ŻYWY RÓŻANIEC

 

To najstarsza grupa w naszej parafii. Należą do niej ludzie w różnym wieku. Codziennie odmawiają dziesiątkę różańca, rozważając kolejno tajemnice, które cyklicznie – co miesiąc, przechodzą na kolejnych członków róży. Nad tym czuwa zelatorka – pani Jolanta Szlaz. Tajemnice są zmieniane w każdy pierwszy wtorek miesiąca.

Różaniec to nie przedmiot, to modlitwa. Różaniec jest „żywy”, kiedy chrześcijanin nim się modli. Jeżeli każdą tajemnicę odmawia codziennie jedna osoba, wówczas wspólnota 20 osób, tworzy Różę Żywego Różańca. Dudziestoosobowa wspólnota odpowiada bowiem 20 tajemnicom, które zawarte są w modlitwie różańcowej. Różę Żywego Różańca w naszej parafii tworzą:

Bekisz Janina
Białkowska Małgorzata
Białkowska Rozalia
Bolczyńska Stanisława
Bolczyńska Stefania
Chrzan Anna
Damaszczyk Zofia
Falińska Romualda
Figura Henryka
Flis Urszula
Nesterowicz Jolanta
Niewiadomska Sabina
Nowak Jadwiga
Nowak Marianna
Onufrowicz Bronisława
Onufrowicz Jadwiga
Pronobis Halina
Sobol Janina
Sowa Irena
Szlaz Jolanta
Żelazna Jadwiga