AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA XIV  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ  . Czas wakacji niech sprzyja pogłębianiu naszych relacji z Panem Bogiem, umacnianiu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, wybierając plażę czy spacer ? Niewiele jest miejsc, gdzie nie ma świątyni ! Starajmy się znaleźć czas na spotkanie z Panem…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE NA XIII  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  . W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. Tam na spotkanie z nami czeka Zbawiciel – Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie.…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  XI  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ  . Trwa miesiąc czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Z codziennie odprawianą Ofiarą Pańską łączymy nabożeństwo czerwcowe, podczas którego przy wystawionym Najświętszym Sakramencie śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. Uczęszczajmy na to nabożeństwo, aby wynagrodzić Panu Bogu za nasze grzechy i nieprawości, i prosić o nawrócenie siebie i…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ . Dzisiaj, w UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też sobie zdać sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Nawet chrześcijaninowi trudno pojąć tę prawdę,…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ ZESŁANIA  DUCHA  ŚWIĘTEGO  . Dzisiejszą uroczystością, nazywaną w Polsce, ZIELONYMI  ŚWIĄTKAMI, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się, aby: „Duch Święty dał głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził do całej prawdy”. On umacnia to co słabe; prostuje to, co błędne; rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO. Dzisiaj UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. W Kościele jest to uroczystość obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  NA VI  NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ. Dziś kolejna, szósta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Boga. Możemy ten Wielkanocny Sakrament przyjąć i pozwolić, by przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, by już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość Nieba. Zapraszam do uczestnictwa…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny, które będzie odprawiane dzisiaj o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 19.00. Wyjątkiem jest sobota,  w którą Najświętsza Ofiara składana jest w kaplicy hospicyjnej. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA . Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne…
Przeczytaj więcej

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  III  NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ  . Dzisiaj już  Trzecia  Niedziela  Wielkiej  Nocy. Nadal wypełnia nas radość płynąca  z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki niej stajemy się wolni od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus…
Przeczytaj więcej