SIOSTRY ALBERTYNKI

ZGROMADZENIE SIÓSTR ALBERTYNEK

POSŁUGUJĄCYCH UBOGIM

BYĆ DOBRYM JAK CHLEB—