ROK 2007

16 – 25 STYCZNIA
Parafialna Caritas po raz pierwszy w czasie ferii zimowych zorganizowała dla dzieci „Zimowisko”. Uczestniczyło w nim 22 dzieci z naszej parafii. Od tego czasu jest tak co rok.

18 LUTEGO
W tym dniu zarządzono, po raz pierwszy w naszym mieście wybory do Rad Osiedlowych. Miasto zostało podzielone na 11 osiedli. Niestety tylko Osiedle Pilska – Raciborki zdołało utworzyć Radę Osiedlową. Duży wpływ miał na to fakt, że lokal wyborczy został otwarty na plebanii, w salce w której mieści się świetlica środowiskowa. Granice działalności Rady Osiedla pokrywają się z granicami parafii.

22 LUTEGO
W salce parafialnej odbyła się konferencja prasowa, w czasie której, pan dr Krzysztof Baryło wraz z ks. proboszczem poinformowali o powołaniu Hospicjum Domowego im. św. Franciszka z Asyżu z siedzibą w parafii. Hospicjum jest powołane do pomocy chorym, dotkniętym chorobą nowotworową. Jednak podstawowym zadaniem jest wybudowanie hospicjum stacjonarnego.

28-29 LIPCA
W nocy z soboty na niedzielę w naszym kościele, przebywały relikwie św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Relikwie powracały z pielgrzymki po Estonii do klasztoru karmelitańskiego w Lisieux we Francji.