Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  .

 1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa Pana najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest Miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Napełnieni paschalną radością, mamy teraz głosić i uobecniać miłosierdzie Boże, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest wśród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane w roku 2002 w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój,
  a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!”
 2. Dzisiaj na zakończenie każdej Ofiary Pańskiej wspólnie odmówimy umiłowaną modlitwę świętego Jana Pawła II – Koronkę do Miłosierdzia Bożego – w intencji pokoju na świecie, a zwłaszcza na bliskiej nam Ukrainie.
 3. Po Mszy świętej nie zapomnijmy o naszym Gościu Niedzielnym – w którym między innymi, możemy przeczytać o mało znanych faktach dotyczących powstania „Dzienniczka” siostry Faustyny oraz o bł. kard. Wyszyńskim jako Prymasie Miłosierdzia.
 4. Wydarzenia Wielkiego Tygodnia oraz oktawa Wielkiej Nocy znoszą wszelkie uroczystości i święta. Dlatego jutro przeżywać będziemy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza święta zostanie odprawiona tylko o godzinie 9.00
 5. Jutro, w poniedziałek, na godzinę 16.00 zapraszam panów do pomocy w rozebraniu i przeniesieniu Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
 6. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństw:
  – wtorek – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – adoracja Najświętszego Sakramentu
  – piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 7. W piątek o godzinie 16.30 spotkanie z dziećmi komunijnymi.
 8. Za tydzień przypadać będzie druga niedziela miesiąca, w którą ofiarami składanymi na tacę w czasie wszystkich Mszy Świętych wspieramy utrzymanie naszej świątyni i jej otoczenia.
 9. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, którą rozpoczynamy o godzinie 10.30.
 10. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ubiegłej niedzieli ofiary na wsparcie syryjskiej rodziny z Aleppo. Wysokość ofiar to 512 złotych.
 11. Pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim Panom, którzy wczoraj dali wspaniałe świadectwo uczestnicząc w męskim różańcu.
 12. W najbliższą sobotę, 13 kwietnia, odbędzie się w naszym mieście zbiorowy pochówek dzieci utraconych, tzn. dzieci, które urodziły się martwe w wyniku poronień. Rodzice mają prawo do pochowania ciał swoich dzieci bez względu na czas trwania ciąży. W przypadku, gdy rodzice, z różnych przyczyn, nie podejmują się pochowania dziecka obowiązek ten spoczywa na władzach samorządowych. Do udziału w pogrzebie zapraszamy rodziców po stracie, ich krewnych i przyjaciół, a także wszystkich, którzy chcą się z nimi solidaryzować w bólu. Obrzędy pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 12.00 Mszą świętą
  w intencji rodziców, która będzie sprawowana w kościele mariackim, a o 13.00 rozpocznie się dalsza część ceremonii pogrzebowej w kaplicy cmentarnej.
 13. Miłosierdzie Boże nie zna granic. Granice stawia tylko człowiek. Jakże nam brakuje Bożego spojrzenia na wszelkie sprawy – te trudne, po ludzku sądząc – nie do rozwiązania. Uczmy się patrzeć na siebie, na świat, na politykę, na brak sprawiedliwości przez pryzmat Ewangelii. Niech nami kieruje Boża Mądrość i wyobraźnia miłosierdzia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  07 KWIETNIA  2024 ROKU  .

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej

Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia (7 kwietnia 2024)

 „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1J 5, 1)

Siostry i Bracia w Chrystusie!

Dzisiaj, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, Caritas będąca duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła katolickiego obchodzi swoje patronalne święto. W to dzisiejsze święto rozpoczynamy też kolejny Tydzień Miłosierdzia. Najważniejszym celem każdego takiego tygodnia jest szeroko pojęta promocja i kształtowanie wyobraźni miłosierdzia. W tym roku będzie przyświecać nam hasło: „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1J 5, 1). To hasło stanowią słowa św. Jana Apostoła z dzisiejszej drugiej lekcji. W tych słowach nietrudno rozpoznać przykazanie miłości Boga i bliźniego, ze szczególnym uwzględnieniem daru życia. Bóg przedstawiony jest tu jako źródło i dawca życia, zaś człowiek jako ten, który to życie od Niego otrzymał. Hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia łączy się też z przypadającą w tym czasie Uroczystością Zwiastowania Pańskiego, która obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia.

Życie każdego człowieka jest darem Bożej miłości. O ten dar Bóg w szczególny sposób zatroszczył się, gdy „Syna swego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). Dar życia wiecznego, będący owocem zbawczego dzieła wykonanego dla nas, ukazuje Jezus po swoim zmartwychwstaniu, gdy przychodzi do Wieczernika mimo drzwi zamkniętych, przynosząc radość i pokój. W tym wydarzeniu, o którym opowiada dzisiejsza Ewangelia, w jakiejś mierze odsłania się nasza chwalebna przyszłość, którą jest życie wieczne, życie w obfitości. Za tym właśnie życiem, które przynosi zmartwychwstały Pan, tęskni serce każdego człowieka, bo każde serce pragnie być szczęśliwe. Zmartwychwstanie Chrystusa potwierdza obietnicę naszego przyszłego zmartwychwstania, które wypełni też najgłębsze pragnienie naszego serca.

Bóg, będąc dawcą życia doczesnego i wiecznego, zasługuje na naszą miłość. Ale jednocześnie zaznacza, że pragnie takiej miłości, która wyraża się przez miłość bliźniego: „…każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, kto życie od Niego otrzymał” (1J 5, 1). Innymi słowy, nie można miłować Boga, nie miłując swego bliźniego. A miłujemy Boga i bliźniego wtedy, gdy zachowujemy Boże przykazania, jak zaznacza w swoim liście św. Jan Apostoł (1J 5, 2n). A gdy nasz bliźni potrzebuje pomocy i my tę pomoc mu okazujemy, to wtedy miłość staje się miłosierdziem.

W służbie miłosierdzia właśnie podejmowane są wszystkie dzieła Caritas, której celem jest niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują. Ta pomoc organizowana w sposób charyzmatyczny i systemowy obejmuje najważniejsze życiowe potrzeby, zarówno w zakresie materialnym jak i duchowym. Caritas to ogromna instytucja charytatywna Kościoła katolickiego. W wymiarze naszego kraju w jej skład wchodzą: Caritas Polska, diecezjalne Caritas, parafialne zespoły Caritas oraz szkolne i akademickie koła Caritas.

Wyzwania jakie stoją obecnie przed Caritas to rosnące potrzeby pomocowe w kraju i kryzysy humanitarno-rozwojowe na świecie. Jednym z ważniejszych tu obszarów jest pomoc Ukrainie, która prowadzona jest nie tylko na miejscu, gdzie zniszczenia wojenne odzierają ludzi z dostępu do podstawowych dóbr materialnych, ale też w Polsce, gdzie nadal udzielana jest pomoc uchodźcom i migrantom w 28 centrach przy Caritas diecezjalnych.

Ponadto Caritas Polska prowadzi systematyczną, i to w znaczącym zakresie, pomoc medyczną dla mieszkańców Jemenu, gdzie od dziesięciu lat trwa wojna domowa. Pomoc humanitarna i rozwojowa prowadzona jest także na Bliskim Wschodzie, szczególnie w Ziemi Świętej, w Syrii, Libanie czy Strefie Gazy. Tam, wiodący i flagowy dla Caritas program „Rodzina Rodzinie” pozwala nieść wsparcie finansowe rodzinom wielodzietnym, ubogim, bezpośrednio narażonym na skutki wojny, ale także pomaga wspierać rozwój mikroprzedsiębiorstw, które pozwalają na samodzielne utrzymanie się rodzin. Caritas pomaga też w Ameryce Łacińskiej, w tym szczególnie w Wenezueli i Kolumbii, w kilku krajach Afryki Subsaharyjskiej, Nepalu czy Afganistanie. Łącznie na całym świecie Caritas Polska powadzi działania pomocowe w ponad 35 krajach.

Podobnych wyzwań nie brakuje również w Polsce. Potrzebujących pomocy jest wielu. Wśród nich są seniorzy, którzy dzięki Caritas i współdziałających z nią różnych instytucji, otrzymują wsparcie m.in. w postaci kart „Na codzienne zakupy”. Towarzyszą im też wolontariusze w codziennych trudnościach i różnego rodzaju niedomaganiach związanych z wiekiem. Równie ważną grupą społeczną są dzieci i młodzież. Od lat Caritas organizuje dla nich wakacyjne wyjazdy, a w ramach programu „Tornister Pełen Uśmiechu” otrzymują wyprawki szkolne. Szczególną rolę spełnia tutaj też „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, koordynowane przez parafialne zespoły Caritas. Caritas zajmuje się też wsparciem osób w kryzysie bezdomności, dla których prowadzone są w całej Polsce schroniska, noclegownie, łaźnie czy jadłodajnie. Natomiast w ramach  programu „Uratuję Cię” – Caritas organizuje pomoc dla osób wymagających pilnego leczenia. Trzeba tu jeszcze wspomnieć prowadzone przez Caritas Domy Pomocy Społecznej, hospicja stacjonarne i domowe, Domy Samotnej Matki, świetlice socjoterapeutyczne, różnego rodzaju specjalistyczne poradnie, punkty wydawania żywności i wiele innych dzieł, które służą życiu.

Wszystkie dzieła miłosierdzia prowadzone przez Caritas są możliwe dzięki ogromnej życzliwości i ofiarności ludzi wierzących, których ożywia „jeden duch i jedno serce” (Dz 4, 32). Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje niemal stutysięczna społeczność wolontariuszy, którzy całym sercem, z ogromnym zaangażowaniem oddani są niesieniu pomocy potrzebującym. Bogu niech będą dzięki za wszystkich, którzy na co dzień praktykują miłość bliźniego i nie lękają się czynić miłosierdzia, nawet wtedy, gdy łączy się to z wielką ofiarą.

Dzisiaj, w patronalne święto Caritas, tradycyjnie prowadzona jest w całej Polsce zbiórka na cele charytatywne. W imieniu obdarowanych dziękuję za ogromną życzliwość, za każdy gest miłosierdzia, który – zgodnie z obietnicą naszego Pana – jest skarbem gromadzonym w niebie (zob. Łk 12, 33). Ostatni dzień Tygodnia Miłosierdzia (tj. sobota 13 kwietnia) tradycyjnie nazywany jest „Dniem Dobra”, aby w ten sposób bardziej dostrzec, że dobro jest w nas, że dobra jest więcej, że każdy dzień roku zasługuje na to, aby dzielić się dobrem z naszymi bliźnimi. Jakże ważne są tu słowa papieża Franciszka: „Umacniajmy to, co jest dobre i oddawajmy się służbie dobru” (Fratelli tutti, nr 77).

Niech perspektywa życia wiecznego, którą otworzył dla nas zmartwychwstały Pan, inspiruje nas do miłości bliźniego, a także do czynów miłosierdzia, bo ubogich zawsze mamy u siebie (J 12, 8)!

 

bp Wiesław Szlachetka

Przewodniczący Komisji Charytatywnej

Konferencji Episkopatu Polski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *