ROK 2002

3 KWIETNIA – 18 LIPCA
To czas prac przy ogrodzeniu placu kościelnego. Tego zadania podjęli się trzej panowie: Jan Dębicki, Jerzy Jęczak i Jerzy Szlaz.

20 WRZEŚNIA
Została zawieszona ostatnia stacja Drogi Krzyżowej. Poszczególne stacje zostały ufundowane przez parafian.

4 PAŹDZIERNIKA
Po mszy świętej odpustowej została poświęcona figura Najświętszego Serca Pana Jezusa, umieszczona w grocie w oczku wodnym.