Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA .

 1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawania Bożego miłosierdzia w sakramencie  pokuty i pojednania.
 2. Po Mszy Świętej zachęcam do nabycia i lektury naszego „Gościa Niedzielnego”, w którym dzisiaj między innymi, przeczytamy,
  o tym, co zawiera watykańska deklaracja o godności człowieka i dlaczego to bardzo ważny dokument, a także jak św. siostra Faustyna modliła się za kapłanów oraz o niedawno powstałym szlaku św. Wojciecha.
 3. We wtorek przeżywać będziemy uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Przybył na nasze ziemie z Czech i próbował rzucać ziarno słowa Bożego, co spotkało się z wielkim oporem, a nawet z nienawiścią. Wojciech został zamordowany podczas wyprawy misyjnej w Prusach. W ten sposób sam stał się ziarnem, które obumarło na naszych ziemiach, by wydać plon stokrotny. Tym plonem jest chrześcijaństwo w naszej ojczyźnie.
 4. Ponadto w liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – środa – wspomnienie świętego Jerzego, męczennika. Choć urodził się w III wieku, jego kult trwa nadal. Już w starożytności jego imieniem nazywano rzymską prowincję, czyli Gruzję – Georgię. Jako legionista i uczeń Chrystusa Jerzy stanął w obronie chrześcijan prześladowanych za Dioklecjana. W konsekwencji torturowano go i ścięto mieczem. Niektóre źródła podają, że męczono go przez 7 lat. Choć nie możemy tego zweryfikować, to wiemy, że w starożytności, kiedy wielu chrześcijan ginęło za wiarę, właśnie jego nazywano mianem Wielkim Męczennikiem.
  – czwartek – święto świętego Marka, ewangelisty. Według tradycji towarzyszył Pawłowi w podróży misyjnej. Był potem uczniem Piotra apostoła i napisał najstarszą Ewangelię dla chrześcijan w Rzymie, by dać im katechezę o Jezusie Chrystusie. Marek ukazuje nam Jezusa jako Syna Bożego, który swoimi czynami i swoim nauczaniem niszczy potęgę złego ducha.
 5. We wtorek po Mszy Świętej i Nowennie do MB Nieustającej Pomocy zapraszam na spotkanie wszystkich członków naszej Róży Różańcowej.
 6. Spotkania z dziećmi komunijnymi we wtorek i w piątek o godzinie 16.30, a w niedzielę po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 11.00 spotkanie z ich rodzicami.
 7. W środę Msza Święta zostanie odprawiona o godzinie 9.00.
 8. Jeszcze w tym  tygodniu będzie taki układ Najświętszej Ofiary w naszym kościele jaki jest obecnie. Od 1 maja Msze święte będą odprawiane w niedzielę i święta o godzinie 9.00, 11.00 i 19.00, a w dni powszednie o godzinie 19.00. Taki układ Eucharystii będzie od maja do końca sierpnia.
 9. Za tydzień, 28 kwietnia, w ramach programu „POLA NADZIEI„ będziemy mogli po Mszach świętych wesprzeć ofiarami nasze Hospicjum imienia Świętego Franciszka z Asyżu. Natomiast,  we wtorek, 23 kwietnia, w godzinach 10.00 – 16.00,  młodzi wolontariusze szczecineckich szkół na ulicach naszego miasta, za symbolicznego żonkila, który jest znakiem tej akcji charytatywnej, będą kwestować na potrzeby naszego hospicjum.
 10. Rozpoczęliśmy dni szczególnej modlitwy o powołania do służby w Kościele. Pamiętajmy codziennie o tej intencji, aby prośba samego Jezusa o robotników na żniwo Pańskie nie ustawała w Jego Kościele.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 30 KWIETNIA 2023 ROKU .

 Słowo Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Powołań na 61. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Niedziela Dobrego Pasterza – 21 kwietnia 2024 roku

„Życie dać, aby je znów odzyskać” J 10,18

Pustoszejące seminaria duchowne i nowicjaty zakonne stawiają przed całym Kościołem wiele pytań dotyczących powołań. Z pewnością nie możemy tej sytuacji nie widzieć, przejść obok niej obojętnie i udawać, że sam Pan Bóg znajdzie na to jakieś rozwiązanie. Jezus Chrystus, Dobry Pasterz, mobilizuje nas do działania, do tego, aby „prosić Pana żniwa” o nowych robotników i zapewnia nas, że jeśli będziemy prosić, to „pośle” ich na nasze współczesne pola ewangelizacji i uświęcania ludzi.

Troska o powołania nie wynika jednak tylko z kryzysu i z konieczności działania na rzecz zapełnienia pustoszejących miejsc formacji i zapewnienia pełnej posługi duszpasterskiej i duchowej w Kościele. Troska o powołania to stała i organiczna powinność całej wspólnoty Kościoła, wszystkich ludzi wierzących. A co jeszcze ważniejsze, wynika ona nie tylko z troski o funkcjonowanie Kościoła, ale z troski o szczęśliwe życie człowieka. W orędziu na tegoroczny dzień modlitw o powołania papież Franciszek przypomina, że „Boże powołanie nie jest zewnętrznie narzuconym obowiązkiem, np. w imię religijnego ideału, jest natomiast najpewniejszym sposobem, w jaki możemy umacniać pragnienie szczęścia, które w sobie nosimy”. Każdy człowiek, w tym szczególnie ludzie młodzi, zadają sobie pytania kim są, jaką drogę mają wybrać, jak mogą najlepiej wykorzystać swoje talenty i predyspozycje. Bez właściwych odpowiedzi na te pytanie można w życiu zgubić cel i robić coś, co nie daje szczęścia, akceptacji siebie, pokoju, miłości i pewności, że idzie się bezpieczną drogą zaplanowaną dla nas przez Dobrego Boga. Modlitwa o powołania i duszpasterstwo powołań nie są więc formą rekrutacji kandydatów do kapłaństwa i życia konsekrowanego, ale niesieniem pomocy i towarzyszeniem w procesie odkrywania i podjęcia decyzji o pójściu za jego głosem. Jest to więc posługa wobec każdego człowieka, bo każdy człowiek jest do czegoś powołany. Nie ma ludzi nie powołanych, każdy z nas ma jakieś powołanie, mimo, że są one bardzo indywidualne i wielorakie.

Tajemnica powołania dotyczy więc samego sedna życia, a nie tylko jakiegoś zajęcia, zawodu czy zainteresowania. Ludzie powołani to ci, którzy dają całych siebie, a nie tylko część swojego życia. Potrzebujemy w tym pomocy innych, bo żeby pójść za powołaniem, to jak mówi dziś do nas Dobry Pasterz, „życie trzeba dać, żeby je znów odzyskać”. Właśnie w tym jest pewnie cała trudność rozeznania i decyzji w zakresie powołań. Trzeba zgodzić się najpierw dać swoje życie, żeby dopiero potem odzyskać je w jeszcze większej obfitości i spełnieniu.

Duszpasterska i duchowa troska o powołania skupia się więc najpierw na modlitwie o powołania w ogóle, a dopiero potem, o takie czy inne drogi powołania. Papież Franciszek we wspomnianym orędziu, dzieli się z nami ciekawą kolejnością myślenia o powołaniach. Dziękując Bogu za tych, którzy wiernie i poprzez codzienną pracę przyjmują powołanie angażujące całe ich życie, Ojciec Święty wymienia najpierw matki i ojców, następnie tych, którzy poprzez swoją pracę i oddanie siebie dla dobra wspólnego budują sprawiedliwy i pełen pokoju świat, a dopiero później wskazuje na powołania do życia konsekrowanego i kapłańskiego. Te ostatnie potrzebują bowiem do swojego wzrostu dobrych rodzin i właściwego środowiska. To Bóg powołuje, ale każde powołanie jest jak ziarno, które do swojego wzrostu potrzebuje dobrej ziemi. Nie od nas zależą powołania, ale od nas zależy, jakie środowisko dla wzrostu tych powołań stworzymy w naszych rodzinach, we wspólnotach kościelnych, w naszej Ojczyźnie, w życiu społecznym, w tym szczególnie w środowisku medialnym.

W Kościele w Polsce Niedziela Dobrego Pasterza to początek całego tygodnia wielkiej modlitwy w intencji powołań kapłańskich i do życia konsekrowanego. Chciałbym najpierw bardzo podziękować wielkiej liczbie ludzi i całym wspólnotom, które systematycznie, często codziennie, proszą Pana żniwa o nowych kapłanów, ojców i braci zakonnych, siostry zakonne, misjonarzy i osoby żyjące konsekracją w świecie, a także wspierają swoją modlitwą już powołanych. Rodziców osób powołanych i wszystkich wspierających powołania serdecznie zapraszam na pielgrzymkę na Jasną Górę, w dniu 11 maja 2024 roku.

Dziękuję wszystkim duszpasterzom powołań, referentom i referentkom powołaniowym ze zgromadzeń zakonnych i diecezji. Cieszę się, że w wielu polskich diecezjach powstają ośrodki zajmujące się powołaniami, gdzie kapłani, osoby konsekrowane i świeccy razem budują środowisko modlitwy i wsparcia dla rozeznających powołanie.

W imieniu wszystkich już realizujących powołania kapłańskie i zakonne, chcę też przeprosić za to, że niekiedy nasze świadectwo życia oddanego Panu Bogu nie było dość przekonywujące, a czasem było nawet gorszące, co z pewnością nie dało wielu młodym i ich rodzicom poczucia bezpieczeństwa i zapewnienia o autentycznym szczęściu, jakie można przeżyć oddając życie Bogu i ludziom w kapłaństwie i życiu konsekrowanym. Tym bardziej dziękuję za piękne, często ciche, ale radosne świadectwo wielu sióstr zakonnych, braci zakonnych i kapłanów. Pośród hałasu, jaki czasem wydają chore drzewa, rośnie cicho w Kościele zdrowy las kapłanów i osób konsekrowanych, wiernie i z miłością realizujących swoje powołania.

Zapraszam wszystkich do wielkiej modlitwy o powołania, w tym szczególnie o powołania kapłańskie, do życia konsekrowanego i misyjnego. Niech ten tydzień modlitw, który rozpoczynamy w Niedzielę Dobrego Pasterza będzie jedynie zaproszeniem do takiej modlitwy przez cały rok, zwłaszcza ten, który jest czasem modlitwy przed Jubileuszem Roku Świętego.

Z wdzięcznością i modlitwą

    +Andrzej Przybylski

Delegat KEP ds. Powołań

Częstochowa, 21 kwietnia 2024

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *