ROK 1999

6 STYCZNIA
W życie wszedł dekret księdza biskupa ordynariusza Diecezji Koszalińsko –Kołobrzeskiej o powołaniu wikariatu lokalnego w Szczecinku obejmujący następujące ulice: Boczna, Bukowa, Brzozowa, Cisowa, Dębowa, Fabryczna, Harcerska, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Klonowa, Miodowa, Modrzewiowa, Leśna- Wybudowanie, Łukaszewicza, Orzechowa, Pliska, Sosnowa, Waryńskiego, Wierzbowa – Kwieciszewo i Czarnobór.

Troskę o wikariat powierzono ks. Markowi Kowalewskiemu.
Duszpasterz odpowiedzialny za wikariat lokalny podejmie trud wybudowania na nim, na działce przy ul. Bukowej, będącej własnością Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej, obiektu sakralnego, który będzie służył lokalnej społeczności wiernych.

24 STYCZNIA
O godz. 11.00  została odprawiona pierwsza msza św. w tymczasowej kaplicy przy
ul. Łukaszewicza.

21 MARCA
Dzień ustanowienia parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku obejmujący te same tereny i te same zadania co wikariat lokalny.

4 KWIETNIA
Poświęcenie krzyża na placu należącym do parafii, na zakończenie pierwszej mszy rezurekcyjnej, gdzie ma powstać kościół i plebania.

Na pamiątkę tego wydarzenia zainstalowano tabliczkę z napisem: „ZBAWICIELOWI W TRZECIE TYSIĄCLECIE”
Krzyż jest dębowy, ofiarowany przez leśniczego Leśnictwa Czarnobór, pana Tomasza Ziembę. Wykonał go pan Jerzy Ceranka w Zakładzie Stolarskim  przy ulicy Bukowej. Przy licznym udziale mężczyzn z parafii ustawił go pan Stanisław Nowak z ulicy Bukowej.

3 CZERWCA
Pierwsze Boże Ciało i procesja eucharystyczna, która przeszła ulicami: Łukaszewicza, Pilska, Kasztanowa, Jesionowa i Bukowa. Zakończyła się na placu kościelnym, gdzie dokonano poświęcenia figury św. Franciszka. Jest to figura dębowa, która wykonana została w Okonku przez pana Jana Biskupa. Jej transportem i ustawieniem zajął się pan Kazimierz Zimny.

12 SIERPNIA
Starostwo Powiatowe w Szczecinku wydało decyzję zatwierdzającą projekt przyszłej świątyni i pozwolenie na budowę.
Wielką pracę przy dokumentacji wykonali:

  1. mgr inż. architekt  Franciszek Nowacki, zam. w Koszalinie, który swoim autorytetem zaakceptował projekt.
  2. inż. Romuald Pawelski, zam. ul.  Bukowa, który zaprojektował bryłę kościoła i plebanii
  3. mgr inż. architekt wnętrz Wojciech Hildebrandt, zam. ul. Bukowa, który wniósł wielki     wkład w ostateczny wygląd świątyni
  4. mgr inż. Jerzy Martyniuk, zam. ul. Bukowa, będący geodetą, dokonał wszelkich pomiarów geodezyjnych i naniósł mapę sytuacyjną
  5. mgr inż. Mariusz Piotrowicz, zam. ul. Bukowa, zaprojektował instalację energetyczną
  6. technik – Zdzisław Dymecki, zam. ul. Szczecińska, zaprojektował instalację gazową, wodną i kanalizacyjną
  7. technik – Henryk Klocek, zam. Kasztanowa, podjął się kierownictwa budowy

Należy podkreślić, że wszyscy Panowie, za wykonaną pracę nie wzięli żadnych pieniędzy, a swoje dzieło ofiarowali na rzecz parafii.

20 – 27 SIERPNIA
Przedsiębiorstwo budowlane „DALBET”  wykonało wykop i wylało ławy fundamentowe.

3 WRZEŚNIA – 1 PAŻDZIERNIKA
Te daty wyznaczają okres, w jak krótkim czasie systemem gospodarczym, wysiłkiem parafian, zostały wykonane fundamenty pod kościół i plebanię. Można śmiało powiedzieć, że w tak krótkim czasie tak niewielu, dokonało tak wiele.

26 WRZEŚNIA – 3 PAŹDZIERNIKA
W parafii odbywały się pierwsze Misje święte przygotowujące parafię do Wielkiego Jubileuszu Dwutysiąclecia Chrześcijaństwa i pierwszego odpustu parafialnego, przypadającego 4-go października. Misje Święte przeprowadził ojciec Józef Krzaczek,
z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

4 PAŹDZIERNIKA
W czasie pierwszej Eucharystii odpustowej celebrowanej o godz. 17.00, w obecności duchowieństwa, władz miasta i udziale parafian Biskup Ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej Marian Gołębiewski, poświęcił plac budowy i wmurował kamień węgielny pod nową świątynię.

3 LISTOPADA
W historii powojennej Szczecinka, po raz pierwszy sezon łowiecki myśliwi rozpoczęli mszą św. w dniu ich patrona – św. Huberta. I tak jest do dzisiaj.

15 LISTOPADA – 6 GRUDNIA
Przedsiębiorstwo budowlane „DALBET” wykonało 16 słupów konstrukcyjnych, które podtrzymują całą konstrukcję dachową. Zostały również wylane cztery słupy – jako pierwszy etap – pod wieżę kościelną.

19 LISTOPADA
Dzień, w którym przybył pierwszy transport dwóch „TIR-ów” z pustakami budowlanymi typu YTONG, z których wykonana jest cała budowla kościoła i plebanii.

25 GRUDNIA
Pierwsza Pasterka w naszej parafii, odprawiana pod gołym niebem, ale już na fundamentach.