) uczestniczy w realizacji programu duszpasterskiego w oparciu o program ogólnopolski
  i diecezjalny; c) pomaga w animowaniu działalności grup duszpasterskich; d) proponuje nowe oraz wspiera istniejące inicjatywy duszpasterskie.
  Członkami Rady zostali: Teresa Bekisz, Henryka Kokolska, siostra Aleksandra Kajut, Jadwiga Nowak, Przemysław Cis, Marek Haber, Tadeusz Partyka. Dzisiaj podczas Eucharystii o godzinie 11.00 składają rotę przysięgi.
 12. Na ziemi żyjemy zaledwie chwilę. Jesteśmy w drodze do wieczności. Dlatego musimy dobrze wykorzystać każdą okazję, aby oczyszczać swoje serce ze złych skłonności i pozwolić działać Panu Bogu.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA  24  WRZEŚNIA 2023 ROKU.

SŁOWO PODZIĘKOWANIA PO DIECEZJALNYM ODPUŚCIE

KU CZCI NMP BOLESNEJ PANI SKRZATUSKIEJ  MATKI MIŁOŚCI ZRANIONEJ I NASZEJ NADZIEI

Przed tygodniem, w minioną sobotę i niedzielę, przeżywaliśmy w naszym diecezjalnym sanktuarium Najświętszej Marii Panny Bolesnej, Pani Skrzatuskiej doroczne uroczystości odpustowe. Były one dziękczynieniem za złoty jubileusz naszej Diecezji oraz za zakończony II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Obejmuję pasterską wdzięcznością wszystkich pielgrzymów, którzy tak licznie przybyli do Skrzatuskiego Sanktuarium, wszystkich łączących się z nami na modlitwie w swoich parafiach oraz za pośrednictwem przekazu medialnego, zwłaszcza osoby chore i w podeszłym wieku. Swoje wyjątkowe miejsce w skrzatuskim odpuście ma młodzież, która w sobotę, u boku Matki Miłości Zranionej i Naszej Nadziei, także licznie uczestniczyła w Diecezjalnym Dniu Młodych, zakorzeniając się jeszcze bardziej w Kościele poprzez wspólną modlitwę i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Jesteśmy też zaszczyceni liczną obecnością znamienitych gości: parlamentarzystów, władz lokalnych, przedstawicieli urzędów i organizacji społecznych, samorządowców i pocztów sztandarowych.

Sobotnie i niedzielne spotkania, które zgromadziły tysiące uczestników, były możliwe dzięki zaangażowaniu bardzo wielu kapłanów, osób konsekrowanych, katechetów i świeckich. Dziękuję szczególnie organizatorom tych uroczystości oraz włączającym się w troskę o to sanktuarium, wyrażoną także złożonymi ofiarami. Dziękuję Księżom, Kustoszowi Sanktuarium i jego współpracownikom, Kurii Biskupiej, Seminarium Duchownemu, Siostrom Zakonnym, Katechetom, Caritas, Szkole Nowej Ewangelizacji, Diecezjalnej Diakonii Muzycznej „Tyle Dobrego”, mediom, harcerkom i harcerzom z ZHR-u, młodzieży KSM-u i Ruchu Światło-Życie, Domowemu Kościołowi, wspólnocie Cenacolo, Diakonii Uwielbienia „Uwielbiam Go!”, wolontariuszom, Straży Pożarnej, Policji oraz służbom porządkowym i medycznym za zaangażowanie w przygotowanie Diecezjalnego Spotkania Młodych i Diecezjalnej Pielgrzymki do Skrzatusza.

Drodzy Siostry i Bracia,

Ubogaceni skrzatuskimi obchodami, które przywoływały złoty jubileusz naszej Diecezji oraz wezwani do realizacji zadań wypływających z zakończonego synodu, stajemy na progu nowego etapu drogi, z nowym zapałem wiary, by podejmować misję ewangelizacyjną. Niech rozbrzmiewają w naszych sercach słowa, jakimi Jezus wezwał Szymona Apostoła, aby «wypłynął na głębię» (Łk 5, 4). Odnosząc te słowa do nas, spoglądamy w przyszłość, na horyzoncie której dostrzegamy kolejny jubileusz: 450-lecia obecności piety Matki Bożej w Skrzatuskim Sanktuarium. Trzyletnia peregrynacja jest przygotowaniem Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej do jubileuszu przypadającego w roku 2025.

Drodzy Diecezjanie, dziękując za przybycie do Skrzatusza na odpustowe obchody, zapraszam: Wypłyńmy na głębię!, wdzięczni za synod oraz złoty jubileusz diecezji, w oczekiwaniu na 450-lecie obecności Pani Skrzatuskiej, wypełnionym zawierzeniem Maryi. Jej niezwykła obecność w naszym diecezjalnym Domu niech będzie zachętą do wzrostu w wierze i ciągłej przemiany naszych parafii i domów rodzinnych.

Wszystkim wypraszam u Boga błogosławieństwo na wspólną drogę!

 † Zbigniew Zieliński

Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski

 Koszalin, dnia 20 września A.D. 2023.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *