Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA NIEDZIELĘ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ .

 1. Dzisiaj, w UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też sobie zdać sprawę, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Nawet chrześcijaninowi trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej módlmy się
  o Bożą mądrość i światło Ducha Świętego i oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej.
 2. Zapraszam jeszcze dzisiaj na nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa , które zostanie odprawione o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 19.00.
 3. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi :
 • duchowa procesja Bożego Ciała
 • rozmowa z przewodniczącym Episkopatu Polski abp. Stanisławem Gądeckim na temat perspektyw pogłębienia wiary w dobie pandemii oraz o błędach w reagowaniu na pedofilię
 • refleksja nad modelem prezydentury w Polsce.
 1. W najbliższy czwartek, 11 czerwca, w liturgii celebrować będziemy UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI PAŃSKIEJ – BOŻE CIAŁO. W tym dniu w naszym kościele zostanie odprawiona tylko jedna Ofiara Pańska o godzinie 10.00, która niech zjednoczy całą wspólnotę parafialną. Po Mszy Świętej z Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie wyjdziemy
  w uroczystej procesji eucharystycznej. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, a jednocześnie prosić Chrystusa Pana o pokój i błogosławieństwo Boże dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego Narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest wśród nas, naszym życiu zawsze obecny. Jesteśmy Ludem Bożym, który nieustannie jest w drodze na spotkanie z Panem Bogiem.
  W tym roku procesja przejdzie – ze względu na trwający stan epidemiologiczny –tylko wokół naszej świątyni. Na ten wyjątkowy dzień udekorujmy emblematami religijnymi wszystkie domy naszej parafii.
  Pragnę przypomnieć, że udział we wszelkich uroczystościach liturgicznych winien być z zasłoniętymi ustami i nosem maseczką, szalikiem bądź chustką. Sama przyłbica nie spełnia warunków sanitarnych.
 2. W uroczystość Bożego Ciała dzieci, które w ubiegłym roku przystąpiły do Pierwszej Komunii świętej, przeżywać będą rocznicę tego wielkiego wydarzenia
  w życiu każdego człowieka.
 3. W liturgii Kościoła świętego ponadto przypadać będzie :
 • poniedziałek – wspomnienie świętej Jadwigi Królowej. W dniu jej kanonizacji
  8 lipca 1997 roku Papież Jan Paweł II powiedział: „Najgłębszym rysem jej krótkiego życia, a zarazem miarą jej wielkości, jest duch służby. Swoją pozycję społeczną, swoje talenty, całe swoje życie prywatne całkowicie oddała na służbę Chrystusowi”.
 • wtorek – wspomnienie Efrema, diakona i doktora Kościoła. Żył w IV wieku działał
  w Nisibi i Edessie – dzisiaj miasta w południowo-wschodniej Turcji. Dał się poznać jako wspaniały kaznodzieja. Szczególną cześć żywił do Maryi. Jej poświęcił wiele rozpraw i poematów. Nazywa się go często „harfą Ducha Świętego”. Z utworów pełnych żarliwości i poetyckiego natchnienia wyłania się osobowość wrażliwa, ciepła, o urzekającej osobowości. Jest największym poetą syryjskim, jednym z największych poetów chrześcijańskich.
 • środa – wspomnienie błogosławionego Bogumiła, biskupa. Żył w XII wieku, pochodził z Koźmina. Wstąpił do zakonu cystersów i był pierwszym opatem powstałego w Koprzywicy klasztoru. Jednak ze względu na to że – jak zanotował Wincenty Kadłubek – był to „mąż pełen cnót i wiedzy, wyróżniający się dobrymi obyczajami i pełen szlachetności umysłu”, już rok później został mianowany biskupem poznańskim, a następnie powołany na urząd biskupa gnieźnieńskiego. Po dwunastu latach pasterskiej posługi za pozwoleniem legata papieskiego przeniósł się do pustelni na małej wyspie na rzece Warcie, gdzie resztę swego świętego życia.
 • piątek – wspomnienie błogosławionych 108 męczenników II wojny światowej.
  Św. Paweł w Liście do Rzymian napisał znamienne słowa: „Gdzie wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska”. Są one odpowiedzią na pytanie
  o źródło sił do mężnego wyznawania wiary, z którego czerpało 108 męczenników II wojny światowej. Podczas ich beatyfikacji, 13 czerwca 1999 roku w Warszawie, św. Jan Paweł II mówił, iż wołają oni do nas, byśmy uwierzyli, że Pan Bóg jest miłością i zawierzyli Jemu w każdej próbie nasze życie.
 • sobota – wspomnienie świętego Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła. Urodził się w Lizbonie w 1195 roku. Po skończonych studiach przyjął święcenia kapłańskie, należąc do Zakonu Kanoników Regularnych. Był świadkiem pogrzebu pięciu franciszkanów, którzy głosili słowo Boże w Maroku i tam zostali zamordowani. Zafascynowany Zakonem Braci Mniejszych, został jednym z nich. Osobiście poznał św. Franciszka, a on odkrywając jego kaznodziejski talent, mianował go generalnym kaznodzieją zakonu. Pobożna tradycja ograniczyła jego rolę do nieraz infantylnie pojmowanej pomocy w odnajdywaniu zagubionych rzeczy.
  3. Dla wszystkich naszych gości i wszystkich parafian przebywających na terenie naszej parafii w najbliższy piątek udziela się dyspensy powstrzymania się od wszelkich pokarmów mięsnych.
  4. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, która rozpocznie się o godzinie 10.30.
  5. Za tydzień przypadać będzie druga niedziela miesiąca, w którą ofiary składane podczas wszystkich Mszy Świętych przeznaczone zostają w całości na utrzymanie naszej świątyni.
  6. Pragnę wyrazić wdzięczność za okazane wsparcie ubiegłej niedzieli syryjskiej rodziny zamieszkałej w Aleppo. Ofiary wyniosły 434 złotych.
  7. Wczoraj na naszym cmentarzu pożegnaliśmy świętej pamięci Danutę Pawliczuk, która mieszkała przy ulicy Miodowej. Również w dniu wczorajszym została powołana do wieczności świętej pamięci Wiesława Staniuk, która mieszkała przy ulicy Fabrycznej – jej pogrzeb we wtorek. W ich intencji: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają
  w pokoju wiecznym. Amen.
  8. Na rozpoczynający się nowy tydzień pracy i otwierania się na Bożą miłość,
  w której sercu dziś się odnaleźliśmy, na nowy tydzień współpracy z łaską Bożą, przyjmijmy dar Bożego błogosławieństwa.
  ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 07 CZERWCA 2020 ROKU .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *