Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

 1. Zapraszam do uczestnictwa w nabożeństwach majowych ku czci Najświętszej Maryi Panny, które będzie odprawiane dzisiaj o godzinie 18.15, a w dni powszednie bezpośrednio po Eucharystii sprawowanej o godzinie 19.00. Wyjątkiem jest sobota,
  w którą Najświętsza Ofiara składana jest w kaplicy hospicyjnej.
 2. Zachęcam do nabycia i lektury naszego Gościa Niedzielnego, w którym między innymi, można przeczytać o kanonizowanym właśnie Karolu de Foucauld i o miejscach, w których zrodziło się, dojrzewało i realizowało jego powołanie.
 3. We wtorek, 18 maja, przypadać będzie 102 rocznica urodzin Karola Wojtyły, późniejszego papieża świętego Jana Pawła II. Pragnę wyrazić wielką wdzięczność wszystkim troszczącym się o jedyny w naszej Ojczyźnie i chyba na świecie Szlak Testamentu Jana Pawła II.
 4. W liturgii Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – poniedziałek – święto świętego Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Urodził się w 1591 roku i już za młodych lat zdobył dobre wykształcenie. W wieku 20 lat wstąpił do jezuitów i od początku pracował na terenach dzisiejszej Litwy oraz Białorusi jako kaznodzieja i spowiednik. Nazywany był duszochwatem, gdyż chwytał dusze – chodził pieszo po zaniedbanych wioskach Polesia, przemawiał, spowiadał i nawracał. Podczas wojny z Moskwą w roku 1657, torturowany przez prawosławnych Kozaków, po wielu dniach został zabity. Zanim wyrwano jemu język, powiedział: „Moja wiara prowadzi do zbawienia. Nawróćcie się”.
  – środa – wspomnienie świętego Stanisława Papczyńskiego, prezbitera. Żył w XVII wieku. Pochodził z wielodzietnej chłopskiej rodziny. W wieku 23 lat opuścił dom rodzinny i wstąpił do pijarów. Otrzymał imię Stanisław od Jezusa Maryi. Po przyjęciu święceń z wielką gorliwością włączył się w duszpasterstwo. Był wykładowcą retoryki, cenionym kaznodzieją
  i spowiednikiem. Ze względu na rozluźnienie dyscypliny zakonnej opuścił pijarów, by założyć nowe zgromadzenie księży marianów. W 1573 roku powstał pierwszy dom w Puszczy Mariańskiej koło Żyrardowa, a po kilku latach drugi w Górze Kalwarii.
  Z czasem zapadł na ciężką chorobę, która zakończyła się śmiercią w 1701 roku. Jego beatyfikacja odbyła się w 2006 roku
  w Licheniu, a kanonizacja 5 czerwca 2016 roku. Jest patronem rodzin pragnących potomstwa i dzieci nienarodzonych.
  – piątek – wspomnienie świętego Bernardyna ze Sieny, prezbitera. Urodził się w 1380 roku. Wcześnie został osierocony,
  a jego wychowaniem i wykształceniem zajął się stryj. W 1402 roku rozdał swój majątek i wstąpił do zakonu franciszkanów. Studiował Pismo święte i pisma Ojców Kościoła i dzieła teologiczne. W 1417 roku został mianowany kaznodzieją na całą Italię. Przeszedł cały kraj, nawołując do pokuty i zmiany życia. Od 1430 roku pisał dzieła teologiczne poświęcone doktrynie i moralności katolickiej oraz traktaty o Matce Bożej. Przeprowadził głęboką reformę zakonu franciszkańskiego, dając początek gałęzi Zakonu Braci Mniejszych Regularnej Obserwacji, nazywanych obserwatorami. W 1439 roku wziął udział w soborze we Florencji. Zmarł
  w 1444 roku.
  – sobota – wspomnienie świętego Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika. Lata jego życia i działalności przypadają na XIV wiek. Wyświęcony w 1380 roku na kapłana, objął probostwo w jednym z kościołów Pragi. Po studiach prawniczych w Padwie wrócił do Pragi i po trzech latach został powołany na urząd wikariusza generalnego praskiego biskupa. Jan podjął się mediacji podczas trwającego sporu między biskupem Pragi a królem Wacławem IV,  przez co został uwięziony i był torturowany. Powodem tortur i śmierci, jak wspominają kroniki, była odmowa wyjawienia spowiedzi żony króla. Ciało Jana wrzucono do Wełtawy,
  a odnalezione został przeniesione do grobowca pod katedrą. Jest patronem spowiedników oraz orędownikiem szczerej i dobrej spowiedzi.

5. W ubiegłą sobotę, to jest 07 maja,  w Koszalinie, w Centrum Edukacyjno – Formacyjnym podczas Eucharystii, której przewodniczył ksiądz biskup Krzysztof Zadarko, między innymi, naszemu parafianinowi Panu Markowi Habrowi udzielił misji kanonicznej do posługi nadzwyczajnego szafarza Najświętszej Eucharystii.

6. Chwałą Boga jest żyjący człowiek. Kiedy żyjemy godnie, kiedy rozwijamy się i pomagamy rozwijać się innym, oddajemy chwałę Bogu. Pamiętajmy zawsze, że dla Niego jesteśmy wartościowi, że dla nas wydał na śmierć swojego Jednorodzonego Syna.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 15 MAJA 2022 ROKU .

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *