SZLAK PAPIESKI

SZLAK PAPIESKI

 

Został otwarty w dniu 18 maja 2005 r., w 85-te urodziny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Łączy on kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku z Nadleśnictwem w Czarnoborze, w którym min. mieści się „Dziupla ekologiczna”. Szlak wyznaczony jest w lesie na długości 3,5 km. Szlak obejmuje 10 tablic, które przedstawiają tekst testamentu Jana Pawła II z wydania polskiego „Losservatore Romano” nr 5 (273) 2005 r. W dniu 15-go czerwca 2006 r. w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało, Szlakiem Testamentu Papieskiego przeszła procesja eucharystyczna zatrzymując się przy trzech ołtarzach, a czwarty został przygotowany na terenie Nadleśnictwa Czarnobór. W związku z tą uroczystością przy tablicach – po wyrażeniu zgody przez Starostwo Powiatowe i akceptacji Nadleśnictwa Czarnobór powstały „leśne kapliczki”. Są one wykonane z żerdzi przekazanych przez nadleśnictwo. Projekty kapliczek są autorstwa pana Romualda Pawelskiego i księdza proboszcza Marka Kowalewskiego. Kapliczki poświęcone są postaciom: – Matki Bożej Częstochowskiej (obraz) – Jezusa Miłosiernego (figura) – Najświętszego Serca Pana Jezusa (obraz) – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (obraz) – Św. Franciszka z Asyżu (figura) – Matki Bożej z Lourdes (figura) – Św. Faustyny Kowalskiej (obraz) – Matki Bożej Fatimskiej (figura) Kapliczki zostały wybudowane w dniach 10 czerwca – 13 lipca 2006 r. W dniu 26 lipca 2006 r. na prośbę parafii Urząd Miasta w Szczecinku, nieodpłatnie podjął się wydrukowania i zainstalowania przy kapliczkach tablic wyznaczających trasę i z modlitwami: – Pod Twoją obronę – Litania o Miłosierdziu Bożym – Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy – fragment przemówienia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonego w dniu 24-go stycznia 2004 r. w Asyżu z racji „Dnia Modlitw o Pokój” – Modlitwa Jana Pawła II wypowiedziana w Lourdes w dniu 14 sierpnia 2005 r. – Koronka do Miłosierdzia Bożego – Litania Loretańska W maju 2007 r. Nadleśnictwo Czarnobór ubogaciło Szlak Papieski tablicami o tematyce ekologicznej. Szlak Testamentu Jana Pawła II nie jest wyłącznie ścieżką o aspekcie religijnym, ale przede wszystkim przyrodniczym, bowiem w całości wiedzie przez las mieszany o ciekawym krajobrazie. Szlak ten jest ścieżką zarówno pieszą, jak i rowerową. Chętnych do jej przemierzania nie brakuje, bowiem przyciąga ona pięknem krajobrazu, ukształtowaniem terenu i ciszą, którą przerywa jedynie śpiew ptaków i swoiste odgłosy lasu. Trasę szlaku papieskiego dwukrotnie przemierzała procesja religijna z okazji Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało. Natomiast corocznie podczas obchodów Dnia Papieskiego na tej trasie odmawiany jest wieczorny różaniec w blasku pochodni. Przy okazji obchodów Dnia Papieskiego na trasie Szlaku Testamentu Jana Pawła II organizowane są także wyścigi w kolarstwie przełajowym w różnych kategoriach wiekowych. Pierwotna Dziupla Ekologiczna, powstała w nieistniejącym już budynku obok siedziby Nadleśnictwa Czarnobór w 2001 roku. Była ona zbiorem drzew, roślin i eksponatów zwierząt, które ustawione były w zainicjowanym naturalnym środowisku. Pomysł cieszył się dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony placówek oświatowych, które chętnie brały udział w pogadankach z leśniczym w otoczeniu wielu ciekawych eksponatów i odgłosów lasu. Po kilku latach działalności, w 2009 roku, podczas remontu siedziby Nadleśnictwa Czarnobór, przystąpiono do prac nad zaadaptowaniem dawnych magazynów na nową Dziuplę Ekologiczną. Założono, by podobnie jak w starej Dziupli, do ekspozycji wykorzystać jak największą ilość naturalnych materiałów, by stworzyć mały kącik leśny. Wygospodarowaną przestrzeń podzielono na dwie połączone ze sobą powierzchnie. Jedną z nich stanowi mała klasa leśna, gdzie są prowadzone zajęcia plastyczne, pogadanki edukacyjne, prezentacje multimedialne. W sposób płynny klasa przenika się z drugą powierzchnią – ekspozycją stworzoną z eksponatów zwierząt i naturalnych materiałów. Spotkania z edukatorem w Nadleśnictwie Czarnobór cieszą się wielkim zainteresowaniem wszystkich placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Szczecinek. Zaplanowano, że w czasie niepogody zajęcia edukacyjne przyjmą formę plastycznych zajęć grupowych. Natomiast podczas sprzyjającej aury zajęcia zostaną rozszerzone o spacer trasą Ścieżki Edukacyjnej wokół jeziora.