ROK 2006

2 KWIETNIA
Pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II. Modlitewne czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i rozważaniem nauczania papieskiego. Zakończyło się o godz. 21.37 złożeniem kwiatów, zniczy  i wspólną modlitwą przy pomniku Ojca Świętego.

5 KWIETNIA
Dzięki władzom samorządowym miasta w salce parafialnej została otwarta świetlica opiekuńczo – wychowawcza, przeznaczona dla dzieci i młodzieży. Jest otwarta w dni nauki szkolnej od 12.00 do 18.00. Prowadzącą świetlicę została pani Monika Chojnacka z ulicy Bukowej.

13 KWIETNIA
W Wielki Czwartek po mszy św. i adoracji Pana Jezusa w Ciemnicy, o godz. 21.00 rozpoczęła się inscenizacja Ostatniej Wieczerzy. W rolę Chrystusa włączył się ks. proboszcz, a apostołów odegrali mężczyźni z parafii. Scenariusz na podstawie Ewangelii oraz reżyserii podjęła się pani Jadwiga Nowak. Od tego dnia Ostatnia Wieczerza jest przedstawiana co rok.

23 CZERWCA – 26 LIPCA
Po raz pierwszy w salkach parafialnych zostały zorganizowane półkolonie dla dzieci.  Opiekunkami były panie: Monika Chojnacka i Jadwiga Nowak.
Wielką pomoc okazały władze samorządowe, instytucje i osoby prywatne. Od tej pory półkolonie odbywają się co rok, w pierwszym miesiącu wakacji.

13 LIPCA
Została ustawiona ostatnia kapliczka leśna na Szlaku Testamentu Papieskiego. Kapliczki zostały zaprojektowane przez pana Romualda Pawelskiego i księdza proboszcza. Wykonane zostały przez rodziny: Nowaków z ulicy Bukowej, Piekarzy  z Wierzbowej, mieszkańców ulicy Leśnej oraz pracowników interwencyjnych zatrudnionych przez Urząd Miasta, a także ludzi, którzy mieli nakaz pracy przez Sąd Grocki. W kapliczkach zostały umieszczone obrazy i figury, które miały wielki wpływ na życie Karola Wojtyły, a późniejszego papieża Jana Pawła II.