Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

  1. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny, które będzie odprawiane dzisiaj o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 19.00. Wyjątkiem jest sobota,  w którą Najświętsza Ofiara składana jest w kaplicy hospicyjnej.
  2. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi:
    – tron i ołtarz – czy to tylko władza świecka i duchowna ?
    – o zagrożeniu niedoborami żywności z powodu suszy, wpływie koronawirusa na produkcję rolną oraz o braku wody mówi minister rolnictwa i rozwoju wsi
    – reportaż z sanktuarium św. Stanisława ze Szczepanowa.
  3. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:

– wtorek – wspomnienie błogosławionej Juty z Bielczyny, wdowy. Żyła w XIII wieku. Do Polski przywędrowała z Turyngii w Niemczech. Bardzo szybko, bo w wieku 20 lat, owdowiała i po wychowaniu dzieci oddała się życiu ascetycznemu w stowarzyszeniu religijnych begitek, opiekując się chorymi

– środa – wspomnienie NMR z Fatimy. Najważniejszym przesłaniem objawień maryjnych w Fatimie są słowa skierowane do Łucji w 1917 roku: „Na końcu zatriumfuje moje Niepokalane Serce”. W czasach, kiedy ludzie pełni obaw dotyczących końca świata uciekają się do wszelkich sposobów mających przynieść spokój wewnętrzny, orędzie fatimskie jest balsamem na duszę i światłem niosącym nadzieję na pokój.

– czwartek – święto świętego Macieja, apostoła. Został wybrany w drodze losowania do grona Dwunastu w miejsce Judasza, który okazał się zdrajcą. Jest to jedyna źródłowa wiadomość  o nim. Według Tradycji miał głosić Ewangelię w Judei, Etiopii i Kolchidzie, na rubieżach Słowian, i ponieść śmierć przez ukamienowanie. Jest patronem budowniczych, kowali, cieśli, stolarzy i cukierników.

– sobota – święto świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Był zakonnikiem i męczennikiem, niestrudzonym kaznodzieją i misjonarzem ludowym, „niezmordowanym atletą Chrystusa”, jak określił go papież Pius XII w encyklice wydanej  z okazji 300-lecia jego męczeńskiej śmierci. Ten wielki jezuita żył w XVII wieku, w trudnych czasach wojen, które Rzeczpospolita Obojga Narodów prowadziła
z sąsiadami i do których dochodziło także z powodu różnicy wyznania i religii. Poniósł śmierć 16 maja 1657 roku  w Janowie Poleskim, nie chcąc się wyrzec wiary w Chrystusa. Został poddany okrutnym torturom przez prawosławnych kozaków i brutalnie zamordowany.
4. Ojciec Święty Franciszek zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli na całym świecie, by najbliższy czwartek, 14 maja, uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia
w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Do tej modlitwy papież zaprasza również przedstawicieli różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji. Niech apel Ojca Świętego dotrze i do nas.
5. Pragnę jeszcze raz poinformować, że ze względów bezpieczeństwa w naszym kościele jest ograniczona liczba miejsc dla uczestników Eucharystii. Jest to liczba 25 osób, które proszone są o zajmowanie miejsc przy ułożonych kartkach na ławkach, tak by zachować odpowiednią odległość. Uczestnicy Mszy Świętej przy wejściu muszą zdezynfekować dłonie, mieć nałożone maseczki, a Komunię świętą przyjmować na dłoń.
6. W przyszły poniedziałek, 18 maja, przypadać będzie 100 rocznica urodzin Karola Wojtyły – Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II. W związku z tą wielką rocznicą zwracam się z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc w odtworzeniu Szlaku Testamentu Jana Pawła II. W ustaleniu z Nadleśnictwem Czarnobór nie będzie on już przechodził przez wybudowaną obwodnicę naszego miasta, ale będzie przebiegał w pobliżu naszego kościoła. Będzie nieco krótszy. Odtwórzmy istniejące kapliczki, ale też postawmy nowe kapliczki i tablice.
7. „Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem na własność Bogu przeznaczonym” – usłyszeliśmy te piękne i mocne słowa podczas liturgii. Niech Boże błogosławieństwo dodaje nam siły i mocy, aby rzeczywiście sprostać tej godności i jednocześnie zadaniu.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 10 MAJA 2020 ROKU .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *