SZAFARZE

 

Pasterz diecezji zachęcał wszystkie parafie, aby zgłosiły kandydatów do posługi nadzwyczajnych szafarzy. W kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie, w czasie Mszy Świętej, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Ordynariusz Marian Gołębiewski, zostały wręczone misje kanoniczne dwudziestu mężczyznom naszej diecezji, którzy będą pełnili funkcję nadzwyczajnych szafarzy.
W naszej parafii nadzwyczajnymi szafarzami Komunii świętej zostali panowie: Bolesław Faliński i Leszek Seheńczuk. Do funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej przygotowywali się uczestnicząc w specjalnym kursie przygotowawczym, który odbył się w Seminarium Duchownym w Koszalinie. Wysłuchali tam wielu wykładów, na których omawiane były określone prawdy teologiczne i liturgiczne.
Według kan. 910 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego nadzwyczajnym szafarzem Komunii świętej – poza akolitą – jest też ten wierny, który zostanie wyznaczony do pełnienia takiej funkcji zgodnie z kan. 230 § 3. W myśl tego ostatniego kanonu, tam gdzie istnieje potrzeba miejscowego Kościoła, bo brakuje szafarzy Komunii świętej, wierni świeccy jakkolwiek nie są akolitami, mogą rozdzielać Komunię świętą, byle zawsze zgodnie z przepisami prawa. Należy jednak pamiętać, że wierni świeccy, jeśli nawet tylko na pewien czas powierza im się specjalną służbę w Kościele, są zobowiązani do osiągnięcia odpowiedniej formacji, koniecznej do należytego wykonywania tego zadania. Każdy bowiem nadzwyczajny szafarz Komunii świętej winien wyróżniać się żywą wiarą i dobrymi obyczajami oraz świecić odpowiednim przykładem nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu. Poza tym nadzwyczajni szafarze Komunii świętej mają spełniać tę posługę świadomie, z całym oddaniem i pilnie (kan. 231 § 1). Nie można zatem powierzać tego zadania wiernemu, którego życie nie jest przykładne, bo np. żyje w kontrakcie cywilnym, nadużywa alkoholu lub jest uzależniony od narkotyków.
Stała posługa udzielana jest najczęściej na rok, po ukończeniu specjalnego kursu diecezjalnego zakończonego egzaminem. Po roku każdy szafarz jest zobowiązany do odbycia specjalnych rekolekcji, po których może odnowić swoją posługę.
Główne zadanie szafarzy polega na regularnym zanoszeniu Najświętszego Sakramentu chorym. Dzięki istnieniu szafarzy, pobożni wierni, którzy ze względu na chorobę lub podeszły wiek nie mogą chodzić do kościoła, mają możliwość przyjmowania Komunii w każdą niedzielę. Podczas posługi w kościele i w trakcie liturgii plenerowych szafarz ubrany jest w albę i w takim stroju udziela Komunii. Zanosząc Komunię do domu osoby starszej, chorej lub do szpitala, ubrany jest w garnitur. Szafarz może również przewodniczyć nabożeństwom wystawiając Najświętszy Sakrament, a jedyną różnicą jest to, że nie może Nim udzielić błogosławieństwa, na zakończenie może wypowiadać słowa „Niech NAS Błogosławi…..”.

Pełnienie przez świeckich funkcji szafarza Komunii świętej jest zaszczytem i szczególnym wyróżnieniem, a jednocześnie zobowiązaniem do nieustannego pogłębiania własnej pobożności eucharystycznej poprzez spotkania modlitewno – formacyjne, dni skupienia, rekolekcje, które są organizowane dla szafarzy Komunii świętej.