MINISTRANCI

Służba przy ołtarzu Chrystusa jest wielkim zaszczytem. Ma w sobie znamię wybrania. Stoją tam ludzie, na których w jakiś szczególny sposób wejrzał Bóg. Jak kiedyś do służby Bożej zostali powołani: Abraham, Samuel, Dawid, Apostołowie, tak i dzisiaj Boży głos słyszą ci, którzy służą Chrystusowi w Jego Kościele.

Funkcji liturgicznych jest wiele. Wśród nich są „ministranci”, którzy w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełniają „posługę pomocniczą” w sposób określony przepisami Kościoła.

W dokumentach oficjalnych Kościoła wzmianka o ministrantach pojawia się dopiero w encyklice Mediator Dei papieża Piusa XII, wydanej 20 XI 1947 r. Mówiąc o czynnym udziale w liturgii papież dodaje następujące słowa: Zapewne niemało się przyczyni do osiągnięcia tego celu, jeśli wybierze się porządnych i dobrze wychowanych chłopców z wszelkich warstw społecznych, którzy z własnej woli będą służyć do Mszy św. prawidłowo, pięknie i gorliwie. W następnych dokumentach Kościoła ministranci wymieniani są często, a Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II mówi: Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również spełniają funkcję liturgiczną. Niech więc wykonują swój urząd z taką szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze
i odpowiada słusznym wymaganiom. Należy więc starannie wychowywać te osoby w duchu liturgii oraz przygotowywać do odpowiedniego wykonywania przypadających każdemu czynności (KL 29).

Szkoła Podstawowa:
Wiktor Richter
Paweł Pestka
Krystian Polanowski

Gimnazjum:
Radosław Jasiński
Patryk Rogoziński
Szymon Jakubiec
Bartłomiej Dubiniec
Adrian Dębicki
Marcin Bekisz
Radosław Krupa
Filip Kwak

Szkoła Ponadgimnazjalna:
Paweł Neubauer
Hubert Richter
Tomasz Piekarz
Łukasz Jasiński
Klaudia Rogozińska
Karolina Jakubiec
Krzysztof Przybyła
Adrian Borys

Studenci:
Maciej Janczewski
Rafał Cis
Piotr Piotrowicz

Seniorzy:
Leszek Seheńczuk  (Szafarz Najświętszego Sakramentu)
Bolesław Faliński  (Szafarz Najświętszego Sakramentu)
Tomasz Jakubiec
Tomasz Rogoziński
Zbysław Małgorzewicz
Zbigniew Nowak
Andrzej Gąsior
Paweł Maskalaniec