ROK 2003

3 – 7 LUTY
W niespełna tydzień została ułożona podłoga panelowa w kościele. Było to możliwe dzięki ciężkiej pracy (po 12-13 godzin, gdzie była tylko przerwa na mszę św.) Tutaj wielkim zaangażowaniem wykazali się panowie: Jerzy Jęczak, Jan Dębicki, Eugeniusz Kowalewski, Bolesław Faliński, Benedykt Sebastianowicz oraz młodzież.

Wielkie podziękowanie należy skierować kolejny już raz, „Kronospanowi”, który nieodpłatnie przekazał materiał. Znacznie do tego przyczynił się dyrektor do spraw marketingu, pan Jarosław Chmura.

31 SIERPNIA
Niedziela, ostatni dzień wakacji. Mszę św. o godz. 17.00 odprawił i słowo Boże wygłosił
ks. prałat Zbigniew Regliński. Po mszy św. czcigodny celebrans dokonał poświęcenia „Zwierzyńca u św. Franciszka”. Wśród gości byli: marszałek Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego- Józef Faliński, senator – Witold Gładkowski, starosta – Krzysztof Lis, burmistrz – Marian Goliński, wójt – Janusz Babiński, którzy uroczyście przecięli wstęgę
i otworzyli „Zwierzyniec…”

16 PAŹDZIERNIKA
25 lat pontyfikatu Jana Pawła II. Przed kościołem został odsłonięty pomnik Papieża – Polaka, którego dokonali państwo Grażyna i Andrzej Modrzejewscy z Czarnoboru. Bowiem to oni podjęli się zdobywania środków pieniężnych na pomnik. Autorem pomnika jest pan Bogusław Migel ze Sławna.

3 LISTOPADA
Ksiądz biskup Tadeusz Werno dokonał pierwszej kanonicznej wizytacji biskupiej.

12 -17 LISTOPADA
W tych dniach zostało zainstalowane w  kościele ogrzewanie gazowe.