ROK 2008

15 – 22 LISTOPAD
W te dni w parafii przeżywane były Misje Miłosierdzia Bożego. Trud głoszenia nauk misyjnych podjął ojciec Krzysztof Łaszcz, jezuita. Na zakończenie tych niezwykłych dni, jako votum dziękczynne, elektronicznie zostały ustawione dzwony, które bijąc o godz. 15.00 wzywają do modlitwy na Koronce do Miłosierdzia Bożego.

22-23 LISTOPADA
Druga kanoniczna biskupia wizyta duszpasterska przeprowadzona przez księdza biskupa Pawła Cieślika. Ksiądz biskup w tym czasie spotkał się z różnymi grupami działającymi w parafii, jak i ludźmi najbardziej zaangażowanymi w jej życie.

23 LISTOPADA
Założony został Apostolat „Margaretka” polecający w swej modlitwie Bożemu Miłosierdziu osobę księdza proboszcza.