Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA

UROCZYSTOŚĆ ŚWIETEJ BOŻEJ RODZICIELKI I NOWY ROK 2023

 1. Dzisiaj, w pierwszy dzień Roku Pańskiego 2023, Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Powinniśmy stanąć razem z Maryją, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka, nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych momentach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem Źródło i Początek naszego życia – Jezusa Chrystusa. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, wpisując się
  w Boże dzieło Odkupienia. Prośmy Maryję, by zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.
 2. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństwach:
  – wtorek – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – osobista adoracja Najświętszego Sakramentu .
 3. We wtorek po Eucharystii i Nowennie nastąpi zmiana tajemnic różańca świętego.
 4. W piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, u nas nazywana uroczystością Trzech Króli, którą Kościół obchodzi już od IV wieku. Głosi ona, że Syn Boży posłany przez Ojca na świat objawił się ludziom jako Zbawiciel całego stworzenia. Hołd jaki składają Jemu Mędrcy ze Wschodu, jest znakiem, że poganie zostali powołani do wiary, a w serce każdego wierzącego ten liturgiczny obchód przynosi prawdziwy pokój, ponieważ podkreśla pojednanie z Bogiem i wzywa do pojednania z ludźmi. Zostaną poświęcone kadzidło, kreda i wody. Tą właśnie kredą, zgodnie z pradawnym zwyczajem, kreślimy na drzwiach naszych domów
  i mieszkań pierwsze litery imion Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Pragniemy przez to podkreślić, że jak Mędrcy ze Wschodu, również i my szukamy Chrystusa i radujemy się z Jego odnalezienia. Ten znak stanowi też wobec innych świadectwo naszej wiary. Nie rezygnujmy więc z tego pięknego zwyczaju!
  W tym dniu Najświętsza Ofiara będzie sprawowana o godzinie 9.00, 11.00 i 17.00.
 5. W dzień Objawienia Pańskiego szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania misyjne, może także z naszej parafii, by Dobra Nowina o zbawieniu przyniesionym przez Pana Jezusa – Wcielone Słowo Boże skutecznie dotarła na wszystkie krańce świata, do wszystkich narodów i wszystkich ludzi spragnionych i poszukujących Boga. Zebrane w tym dniu ofiary zostaną przekazane na Krajowy Fundusz Misyjny.
 6. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – poniedziałek – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. Żyli
  w IV wieku. Wielcy nauczyciele chrześcijańskiego Wschodu, którzy bronili czystości wiary przed błędami arianizmu
  i macedonizmu, którzy udowadniali bóstwo Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Byli wspaniałymi duszpasterzami i autorami wielu dzieł: pism dogmatyczno-ascetycznych, homilii i kazań, a nawet hymnów i poezji. Jak za życia łączyła ich wielka przyjaźń, tak teraz łączy ich wspomnienie.
  – wtorek – Najświętszego Imienia Jezus. W świecie biblijnym imię ma szczególne znaczenie. Najczęściej związane jest z misją, którą Pan Bóg zleca człowiekowi. Bóg Ojciec nadał swojemu Synowi imię Jezus, które oznacza „Bóg zbawia”. Jednocześnie stanowi określenie Jego misji wśród ludzi.
  – czwartek – wspomnienie błogosławionej Marceliny Darowskiej, zakonnicy. Żyła w XIX wieku, urodziła się w ziemiańskiej rodzinie na Kresach. Po powstaniu listopadowym wiele lat spędziła w Paryżu wśród Polaków – emigrantów. Założyła rodzinę, ale po śmierci męża i syna wybrała życie zakonne w zgromadzeniu sióstr niepokalanek, którego była współzałożycielką. Jej celem stało się kształcenie dziewcząt w duchu chrześcijańskim i patriotycznym.
  – sobota – wspomnienie świętego Rajmunda z Penyafort, prezbitera. Już jako znany i ceniony kapłan porzucił zaszczyty
  i wstąpił do bardzo biednego wówczas, ale gorliwego zakonu dominikanów. Tam, doceniają jego mądrość, wybrano go przełożonym generalnym. Wsławił się jako uczony prawnik i moralista, który nie szczędził trudu, by jak najlepiej przygotować zakonników do posługi jednania grzeszników z Bogiem.
 7. W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy czwartek i piątek oraz pierwsza sobota miesiąca:
  – czwartek – modlimy się w intencji świętych i gorliwych powołań kapłańskich i zakonnych, szczególnie z naszej parafii
  – piątek – naszą modlitwą otaczamy wszystkich chorych i cierpiących na ciele i duszy w naszej wspólnocie parafialnej. W tym miesiącu nie będzie odwiedzin z Komunią świętą
  – sobota – dzień poświęceniu się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 8. W sobotę, 07 stycznia, ulicami naszego miasta przejdzie męski różaniec, wynagradzająca modlitwa różańcowa mężczyzn. Wymarsz o godzinie 14.00 spod kościoła mariackiego, do parafii Św. Krzysztofa.
 1. W przyszłą niedzielę, 08 stycznia, przypadać będzie Niedziela Chrztu Pańskiego, która zamyka liturgiczny obchód okresu Narodzenia Pańskiego – będziemy celebrować pamiątkę publicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa.
 1. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, którą rozpoczynamy o godzinie 10.30.
 1. Za tydzień przypadać będzie druga niedziela miesiąca, w którą wszelkie ofiary składane na tacę, w czasie wszystkich Mszy Świętych, przeznaczone są na utrzymanie naszej parafii, a w tym okresie szczególnie na opłatę ogrzewania.
 1. Pragnę wyrazić wielkie podziękowanie za wsparcie ubiegłej niedzieli rodzin zamieszkałych w syryjskim Aleppo i uchodźców Ukraińskich. Bowiem ofiary wyniosły aż 574 złotych.
 1. Słowa z pierwszego czytania i psalmu są prośbą o błogosławieństwo Boże, są wspaniałymi życzeniami na rozpoczęty rok; podzielmy się nimi ze wszystkimi, których dzisiaj i w najbliższym czasie spotkamy, aby Dobry Bóg na nas życzliwie spojrzał, nam wszystkim błogosławił oraz udzielił pokoju i wszelkich potrzebnych darów.

 ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 01 STYCZNIA 2023 ROKU.

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ – KOLĘDY

     Kolęda – wizyta duszpasterska winna być odwiedzinami kapłana w domach i mieszkaniach swoich parafian, tych którzy czują się związani ze swoją świątynią i wspólnotą parafialną. Podczas tych spotkań niech będą wszyscy domownicy. Niech najpierw zjednoczy nas wspólna modlitwa wokół stołu, na którym będzie krzyż, świece, Pismo święte i woda święcona. Dzieci i ucząca się młodzież niechaj mają przygotowane zeszyt z katechezy bądź zaświadczenie o uczestnictwie
w katechezie.

    W związku z zaistniałą sytuacją w kraju – przede wszystkim wysoką inflacją – podczas kolędy nie będą przyjmowane jakiekolwiek ofiary, bowiem to nie jest cel wizyty.  Jednak jeśli ktoś będzie chciał wesprzeć parafię może to uczynić wpłacając ofiarę na konto parafialne bądź  złożyć na tacę.

    Plan kolędy do domów tych, którzy złożyli zaproszenie:

 1. 01. wszyscy mieszkańcy Hospicjum
 2. 01. – ulica Fabryczna (od nru 25) i ulica Miodowa
 3. 01. – ulica Obrońców Westerplatte (od nru 44)
 4. 01. – ulica Szarych Szeregów (od nru 31)
 5. 01. – ulica Boczna ( od nru 21 i 117)
 6. 01. – ulica Pilska (od nru 4) i ulica Sosnowa
 7. 01. – ulica Leśna i Czarnobór
 8. 01. – ulica Kasztanowa (od nru 7) i ulica Jesionowa (od nru 2)
 9. 01. – ulica Brzozowa (od nru 8 i 11A)
 10. 01. – ulica Dębowa (od nru 31 i 30)
 11. 01. – ulica Orzechowa (od nru 24) i ulica Klonowa (od nru 17)
 12. 01. – ulica Bukowa (nry parzyste – od 40)
 13. 01. – ulica Wierzbowa
 14. 01. – ulica Bukowa (nry nieparzyste – od 5)
 15. 01. – kolęda uzupełniająca

Kolęda rozpoczyna się od poniedziałku do piątku o godzinie 16.00, a w sobotę o godzinie 14.00.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *