INNE MODLITWY

 

Modlitwy do św. Franciszka

Święty Ojcze Franciszku, Tyś od młodości swojej pałał najgorętszą miłością Boga i dla tej miłości wszystkim dobrze czynił. Niczego nie odmówiłeś temu, który Cię w imię miłości Boga prosił o wsparcie. Daj i mnie tego ducha, bym dla miłości Pana Boga, wszystkim dobrze mógł czynić. Ty, święty mój Ojcze, nieraz płakałeś, że ludzie nie tak, jak powinni, kochają Boga; naucz mnie tej świętej miłości, bym ogniem jej rozgrzany Pana Boga nade wszystko kochał
i innych moich bliźnich do tejże miłości przykładem zachęcał Ojcze Seraficki, bądź moim obrońcą i stróżem dopomagaj mi we wszystkich potrzebach moich,
a osobliwie w miłości Boga i bliźnich. Amen.


Witaj św. Franciszku,
 który ubogi, i pokorny jako bogaty wchodzisz do nieba, gdzie czczą Cię hymny niebieskie.
P. Naznaczyłeś Panie sługę swego Franciszka.
W. Znakami odkupienia naszego.
Panie Jezu Chryste, gdy świat począł ostygać, Ty dla rozpłomienienia serc naszych ogniem miłości odnowiłeś święte stygmaty Twej męki na ciele św. Franciszka; spraw łaskawie, abyśmy przez jego zasługi i modły stale nieśli swój krzyż i czynili godne owoce pokuty. Który żyjesz i królujesz Bóg na wieki wieków. Amen.


Święty Franciszku, 
który otrzymałeś stygmaty na Alwerni, świat tęskni za Tobą jako ikoną ukrzyżowanego. Potrzebuję Twojego serca otwartego ku Bogu i ku człowiekowi, Twoich stóp bosych i zranionych, Twoich rąk przebitych i błagających. Tęskni za Twoim głosem słabym, ale potężnym mocą Ewangelii. Pomóż, Franciszku, dzisiejszym ludziom uznać zło grzechu i szukać oczyszczenia z niego w pokucie. Pomóż im wyzwolić się z samych struktur grzechu, które uciskają współczesne społeczeństwo. Ożyw w rządzących świadomość tego, jak nagląco potrzeba pokoju wewnątrz narodów i pomiędzy nimi. Niech młodym udzieli się Twoja świeżość życia, zdolna przeciwstawić się zasadzkom różnorakich kultur śmierci. Dotkniętym wszelkiego rodzaju złością przekaż, Franciszku, Twoją radość płynącą z umiejętności przebaczania. Wszystkim ukrzyżowanym przez cierpienie, głód i wojnę otwórz na nowo bramy nadziei. Amen.

Jan Paweł II