Ogłoszenia Duszpasterskie

Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ

WNIEBOWSTĄPIENIA  PAŃSKIEGO.

  1. Dzisiaj UROCZYSTOŚĆ  WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO. W Kościele jest to uroczystość obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza, wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami i przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc tej wędrówki czerpiemy od samego Chrystusa obecnego w Eucharystii,, odwagę i siły – od Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
  2. Zapraszam jeszcze dzisiaj na godzinę 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Mszy Świętej odprawianej o godzinie 19.00 na nabożeństwo majowe ku czci NMP, które łączymy z Nowenną do Ducha Świętego, która ma nas przygotować na przyjście Trzeciej Osoby Trójcy Świętej.
  3. Zachęcam do nabycia i lektury naszego „Gościa Niedzielnego”, w którym między innymi:

– specjalny dodatek o Polakach ratujących Żydów w czasie II wojny światowej;

– czy górnośląski przemysł wydobywczy przetrwa kryzys spowodowany falą zachorowań wśród górników?

– jakie znaki poprzedzają paruzję?We wtorek przypadać będzie jeden z najpiękniejszych dni w ciągu roku, bowiem obchodzić będziemy DZIEŃ MATKI. Pamiętajmy o tym największym
i najwierniejszym spośród ludzi przyjacielu każdego z nas, wypraszając Boże błogosławieństwo dla żyjących, a dla powołanych do Domu Ojca, który jest w Niebie o życie wieczne.
4. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:

– poniedziałek – wspomnienie świętego Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła. Żył na przełomie VII i VIII wieku. Słynął z ogromnej mądrości i pobożności, był jednym z największych znawców Pisma Świętego. Kto pilnie słucha słowa Bożego, rozważając je w cichości swego serca i według niego żyjąc, jest podobny do człowieka, który dom swój zbudował na skale.

– wtorek – wspomnienie świętego Filipa Nereneusza, prezbitera. Żył w XVI wieku. Prowadził duszpasterstwo, zakładają oratoria, w których prowadzono rozmowy, modlitwę, konferencje i dyskusje na aktualne tematy oraz rekolekcje.

– środa – wspomnienie świętego Augustyna z Canterbury, biskupa. Żył w VI wieku
i przewodził wielkiej wyprawie misyjnej, by z powodzeniem zdobyć dla chrześcijaństwa Wyspy Brytyjskie.

– piątek –wspomnienie świętej Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Żyła w latach 1865-1939. Urodziła się w Loosdorf koło Wiednia. Pochodziła z wielodzietnej rodziny hrabiowskiej. W wieku 21 lat wstąpiła do zakonu urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie. Później założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Całe jej życie było naznaczone troską o wychowanie dzieci i młodzieży oraz służbą dla potrzebujących. Odznaczała się ewangeliczną radością i umiłowaniem woli Bożej, które czerpała ze spotkania z Chrystusem w Eucharystii i Ewangelii. Swoją działalnością przysłużyła się sprawie polskiej, organizując pomoc materialną i duchową dla rodaków, których spotykała w miejscach swojej posługi
w Rosji, Danii i Szwecji.

– sobota – wspomnienie świętego Jana Sankandra, prezbitera i męczennika. Urodził się
w 1576 roku w Skoczowie. Po zdobyciu filozoficznego i teologicznego wykształcenia przyjął święcenia kapłańskie. Nieugięta postawa i zapał duszpasterski powodowany chęcią nawrócenia jak największej liczby osób ściągnęły na niego gniew innowierców. Mimo zagrożenia życia, idąc za głosem sumienia, nie porzucił duszpasterskich obowiązków i swoich parafian. Za prawdę, iż poza Kościołem nie ma zbawienia i wierne zachowywanie tajemnicy spowiedzi, Jan oddał życie, cierpiąc okrutne męki.
5. W przyszłą niedzielę przypada UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu Spowiedź i Komunię Świętą.
W tym dniu parafia prowadzona przez Ojców Redemptorystów przeżywa odpust parafialny.
6. Za tydzień ofiarą składaną do skarbony w naszej świątyni będzie można okazać wsparcie dla syryjskiej rodziny zamieszkałej w ogarniętym nieustanną wojną Aleppo.
7. Pan Jezus chce towarzyszyć nam zawsze i wszędzie. Nie bójmy się Go zapraszać do naszej codzienności, bo On chce nas umacniać swoim błogosławieństwem
w doświadczeniach i pomnażać radość w szczęściu.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  24 MAJA  2020  ROKU  .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *