OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA XIV  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ  .

 1. Czas wakacji niech sprzyja pogłębianiu naszych relacji z Panem Bogiem, umacnianiu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy niedzielna Eucharystia. Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, wybierając plażę czy spacer ? Niewiele jest miejsc, gdzie nie ma świątyni !
 2. Starajmy się znaleźć czas na spotkanie z Panem Bogiem w Eucharystii, również  
  w ciągu tygodnia. Ofiara Pańska w naszym parafialnym Wieczerniku sprawowana jest o godzinie 19.00. We wtorek w Nowennie polecamy się Matce Bożej Nieustającej Pomocy; w czwartek od godziny 18.30 osobista adoracja Najświętszego Sakramentu ; a w piątek wspólna modlitwa w intencji pokoju na świecie na Koronce do Miłosierdzia Bożego.
 3. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym m.in.:
  – o niezwykle silnej więzi braci Ratzingerów;
  – o tym, że wątpliwości w wierze nie są grzechem, lecz raczej szansą na jej pogłębienie;
  – następny odcinek cyklu wakacyjnego „Nie ma jak u Mamy” (tym razem odwiedzamy bazylikę w Leżajsku).
 4. We wtorek po Eucharystii i Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nastąpi zmiana tajemnic różańcowych.
 5. W tym tygodniu kalendarz liturgiczny wyznacza nam:
  – poniedziałek – wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy. Urodziła się w 1863 roku w dobrze sytuowanej, kultywującej tradycje rodzinie. Poświęciła swoje życie propagowaniu idei misji w Afryce. Założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek świętego Piotra Klawera. Choć nigdy nie była
  w Afryce, nazywana jest „matką Afryki”. Zmarła w 1922 roku i pół wieku później została beatyfikowana.
  – środa – wspomnienie świętego Jana z Dukli, prezbitera. Żył w XV wieku. Najstarsze świadectwa wspominają, iż w młodości prowadził życie pustelnicze. Potem wstąpił do zgromadzenia franciszkanów, jednak jego pragnieniem była jeszcze bliższa relacja z Panem Bogiem. Został przyjęty do bernardynów – franciszkańskiej wspólnoty o zaostrzone regule. Wybrał to co trudniejsze, aby być bliżej Pana Boga i poświęcić się modlitwie. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja.
  – czwartek – wspomnienie świętych męczenników Augustyna Zhao Rong, prezbitera i towarzyszy. Jest pierwszym chińskim kanonizowanym kapłanem męczennikiem. Żył w XVIII wieku, a wtedy chrześcijaństwo było w cesarstwie chińskim religią zakazaną. Jako żołnierz eskortował do Pekinu grupy chrześcijańskich więźniów. Uderzyła go ich pobożność i odwaga. Zaczął poznawać Prawdę, którą oni wyznawali. Chrzest przyjął z rąk błogosławionego Jana Marcina Moye, misjonarza i męczennika. Po przyjęciu święceń kapłańskich przez wiele lat
  z poświęceniem spełniał posługę kapłańską. Został aresztowany podczas udzielania sakramentu choremu, a następnie skazany na dotkliwą karę cielesną. Zmarł kilka dni po jej wymierzeniu, 19 grudnia 1815 roku. Był jednym ze 120 umęczonych wtedy chińskich chrześcijan. 1 października 2000 kanonizował ich Jan Paweł II.
  – piątek  – święto świętego Benedykta, opata, patrona Europy. Przyszedł na świat około 480 roku w Nursji we Włoszech. Wysłany na studia do Rzymu porzucił je zrażony panującymi w mieście obyczajami. W górskim pustkowiu rozpoczął życie pustelnicze. Stopniowo zaczęli gromadzić się przy nim uczniowie. Ostatecznie przeniósł się wraz z nimi do opuszczonej fortecy na Monte Cassino. Tu organizował życie zakonne i ułożył własną regułę życia monastycznego, która rozpowszechniła się w całej Europie. Jej streszczeniem jest znane hasło: ora et labora (módl się i pracuj). Benedykt umarł 21 marca 547 roku. Założony przez niego zakon przyczynił się do podniesienia się kultury materialnej i duchowej wielu krajów europejskich. Z powodu tak wielkich zasług papież Paweł VI ogłosił go patronem Europy.
  – sobota – wspomnienie świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa
  i męczennika. Żył w X wieku. Urodził się w zamożnej rodzinie i otrzymał wykształcenie w szkole katedralnej w Magdeburgu. Wstąpił do benedyktyńskiego opactwa w Rzymie i tam przyjął imię Bonifacy Papież Sylwester II mianował go biskupem misyjnym. Bonifacy znalazł zrozumienie dla swoich misyjnych planów   u Bolesława Chrobrego i w 1008 roku dotarł do Prus, gdzie niebawem poniósł śmierć męczeńską wraz z osiemnastoma towarzyszami wyprawy. Przed męczeńską śmiercią zdążył opracować „Żywot św. Wojciecha oraz pięciu braci męczenników
  z Międzyrzecza”. Był wielkim przyjacielem Polski. W swoim liście skierowanym do cesarza niemieckiego Henryka II stawał w obronie Polaków, piętnując agresywność cesarza.
 6. Pragnę przypomnieć, że w soboty, Msza Święta nie jest odprawiana w naszym kościele, ale w hospicyjnej kaplicy pod wezwaniem świętego Jana Pawła II
  o godzinie 11.30. W tej Eucharystii mogą uczestniczyć wszyscy.
 7. Za tydzień przypadać będzie druga niedziela miesiąca, w którą ofiarami składanymi na tacę w czasie wszystkich Mszy Świętych wspieramy utrzymanie naszej świątyni  i jej otoczenia.
 8. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, którą rozpoczynamy o godzinie 10.30.
 9. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za złożone ubiegłej niedzieli ofiary na wsparcie syryjskiej rodziny z Aleppo. Wysokość ofiar to 1334 złotych.
 10. W  naszej parafii planowane jest utworzenie składowiska różnego rodzaju odpadów na terenie po byłych zakładach „Elmilk”. Niewątpliwie nie będzie to atrakcją naszego miasta, ale może stać się przyczyną skażenia środowiska, w tym i dla nas samych. Dzisiaj przy naszej świątyni, po Mszach Świętych, zbierane są podpisy sprzeciwu na to przedsięwzięcie. Listy te zostaną przekazane władzą samorządowym miasta i powiatu.
 11. Chrystus pokazuje nam, co znaczy być cichym i pokornego serca, abyśmy stali się przykładem dla innych. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  05  LIPCA  2020  ROKU  .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *