CARITAS

16-go marca 2006 roku została utworzona Caritas przy parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. W skład zarządu Caritas wchodzą:

Przewodniczący Caritas – ks. Marek Kowalewski

Prezes Caritas – Stefan Miętki

Zastępca Prezesa – Małgorzata Włodarczyk

Skarbnik – Barbara Cis

Sekretarz – Jadwiga Nowak

Członek –Sabina Łączniak

Działalność Caritas oparta jest na ofiarach, zbiórkach do puszek, sprzedaży kartek świątecznych, kalendarzy, świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz dofinansowań.

Członkowie Caritas spotykają się raz w miesiącu, aby omówić bieżące problemy min.:
– sytuację materialną rodzin potrzebujących zamieszkałych na terenie parafii

– sytuację rodzin patologicznych

– podejmowane akcje i inicjatywy

– działalność parafialnej świetlicy opiekuńczo – wychowawczej

Praktycznym i bezpośrednim działaniem na rzecz osób potrzebujących w parafii, jakie Caritas podejmuje jest min. zbiórka żywności w okresie Wielkiego Postu i Adwentu. Zebrane produkty rozdzielane są średnio na 15 rodzin. Poza tymi okresami dodatkowym wsparciem dla tych osób są  produkty żywnościowe z rezerw unijnych, którymi Caritas dysponuje.

Oprócz akcji, które mają na celu zbiórkę środków finansowych, Caritas podejmuje działania zmierzające do zaangażowania  parafian i rozwijania wśród nich ludzkiej i chrześcijańskiej jedności. Taką akcją jest „Festyn parafialny” organizowany w Niedzielę Miłosierdzia. Do organizacji tegoż festynu włączają się szczecineckie firmy i instytucje oraz parafianie.

Caritas obejmuje dużą troską  parafialną świetlicę opiekuńczo – wychowawczą, która powstała 4-go kwietnia 2006 roku i działa pod patronatem Caritas. Świetlica ta dofinansowywana jest przez Urząd Miasta Szczecinek w ramach konkursu na oferty realizacji działań własnych, dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.    Świetlica jest wyposażona w nowe meble, cztery komputery wraz z dostępem do Internetu, drukarkę, skaner oraz bibliotekę utworzoną z inicjatywy księdza proboszcza i zaangażowania parafian. Istnieje również pomieszczenie do gry w ping-ponga oraz bardzo dobre warunki sanitarne (łazienka, pomieszczenie gospodarcze, kuchnia). Na terenie wokół świetlicy wykonany jest drewniany plac zabaw, boisko do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej oraz wyznaczone miejsce do organizowania spotkań i zabaw przy ognisku.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku  w godzinach 12.00 – 18.00. Prowadzone są tu zajęcia wyrównujące braki w nauce oraz rozwijające wszechstronne zainteresowania dzieci i młodzieży.

W okresie wakacji, przez miesiąc, prowadzone są półkolonie dla trzydzieściorga dzieci. Zajęcia prowadzone są w godzinach od 9.00 do 16.00.

Działania, takie jak zajęcia świetlicowe i półkolonie, są niezbędne w procesie wychowania i kształcenia, szczególnie ze względu na brak innych placówek i organizacji na terenie parafii, które zajmują się wypełnieniem czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach pracy ich rodziców. Podejmowane działania cieszą się zainteresowaniem i pozytywną opinią parafian.