Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVI NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ .

 1. Od jutra w dni powszednie Najświętsza Ofiara będzie sprawowana w kościele o godzinie 19.00. Bowiem od jutra rozpoczną się prace przy odnowie elewacji wewnętrznej naszej świątyni. Dlatego podczas tych prac Msze Święte będą odprawiane, od poniedziałku do piątku, o godzinie 19.00, a w soboty o 11.30 w kaplicy hospicyjnej, która jest pod wezwaniem świętego Jana Pawła II. W niedzielę Msze święte w kościele według ustalonego porządku.
  Pragnę wyrazić wielką wdzięczność za wszystkie ofiary złożone na ten cel.
 2. Zachęcam do nabycia i lektury naszego: Gościa Niedzielnego, w którym między innymi, o coraz popularniejszym w Polsce św. Szarbelu i żyjącej jego duchowością wspólnocie Rodzina św. Szarbela, a także o tym, jak zmieni się kolegium kardynalskie po ostatnich nominacjach papież Franciszka.
 3. We wtorek przypada wspomnienie świętego Krzysztofa, który jest patronem wszystkich kierujących pojazdami mechanicznymi. Po Mszy Świętej sprawowanej o godzinie 19.00 będzie możliwość poświęcenia wszelkich pojazdów. Swoje pojazdy ustawmy na parkingu przy boisku i hospicjum.
 4. Dzisiaj z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka, cały Kościół katolicki na świecie przeżywa Trzeci Światowy Dzień Dziadków
  i Osób Starszych
  .
 5. Zapraszam do uczestnictwa w naszych cotygodniowych nabożeństwach:
  – wtorek – Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
  – czwartek – osobista w ciszy adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
  – piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego.
 6. W tym tygodniu kalendarz liturgiczny wyznacza nam jeszcze :
  – poniedziałek – wspomnienie świętej Kingi, dziewicy. Urodziła się 5 marca 1234 roku na Węgrzech w Ostrzyhomiu. Poślubiła księcia krakowsko-sandomierskiego Bolesława. Małżonkowie ślubowali zachowanie czystości. Wspólnie z mężem zabiegała o kanonizację biskupa krakowskiego Stanisława, która miała miejsce w 1253 roku w Asyżu. Po śmierci męża w 1279 roku Kinga opuściła dwór i zamieszkała z Starym Sączu, w ufundowanym przez siebie klasztorze Sióstr Klarysek, w którym przeżyła 12 lat. Zmarła 24 lipca 1292 roku w Starym Sączu i tam została pochowana. Jej kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Starego Sącza 16 czerwca 1999 roku. Święta Kinga była kobietą inteligentną, zdecydowaną i wrażliwą.
  – wtorek – święto świętego Jakuba, apostoła. Zwany był „synem gromu”. Był rybakiem, starszym bratem Jana ewangelisty. Z tradycji wiemy, że dotarł do Hiszpanii. Zmarł śmiercią męczeńską około roku 45 roku z rozkazu Heroda Agryppy I. Jest szczególnie czczony w Hiszpanii i Portugalii. Jego ciało po śmierci zostało zabrane do Santiago de Compostela. Tam znajduje się jego sanktuarium, do którego pielgrzymują rzesze pielgrzymów. Jest patronem Hiszpanii, Portugalii, pielgrzymów i rybaków.
  – środa – wspomnienie świętych rodziców NMP Joachima i Anny. W linii ludzkiej to rodzice Maryi i dziadkowie Jezusa Chrystusa. To dziadkowie są w rodzinie stróżami tradycji wiary i obyczajów. W Biblii to im przypisuje się szczególną mądrość, wiedzę  i sprawiedliwość.
  – czwartek – wspomnienie świętego Joachima, ojca NMP. Pochodził z rodu kapłańskiego, zajmował się pasterstwem i mieszkał w Galilei. Przez długie lata nie mógł doczekać się dziecka. Zdesperowany udał się na pustynię na 40 dni, aby prosić Boga o potomstwo. Tam miał wizję, że jego modlitwa została wysłuchana.
  – piątek – wspomnienie świętego Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera. Żył w Libanie w XIX. Był kapłanem obrządku maronickiego. Pragnął poświęcić się tylko modlitwie i ascezie, dlatego oddalił się na pustynię. Jego pobożność i mądrość stała się wzorem dla wielu ludzi. Słynął jako ten, który może uprosić uzdrowienie. Także kiedy umarł, do jego grobu ściągali chorzy i doznawali cudownego uzdrowienia.
  – sobota – wspomnienie świętej Marty. Wraz ze swoim rodzeństwem, Marią i Łazarzem, należała do grona przyjaciół Pana Jezusa. W ich domu w Betanii Zbawiciel niejednokrotnie zatrzymywał się w drodze do Jerozolimy. Pismo święte ukazuje świętą Martę jako troskliwą panią domu, która gości Mistrza. Po śmierci Łazarza Marta wyznała wiarę w Jezusa i Jego zbawczą moc. We wspólnocie Kościoła czczona jest jako patronka gospodyń, hotelarzy, pań domu oraz orędowniczka w sprawach trudnych.
 7. Za tydzień, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po wszystkich Mszach Świętych ofiarą składaną do skarbony będziemy mieli okazję wsparcia mieszkańców ogarniętego nieustannymi działaniami wojennymi syryjskiego Aleppo oraz uchodźców ukraińskich.
 8. W piątek na naszym cmentarzu zakończyła ziemską pielgrzymkę świętej pamięci Teresa Sadowniczyk, która mieszkała przy ulicy Miodowej. W jej intencji: wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 9. Za chwilę wrócimy do naszych miejsc zamieszkania. Zwróćmy uwagę na to, jakie nasiona będziemy wsiewać w nasze życie. Czy pomagają nam one osiągnąć życie wieczne?

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  23 LIPCA  2023  ROKU  .

 DEKALOG KIEROWCY.

Na drodze nie jesteś sam. Ponad wszystkim jest Pan Bóg twój, więc zawsze o tym pamiętaj:

 1. Nie będziesz egoistą na drodze.
 2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
 3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
 4. Szanuj pieszych.
 5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
 6. Zapnij pasy – będziesz bezpieczny.
 7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
 8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
 9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
 10. Przestrzegaj przepisów drogowych, szanuj pracę naszej policji.

 

ORĘDZIE JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PAPIEŻA FRANCISZKA

NA TRZECI ŚWIATOWY DZIEŃ DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH

23 lipca 2023 r.

Drodzy bracia i siostry!

„Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie” (Łk 1, 50). Ten temat trzeciego Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych przenosi nas do błogosławionego spotkania młodej Maryi i jej starszej krewnej Elżbiety (zob. Łk 1, 39-56). Napełniona Duchem Świętym, Elżbieta wita Matkę Bożą słowami, które tysiąclecia później nadają rytm naszej codziennej modlitwie: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” (w. 42). Duch Święty, który wcześniej spoczął na Maryi, natchnął Ją do odpowiedzi słowami Magnificat, w którym głosi miłosierdzie Pana z pokolenia na pokolenie. Duch Święty błogosławi i towarzyszy każdemu owocnemu spotkaniu pomiędzy pokoleniami: dziadkami i wnukami, młodymi i starszymi. Bóg pragnie, by młodzi przynosili radość sercom ludzi starszych, podobnie jak Maryja Elżbiecie, i aby czerpali mądrość z ich doświadczeń. Przede wszystkim jednak Pan chce, abyśmy nie pozostawiali osób starszych samych i nie spychali ich na margines życia, co niestety jakże często ma miejsce w naszych czasach.

Piękna jest w tym roku bliskość Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych oraz Światowych Dni Młodzieży. Oba wydarzenia przypominają nam o „pośpiechu” (zob. w. 39) z którym Maryja wyruszyła nawiedzić Elżbietę. W ten sposób zapraszają nas do refleksji nad więzią, która łączy młodych i starszych. Pan ufa, że dzięki relacjom z osobami starszymi młodzi ludzie zrozumieją, że są powołani do pielęgnowania pamięci i dostrzegania piękna bycia częścią szerszej historii. Przyjaźń ze starszą osobą może pomóc młodym spojrzeć na życie nie tylko w kategoriach teraźniejszości i uświadomić sobie, że nie wszystko zależy od nich samych i ich własnych możliwości. Obecność młodej osoby w życiu osób starszych może dać im nadzieję, że ich doświadczenie nie zostanie zapomniane, a ich marzenia będą zrealizowane. Wizyta Maryi u Elżbiety i świadomość, że miłosierdzie Pana przechodzi z pokolenia na pokolenie, przypominają nam, że nie możemy iść naprzód sami – a tym bardziej siebie zbawić – oraz że obecność i działanie Boga są zawsze częścią większej całości – historii narodu. Sama Maryja wyraziła to w Magnificat, radując się w Bogu, który wierny obietnicy złożonej Abrahamowi, zdziałał nowe i nieoczekiwane cuda (zob. w. 51-55).

Aby lepiej przyjąć Boży sposób działania, pamiętajmy, że nasze życie ma być przeżywane w pełni, i że nasze największe sprawy i marzenia nie realizują się od razu, lecz w procesie wzrostu i dojrzewania, w dialogu i w relacjach z innymi. Osoby koncentrujące się wyłącznie na tym, co natychmiastowe, na własnych korzyściach zdobywanych szybko i łapczywie, na „tu i teraz”, tracą z oczu działanie Boże. Tymczasem Boży plan miłości obejmuje przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, ogarniając i łącząc pokolenia. Plan ten jest czymś większym od nas, lecz w którym każdy z nas jest ważny i przede wszystkim wezwany do pójścia dalej. Dla ludzi młodych oznacza to gotowość do uwolnienia się od ulotnej teraźniejszości, w której może nas uwięzić wirtualna rzeczywistość, odciągająca często od konkretnych działań. Dla osób starszych oznacza to unikanie rozpamiętywania utraty sił fizycznych i myślenia z żalem o utraconych szansach. Spoglądajmy w przyszłość! Pozwólmy kształtować się Bożej łasce, która z pokolenia na pokolenie uwalnia nas od bierności i żalu za przeszłością!

W spotkaniu Maryi i Elżbiety, osoby młodej i starszej, Bóg otwiera przed nami przyszłość. Istotnie, podróż Maryi i pozdrowienie Elżbiety otwierają drzwi na świt zbawienia: w ich uścisku Boże miłosierdzie wkracza w ludzką historię z radosną łagodnością. Zachęcam wszystkich do refleksji nad tym spotkaniem, do zamknięcia oczu i wyobrażenia sobie, jak na zdjęciu, tego uścisku między młodą Matką Bożą i starszą matką św. Jana Chrzciciela, i do przedstawienia go sobie w umyśle i zobrazowania w sercu, utrwalając w duszy jako wewnętrzną jaśniejącą ikonę.

Zachęcam ponadto do przejścia od wyobraźni do konkretów: wykonania gestu, który obejmie dziadków i osoby starsze. Nie zostawiajmy ich samych. Ich obecność w rodzinach i wspólnotach jest cenna, gdyż uświadamia nam, że łączy nas to samo dziedzictwo oraz że jesteśmy częścią ludu zachowującego swoje korzenie. Od osób starszych otrzymaliśmy dar przynależności do świętego ludu Bożego. Kościół, a także społeczeństwo, potrzebuje ich. Przekazują oni teraźniejszości przeszłość, niezbędną do budowania przyszłości. Szanujmy starszych, nie pozbawiajmy się ich towarzystwa ani nie odbierajmy im swego towarzystwa. Nie pozwólmy, by zostali odtrąceni!

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych pomyślany jest jako mały, delikatny znak nadziei dla nich i całego Kościoła. Ponawiam moje zaproszenie do wszystkich – diecezji, parafii, stowarzyszeń i wspólnot – do świętowania tego Dnia, stawiając na pierwszym miejscu radość płynącą z odnowionego spotkania pomiędzy młodymi i starszymi. Was, młodych, którzy przygotowujecie się do spotkania w Lizbonie lub do obchodów Światowych Dni Młodzieży w waszych krajach, chciałbym prosić: zanim wyruszycie w podróż, odwiedźcie waszych dziadków lub starszą osobę, która mieszka samotnie! Ich modlitwy będą was chronić, a wy będziecie nosić w sercu błogosławieństwo tego spotkania. Proszę was, osoby starsze, abyście towarzyszyli swoimi modlitwami młodym przeżywającym Światowe Dni Młodzieży. Ci młodzi są Bożą odpowiedzią na wasze modlitwy, owocami tego wszystkiego, co zasialiście, znakiem, że Bóg nie opuszcza swojego ludu, lecz nieustannie go ożywia wyobraźnią Ducha Świętego.

Drodzy dziadkowie, drodzy starsi bracia i siostry, niech błogosławieństwo uścisku Maryi i Elżbiety spocznie na was i napełni wasze serca pokojem. Z miłością udzielam wam mojego błogosławieństwa. Proszę o modlitwę za mnie.

Rzym, Bazylika św. Jana na Lateranie, 31 maja 2023 r., święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

FRANCISZEK

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *