Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  III  NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ  .

 1. Dzisiaj już  Trzecia  Niedziela  Wielkiej  Nocy. Nadal wypełnia nas radość płynąca  z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki niej stajemy się wolni od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty – komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najpełniej realizuje się poprzez nasz pełny udział w Eucharystii.
 2. KTO WE MNIE WIERZY, BĘDZIE SPOŻYWAŁ CHLEB ŻYCIA WIECZNEGO” (por. J 6, 35-36) – pod takim hasłem rozpoczyna się dzisiaj
  w Kościele katolickim  w naszej Ojczyźnie XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Szczególnie w tym tygodniu starajmy się w naszych domach sięgnąć po Pismo Święte, bowiem czytając Słowo Boże najpiękniej do każdego z nas przemawia sam Pan Bóg.
 3. W Niedzielę Biblijną, która jest równocześnie Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego, każdy z nas może z koszyczka przy głównym wejściu wziąć wyjątkowy dar. Będzie to Chleb życia pod postacią fragmentu Pisma świętego. Weźmy kartkę  z zaznaczonymi wersetami Ewangelii według świętego Jana.
  Po powrocie do domu otwórzmy rodzinne Pismo święte i każdy w najgłębszym skupieniu i powadze niech odczyta sobie otrzymany dzisiaj tekst. Niech on posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – przez cały rok. Zaznaczmy go sobie. Niech będzie dla nas światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez wszystkie dni aż do następnej Niedzieli Biblijnej.
 4. Dzisiaj jest ostatnia niedziela miesiąca, w którą mamy okazję wsparcia ofiarami składanymi do skarbony przy głównym wejściu do naszej świątyni mieszkańców syryjskiego miasta Aleppo, w którym nieustannie trwają działania wojenne.
 5. W piątek będzie szczególna okazja do skorzystania z sakramentu pojednania i pokuty – spowiedzi świętej. Przy zachowaniu wszelkich wskazań na ten czas
  i prośbę wielu parafian z posługą przybędzie dwóch kapłanów. Spowiedź rozpocznie się już od godziny 18.00.
 6. Od piątku, 1 maja, nastąpi zmiana sprawowania Najświętszej Ofiary w naszym kościele – w niedzielę i święta jest to godzina 9.00, 11.00 i 19.00, a w dni powszednie o godzinie 19.00 z wyjątkiem soboty, bowiem w tym dniu Msza Święta odprawiana jest  w hospicyjnej kaplicy pod wezwanie świętego Jana Pawła II
  o godzinie 11.30.
 7. Również od piątku zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny, które będzie odprawiane w niedzielę i święta
  o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej
  o godzinie 19.00
 8. W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy piątek oraz sobota miesiąca:
  piątek – modlitwą obejmiemy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii;
  z powodu epidemii koronawirusa nie będzie odwiedzin chorych z Komunią świętą.
  sobota – dzień poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 9. Ponieważ każda niedziela wielkanocna znosi wszelkie uroczystości, dlatego już   
  w sobotę przeżywać będziemy Uroczystość NMP – Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Pamiętajmy w tym dniu o dziękczynieniu za Jej „przedziwną pomoc   i obronę”. Msze Święte zostaną odprawione o godzinie 9.00, 11.00.
 10. Przyszła niedziela 3-go Maja jest naszym świętem narodowym. Bowiem w tym dniu wspominamy ustanowienie Konstytucji 3-go Maja, pierwszego takiego dokumentu w Europie, a drugiego na świecie. Nasze domy niech na ten dzień będą udekorowane narodową, biało-czerwoną flagą.
 11. Ponadto w liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:

– wtorek – wspomnienie świętego Piotra Chanela, prezbitera i męczennika. Francuski kapłan i misjonarz żyjący z XIX wieku. Przelał krew z miłości do Chrystusa, by Ewangelia poznana była także przez tych, którzy o niej jeszcze nie słyszeli. Wpatrując się w przykład jego świętości, pamiętajmy, że Kościół Chrystusowy jest nie tylko święty, ale także powszechny,  i że także od nas zależy od nas pozyskanie całego świata dla Chrystusa
– środa – święto świętej Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Żyła w XIV wieku i już jako młoda dziewczyna pozwoliła się kształtować Panu. Jako dominikańska tercjarka całkowicie poddała się Panu Bogu, który posłużył się nią dla rozwoju teologii, papiestwa i życia politycznego Europy. Święty Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła, a Jan Paweł II – współpatronką Europy
– czwartek – wspomnienie świętego Piusa V, papieża. Antoni Ghislieri – takie imię nosił przed wyborem na tron papieski. Drogowskazem jego życia było podporządkowanie się woli Bożej. Mimo że jego pragnieniem było życie zakonne, przyjął wybór na papieża
i podjął się ogromnej pracy nad zreformowaniem ogarniętego kryzysem Kościoła. Uporządkował administrację Państwa Kościelnego i Rzymu, ale przede wszystkim pracował nad odnową życia moralnego i liturgii. Umierając, ciężko chorując, mówił: „Panie, powiększaj moje cierpienia, ale z nimi powiększaj cierpliwość”.
– piątek – wspomnienie świętego Józefa, rzemieślnika. W jego osobie widzimy uosobienie godności człowieka pracy. Przez tego skromnego cieślę z Nazaretu, który stał się patronem wszystkich pracujących, Pan Bóg ukazał nam znaczenie podejmowanych zadań i wysiłków nie tylko dla doczesnych korzyści, lecz także dla duchowego rozwoju człowieka.
12. Liturgię przyszłej niedzieli rozpoczniemy wspólnym śpiewem Godzinek ku czci NMP o godzinie 8.30.

13. W  miniony czwartek na naszym cmentarzu pożegnaliśmy świętej pamięci Marka Niewczasa, który mieszkał przy ulicy Bocznej. W jego intencji: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

14. Pan Jezus wysłuchał nas, pouczył o tym, co w pismach odnosiło się do Niego, nakarmił nas swoim Ciałem i Krwią, a teraz posyła do bliźnich, abyśmy z radością dali świadectwo tego cudownego spotkania. Sięgnijmy w tym tygodniu często po Pismo Święto i napełnijmy się prawdą i miłością słowa Bożego.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  26 KWIETNIA 2020  ROKU.

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ O DESZCZ

     W ostatnich tygodniach nasza ojczyzna – podobniej jak wiele innych krajów na świecie – zmaga się epidemią koronawirusa. Towarzyszy temu wysiłek państwa w walce
o gospodarkę, o utrzymanie miejsc pracy, o ratunek dla tych, którzy borykają się
w problemami finansowymi oraz tych, którym już teraz –  z powodu epidemii – zagraża skrajne ubóstwo. Zaangażowanie służb medycznych, sanitarnych i mundurowych,
a jednocześnie poczucie odpowiedzialności i solidarności Polaków, zasługują w tych okolicznościach na najwyższy szacunek i uznanie.

     Podobnie rzecz się ma z zaangażowaniem duchownych, osób życia konsekrowanego
i wiernych świeckich, którzy wierną modlitwą, wytrwałą pracą i konkretną pomocą materialną włączają się w walkę o zdrowie i życie Polaków. Te trudne doświadczenia nie są jedynymi, z jakimi musimy zmagać się w obecnym czasie.

     Nasz kraj dotyka dzisiaj także inna, dotkliwa okoliczność a mianowicie susza, która niesie z sobą kolejne trudności. Jej skutkiem setki tysięcy hektarów uprawnych są zagrożone zniszczeniem a wszystko to będzie miało negatywny wpływ na produkcję rolną, a w przyszłości na ceny produktów spożywczych oraz zdolności eksportowe naszego kraju. Susza uderza w setki tysięcy rolników, sadowników, ogrodników i ich rodziny, którzy utrzymują się z owoców ziemi. Jej dotkliwość może odczuć również przemysł przetwórczy i spożywczy. Zwracam się więc do wszystkich wiernych oraz ludzi dobrej woli z apelem o wytrwałą i żarliwą modlitwę błagalną o deszcz. Proszę, aby       
w sanktuariach, parafiach, domach zakonnych i rodzinach włączyć tę intencję do naszych modlitwy ufając, że Pan Bóg usłyszy nasze prośby. W tym trudnym czasie zapewniam wszystkich o mojej duchowej pamięci, bliskości i modlitwie oraz przesyłam pasterskie błogosławieństwo.                

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Poznański

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *