Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  NIEDZIELĘ  ŚWIĘTEJ  RODZINY

 1. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela kończącego się roku kalendarzowego 2023, jest jednocześnie świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej : Jezusa, Maryi i Józefa. Jest ona dla nas wzorem i dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne życie w rodzinie i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, by w tych niełatwych czasach, przy tylu zagrożeniach i celowych atakach różnorakich wrogów, by nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy też, że nawet w naszej parafialnej wspólnocie jest wiele rodzin, które potrzebują materialnej pomocy, duchowego wsparcia, wiele rodzin boryka się z codziennymi trudnościami, którym sami nie są w stanie zaradzić.
 2. Dzisiaj po każdej Eucharystii jest możliwość wsparcia syryjskich rodzin zamieszkałych w Aleppo oraz ofiar wojny w Ukrainie. Ofiarę można złożyć do skarbony przy wejściu do naszej świątyni.
 3. W tym tygodniu w dni powszednie Najświętsza Ofiara w naszej świątyni będzie sprawowana o godzinie 18.00.
 4. Jutro, 1 stycznia, w pierwszy dzień Roku Pańskiego 2024, Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Powinniśmy stanąć razem z Maryją, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka, nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych momentach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, wpisując się
  w Boże dzieło Odkupienia. Prośmy Maryję, by zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
  W Nowy Rok Msze Święte zostaną odprawione jak w każdą niedzielę o godzinie 9.00, 11.00 i 17.00.
 5. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństwach:
  – wtorek – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – osobista adoracja Najświętszego Sakramentu
  – piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 6. We wtorek po Eucharystii i Nowennie nastąpi zmiana tajemnic różańca świętego.
 7. W sobotę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywana uroczystością Trzech Króli, którą Kościół obchodzi już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd jaki składają Jemu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że poganie zostali powołani do wiary, a w serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z ludźmi. Zostaną poświęcone kadzidło i kreda – nie będzie poświęcenia wody. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak stanowi też wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego zwyczaju! W tym dniu Najświętsza Ofiara będzie sprawowana o godzinie 9.00, 11.00 i 17.00.
 8. W dzień Objawienia Pańskiego szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania misyjne, może także z naszej parafii, by Dobra Nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych i poszukujących Boga. Zebrane w tym dniu ofiary zostaną przekazane na Krajowy Fundusz Misyjny.
 9. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – wtorek – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Żyli w IV wieku. Wielcy nauczyciele chrześcijańskiego Wschodu, którzy bronili czystości wiary przed błędami arianizmu i macedonizmu, którzy udowadniali bóstwo Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Byli wspaniałymi duszpasterzami i autorami wielu dzieł: pism dogmatyczno-ascetycznych, homilii i kazań, a nawet hymnów i poezji. Jak za życia łączyła ich wielka przyjaźń, tak teraz łączy ich wspomnienie.
  – środa – wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus. W świecie biblijnym imię ma szczególne znaczenie. Najczęściej związane jest z misją, którą Pan Bóg zleca człowiekowi. Bóg Ojciec nadał swojemu Synowi imię Jezus, które oznacza „Bóg zbawia”. Jednocześnie stanowi określenie Jego misji wśród ludzi.
  – piątek – wspomnienie błogosławionej Marceliny Darowskiej, zakonnicy. Żyła w XIX wieku, urodziła się w ziemiańskiej rodzinie na Kresach. Po powstaniu listopadowym wiele lat spędziła w Paryżu wśród Polaków – emigrantów. Założyła rodzinę, ale po śmierci męża i syna wybrała życie zakonne w zgromadzeniu sióstr niepokalanek, którego była współzałożycielką. Jej celem stało się kształcenie dziewcząt w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.
 10. W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy czwartek i piątek oraz pierwsza sobota miesiąca:
  – czwartek – modlimy się w intencji świętych i gorliwych powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii
  – piątek – naszą modlitwą otaczamy wszystkich chorych i cierpiących na ciele i duszy w naszej wspólnocie parafialnej. W tym miesiącu nie będzie odwiedzin z Komunią świętą
  – sobota – dzień poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 11. W sobotę o godzinie 14.00 spod kościoła mariackiego wyruszy kolejny męski różaniec.
 12. Liturgię przyszłej niedzieli rozpoczniemy wspólnym śpiewem Godzinek ku czci NMP o godzinie 8.30W przyszłą niedzielę, 07 stycznia, przypadać będzie Niedziela Chrztu Pańskiego, która zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego – będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa.
 13. Wizyta duszpasterska – kolęda rozpocznie się w naszej parafii po uroczystości Objawienia Pańskiego – Trzech Królach, po 6 stycznia. Jej porządek zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej.
 14. Rodzina jest miejscem objawienia prawdy, że życie człowieka ma sens, kiedy jest darem dla drugiego. Uczmy się przez wyrozumiałość być darem dla naszych bliskich. Niech nas w tym umacnia Boże błogosławieństwo.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 31  GRUDNIA  2023 ROKU .

 

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIE – KOLĘDY 2024

    Kolęda – wizyta duszpasterska winna być odwiedzinami kapłana w domach i mieszkaniach swoich parafian, tych, którzy czują się związani ze swoją świątynią i wspólnotą parafialną. Podczas tych spotkań niech będą wszyscy domownicy. Niech najpierw zjednoczy nas modlitwa wokół stołu, na którym będzie krzyż, świece, Pismo święte i woda święcona.

     Dzieci i ucząca się młodzież niechaj mają przygotowane zeszyt z katechezy bądź zaświadczenie o uczestnictwie
w katechezie.

     Podczas kolędy nie będą przyjmowane jakiekolwiek ofiary, bowiem to nie jest cel wizyty. Jednak jeśli ktoś będzie chciał wesprzeć parafię może to uczynić wpłacając ofiarę na konto parafialne bądź złożyć na tacę.

   

     Plan kolędy do domów tych, którzy złożyli zgłoszenie:

 1. 08.01. – ul. Szarych Szeregów od nru 123, Obr. Westerplatte od nru 30
 2. 09.01. – ul. Boczna od nru 1
 3. 10.01. – ul. Pilska od nru 30, Łukasiewicza i Orzechowa od nru 18
 4. 11.01. – ul. Kasztanowa od nru 26 i Jesionowa od nru 9
 5. 12.01.- ul. Brzozowa od nru 25 i 40
 6. 13.01. – ul. Sosnowa i Wierzbowa
 7. 15.01. – ul. Dębowa od nru 31 i 30
 8. 16.01. – ul. Klonowa od nru 17 i Bukowa nry parzyste od nru 8
 9. 17.01. – ul, Bukowa nry nieparzyste od nru 77
 10. 18.01. – ul. Miodowa od nru 14 i Fabryczna od nru 5
 11. 19.01. – ul. Leśna i Czarnobór i kolęda uzupełniająca.

    Kolęda rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00, a w sobotę o godzinie 14.00.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *