Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

 1. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny, które będzie odprawiane dzisiaj o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 19.00. Wyjątkiem jest sobota,
  w którą Najświętsza Ofiara składana jest w kaplicy hospicyjnej.
 2. Pragnę przypomnieć, iż od 1 maja nastąpiła zmiana celebracji Najświętszej Ofiary w naszym kościele. Jest to godzina 9.00, 11.00 i 19.00. Taki układ będzie do końca sierpnia.
 3. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi o tym, dlaczego św. Józef został patronem robotników oraz do czego prowadzi widoczne na ulicach czy w mediach społecznościowych zastępowanie kultury solidarności kulturą gniewu.
 4. Jutro, 3-go Maja, przeżywać będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Pamiętajmy w tym dniu o dziękczynieniu za Jej „przedziwną pomoc i obronę”. Msze Święte zostaną odprawione jak
  w niedzielę o godzinie 9.00, 11.00 i 19.00.
 5. 3-go Maja jest także naszym świętem narodowym. Bowiem w tym dniu wspominać będziemy 230 rocznicę ustanowienia KONSTYTUCJI 3-GO MAJA, pierwszego takiego dokumentu w Europie, a drugiego na świecie. Nasze domy niech na ten dzień udekorowane będą narodową, biało-czerwoną flagą.
 6. Wczoraj dwanaścioro dzieci naszej parafii przystąpiło do Pierwszej Komunii świętej i obecnie przeżywają „Biały Tydzień”.
 7. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – wtorek – wspomnienie świętego Floriana, męczennika. Poniósł śmierć męczeńską w 304 roku. Był rzymskim żołnierzem, któremu nie brakowało męstwa, gdy próbowano zmusić go do odstąpienia od wiary chrześcijańskiej. Za wierność Chrystusowi był poddany torturom, a następnie został utopiony. Patronuje on strażakom i hutnikom. Wierni uciekają się do jego wstawiennictwa podczas pożarów, klęsk powodzi i sztormów. Jego relikwie znajdują się w Krakowie.
  – środa – wspomnienie świętego Stanisława Kazimierczyka. Całe jego życie było związane z Krakowem. Żył w XV wieku, gdy w Krakowie wielu późniejszych świętych i błogosławionych krzewiło wiarę, jak choćby święci Jan Kanty czy Szymon z Lipnicy. Budowała atmosferę świętości jako kapłan oraz członek zgromadzenia kanoników regularnych laterańskich. Umiłował on szczególnie Eucharystię i swoją miłość przekazywał innym w głoszonych kazaniach. Przedłużeniem jego pobożności była ofiarna służba ubogim.
  – czwartek – święto świętych apostołów Filipa i Jakuba. „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca” tym słowami Jezus objawił Filipowi swoją jedność z Ojcem. Apostoł został wierny rozpoznanemu w Panu Jezusie Bogu aż do śmierci męczeńskiej. Drugi
  z apostołów, święty Jakub Młodszy, był krewnym Pana Jezusa. Po zmartwychwstaniu był przewodniczącym gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. Poniósł śmierć męczeńską przez ukamienowanie.
  – sobota – uroczystość świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Żył w XI wieku i poniósł śmierć męczeńską wskutek sprzeciwu wobec postępowania króla Bolesława Śmiałego. Jako patron Polski, w sposób szczególny odzwierciedla obecną w polskiej historii postawę buntu wobec złego i opresyjnego sposobu sprawowania władzy. Taki sprawiedliwy bunt był i możliwy, jeśli uznamy, że ludzka władza nie jest absolutna, ale że powinna być ona podporządkowana prawu Bożemu.
  8. We wtorek po Mszy Świętej i nabożeństwie nastąpi zmiana tajemnic różańca świętego.
  9. W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy czwartek i piątek miesiąca:
  – czwartek – dzień, w którym modlimy się w intencji świętych i gorliwych powołań kapłańskich i zakonnych, a dla powołanych
  o wytrwanie w kroczeniu za Chrystusem
  – piątek – od godziny 8.30 odwiedziny chorych z Komunią świętą, a podczas Eucharystii naszą modlitwą ogarniamy wszystkich chorych i cierpiących w naszej wspólnocie parafialnej.
  10. Za tydzień przypadać będzie druga niedziela miesiąca, w którą ofiary składane podczas wszystkich Eucharystii przeznaczone zostaną na utrzymanie naszej świątyni i jej otoczenia.
  11. W przyszłą niedzielę zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej, która rozpoczyna się o godzinie 10.30.
  12. Za tydzień Eucharystią sprawowaną o godzinie 19.00 rozpocznie się z spotkanie z rodzicami i młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  13. Pragnę jeszcze raz poinformować, że ze względów bezpieczeństwa w naszym kościele jest ograniczona liczba miejsc dla uczestników Eucharystii. Jest to liczba 20 osób, które proszone są o zajmowanie miejsc przy ułożonych kartkach na ławkach, tak by zachować odpowiednią odległość. Uczestnicy Mszy Świętej przy wejściu muszą zdezynfekować dłonie, mieć nałożone maseczki, a Komunię świętą przyjmować na dłoń.
  O ustnie pandemii modlimy się na każdej Mszy Świętej śpiewając suplikację: „Święty Boże, święty mocny,…”.
  14. Albo przynosimy dobre owoce, albo czynimy ziemię jałową. Niech błogosławieństwo Boże umacnia nas na drodze życia dla dobra wspólnego.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 02 MAJA 2021 ROKU .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *