Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ .

 1. Na progu maryjnego miesiąca sierpnia łączymy się duchowo i modlitewnie z pielgrzymującymi na Jasną Górę. Wspólnie wierni tradycji naszych przodków, zanośmy do Matki Bożej Jasnogórskiej nasze sprawy narodowe, rodzinne i osobiste.
 2. Dzisiaj, jak w każdą ostatnią niedzielę miesiąca, po wszystkich Mszach Świętych ofiarą składaną do skarbony mamy okazję wsparcia mieszkańców ogarniętego nieustannymi działaniami wojennymi syryjskiego Aleppo oraz uchodźców ukraińskich.
 3. We wtorek przypada 79 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, najkrótszego zrywu Polaków, bo trwające zaledwie 63 dni, ale najkrwawszego, gdyż oddało życie od 150 do 200 tysięcy naszych rodaków. Pamiętajmy o tych, którzy oddali swoje życie
  w walce o wolną stolicę i Polskę – zwłaszcza harcerzach i bohaterskiej polskiej młodzieży, a dla żyjących powstańców prośmy
  o błogosławieństwo i dar jak najdłuższego życia. W ten dzień w godzinę „W” – 17.00, gdy w naszej Ojczyźnie zawyją syreny
  i rozkołyszą się dzwony naszych świątyń zatrzymajmy się na chwilę, by oddać cześć tym, którzy oddali życie na ołtarzu Ojczyzny.
 4. Sierpień jest miesiącem wielkich wydarzeń patriotycznych: „Cud nad Wisłą” w 1920 roku; Powstanie Warszawskie w 1944 roku
  i wielki zryw narodowy i powstanie Solidarności w 1980 roku – to tylko niektóre z ważnych wydarzeń w historii Polski, które miały miejsce w sierpniu. Szczególnie w tym miesiącu pamiętajmy o naszej ojczyźnie i polecajmy ją w gorącej modlitwie.
 5. W miesiącu sierpniu Episkopat Polski wzywa do dobrowolnej abstynencji od wszelkich napojów alkoholowych w intencji trzeźwości polskiego narodu.
 6. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” polecamy artykuły zapowiadające rozpoczynające się niebawem w Portugalii Światowe Dni Młodzieży.
 7. Za tydzień, w niedzielę, przeżywać będziemy święto Przemienienia Pańskiego. Jezus zaprowadził wybranych uczniów „na górę wysoką osobno”, wobec nich objawił swoje Bóstwo. Święto Przemienienia Pańskiego było już obchodzone w VI wieku, ale jako obowiązujące dla całego Kościoła wprowadził je papież Kalikst III z podziękowaniem za zwycięstwo oręża chrześcijańskiego nad Turkami pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 roku. Całą obronę i bitwę przygotował święty Jan Kapistran.
 8. W liturgii Kościoła w tym tygodniu przypadać będzie:
  poniedziałek – wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, prezbitera. Żył w latach 1491-1556. Nie zawsze szukał woli Boga w swoim życiu, ale kiedy spotkał Go osobiście, przylgnął do Niego i nabrał przekonania, że bez Niego życie nie ma sensu. Zaraża nas gorliwością o zbawienie, i to nie tylko swoje, ale i innych. On chce wszystko czynić „na większą chwałę Bożą”. Zachęca nas, aby Bogu ofiarować wszystko.
  wtorek – wspomnienie świętego Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Urodził się 27 września 1696 roku
  w Marinelli, zmarł 1 sierpnia 1787 roku, mając 90 lat. Lata swojej młodości poświęcił studiom prawniczym, jednak jego marzeniem było życie zakonne. W 1727 roku został kapłanem, a w 1732 roku założył zakon ojców redemptorystów, którego charyzmatem jest praca wśród najbardziej opuszczonych i zaniedbanych.
  – środa – wspomnienie błogosławionego Augustyna Czartoryskiego, prezbitera. Pochodził z arystokratycznej rodziny. Jako najstarszy syn miał odziedziczył tytuł księcia i ogromny majątek. Jednak Bóg wybrał go dla siebie. Kiedy miał 25 lat, spotkał się
  z księdzem Janem Bosko i od tej chwili zaczęła dojrzewać w nim decyzja o wstąpieniu do salezjanów. Musiał pokonać opory własnego ojca i salezjanów, którzy obawiali się przyjąć księcia. Jednak trwał przy swoim powołaniu. W 1888 roku złożył śluby zakonne. Odznaczał się gorliwością w wypełnianiu zobowiązań wynikających ze ślubów. Jest szczególnym przykładem pójścia za głosem powołania.
  – piątek – wspomnienie świętego Jana Marii Vianneya, prezbitera. Wzór kapłańskiej świętości. Żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Przepojony głęboką troską o powierzony lud, a nade wszystko dojrzałą pobożnością, przemieniała ludzkie serca. To wierność powołaniu i poświęcenie ludowi Bożemu sprawiły, że św. proboszcz z Ars stał się nie tylko narzędziem Dobrego Pasterza dla wiernych, ale także inspiracją dla pokoleń kapłanów, a zwłaszcza proboszczów, którym patronuje.
  – sobota – rocznica poświęcenia rzymskiej bazyliki NMP – MB Śnieżnej. 5 sierpnia 352 roku, w okresie upałów, rzymskie Wzgórze Eskwilińskie pokryło się śniegiem. Był to znak dany przez Maryję papieżowi Liberiuszowi i rzymskiemu patrycjuszowi Janowi, gdzie mają wybudować kościół Jej poświęcony. Tak powstała bazylika MB Większej. Maryja jest tam czczona jako „Ocalenie Ludu Rzymskiego”.
 9. We wtorek po Mszy Świętej i Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nastąpi zmiana tajemnic różańcowych.
 10. W tym tygodniu przypadać będzie pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:
  – czwartek – dzień szczególnej modlitwy w intencji świętych i gorliwych powołań kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza z naszej parafii
  – piątek – od godziny 8.30 odwiedziny chorych z Komunią świętą, a podczas Eucharystii naszą modlitwą ogarniemy wszystkich chorych i cierpiących  w naszej wspólnocie
  – sobota – dzień poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.
 11. W sobotę ulicami naszego miasta przejdzie kolejny męski różaniec. Tradycyjnie wymarsz o godzinie 14.00 spod kościoła mariackiego, który zakończy sprawowana Eucharystia.
 12. 16 sierpnia z koszalińskiej katedry wyruszy XXIII Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia do sanktuarium w Myśliborzu. Pielgrzymi wyruszą po Mszy Świętej o godzinie 7.00. Do Myśliborza dotrą 24 sierpnia, by dzień później uczestniczyć w uroczystościach urodzin świętej Faustyny.
 13. Liturgię przyszłej niedzieli rozpoczniemy wspólnym śpiewem Godzinek ku czci NMP o godzinie 8.30.
 14. Dzisiaj o godzinie 19.00 w kościele mariackim odbędzie się koncert organowy.
  W pierwszej części na organach zagra Wiktor Łyjak; w drugiej wystąpi męski zespół wokalny ” Seraphim of Sarov” z Serbii.
 15. Trwa renowacja naszej świątyni. Dlatego Najświętsza Ofiara sprawowana jest w hospicyjnej kaplicy o godzinie 19.00 od poniedziałku do piątku, a w sobotę o godzinie 11.30. Pragnę wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy wsparli i wspierają te prace składając ofiarę osobiście bądź wpłacając na konto parafialne.
 16. Słowo Boże kolejny raz w naszym życiu przynagliło nas do odpowiedzi na pytanie: Gdzie jest nasz najważniejszy skarb, o który zabiegamy? Po powrocie do domów podzielmy się z najbliższymi naszą odpowiedzią.

Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK  ,  DNIA  30 LIPCA  2023  ROKU  .

 

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

NA SIERPIEŃ – MIESIĄC ABSTYNENCJI 2023

Sierpniowe dni w historii naszej Ojczyzny niejednokrotnie zmieniły jej bieg. Walka o wolność, poświęcenie polskich bohaterów, nadzieja na odnowę, jak również wielka radośćz odniesionych zwycięstw – składają się na szczególną atmosferę tego miesiąca. Dominuje w niej troska o losy narodu. Troska, którą Polacy przyzwyczaili się składać w dłonie Maryi, swojej Królowej. Te dwie piękne cechy Polaków – miłość Ojczyzny i miłość Matki Bożej, były i są nadal źródłem wielu potrzebnych inicjatyw budujących naszą jedność, pomagających nam trwać w wierze. Dlatego sierpień przeżywamy jako miesiąc dobrowolnej rezygnacji z alkoholu z motywów patriotycznych i religijnych. Zachęca do tego Episkopat Polski od 1984 roku.

Dobrowolna abstynencja szczególną formą praktykowania trzeźwego stylu życia

Apel sierpniowy co roku spotyka się z wielkim zainteresowaniem różnych grup społecznych. Ten fakt cieszy, gdyż jest oznaką ważności tej inicjatywy nie tylko dla wiernych Kościoła, ale i dla całego społeczeństwa. Jednocześnie rodzi on konieczność wyjaśnienia niektórych pojęć i odpowiedzi na pojawiające się przy tej okazji pytania. Istotne jest, aby dobrze rozumieć, czym jest trzeźwość w odniesieniu do alkoholu. Przybiera ona w tym wymiarze trzy podstawowe formy.

Po pierwsze, dla części społeczeństwa praktykowanie trzeźwości oznacza stały umiar w używaniu napojów alkoholowych. Umiar jest to sięganie po alkohol bardzo rzadko i w małych (wręcz symbolicznych) ilościach, tak aby w żaden sposób nie zmieniła się świadomość, emocje, decyzyjność. Kolejną formą zachowywania trzeźwości jest obowiązkowa, całkowita rezygnacja z używania alkoholu, np. ze względu na wiek, stan zdrowia, obowiązki. Trzecią formą jest dobrowolna abstynencja. Podejmowana jest ona
z różnych motywów, najczęściej jako post, jako wynagrodzenie za grzechy, a także jako świadectwo dla innych, że można cieszyć się życiem, bawić się, wypoczywać, świętować bez alkoholu. Trzeźwość to warunek życia w wolności, miłości i dobrobycie.

To wyjaśnienie pomaga nam odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sierpień jest miesiącem abstynencji, a nie tylko trzeźwości. Otóż zachowanie trzeźwości, jako cnoty moralnej, obowiązuje przez wszystkie miesiące roku, włącznie z sierpniem. Krótko mówiąc – każdy miesiąc roku jest miesiącem trzeźwości. Natomiast abstynencja sierpniowa jest dobrowolną decyzją z motywów religijnych, moralnych i patriotycznych.

Pragniemy podkreślić, że apel o rezygnację z używania alkoholu w sierpniu jest zachętą, a nie nakazem. Zachętą, aby ci, którzy mogą umiarkowanie korzystać z napojów alkoholowych, dobrowolnie z tego zrezygnowali i w ten sposób stali się szczególnymi świadkami Chrystusowej wolności.

Miesiąc abstynencji a współczesne wyzwania związane z uzależnieniami

Współczesna nauka jednoznacznie potwierdza zgubny wpływ nałogów, zwłaszcza alkoholizmu, na kondycję zdrowotną jednostek i całych społeczeństw. Uzależnienie od alkoholu to śmiertelna choroba, powodująca corocznie kilka milionów zgonów na całym świecie. Na skutek nadużywania alkoholu znacząco zwiększa się umieralność osób w młodym i średnim wieku. Musimy też pamiętać, że najwięcej szkód społecznych przynosi pijaństwo.

Natomiast dobroczynny wpływ okresowego czy stałego postu od alkoholu jest znany od dawna. Potwierdza to Kościół wzywając do jego podejmowania w Adwencie, Wielkim Poście, czy w naszej Ojczyźnie także w sierpniu. Nie chodzi tu tylko o zdrowie fizyczne
i psychiczne, o które należy dbać wypełniając V przykazanie Dekalogu, ale także o kondycję duchową.

Dobrowolny post od alkoholu podejmowany z motywów religijnych pomaga w rozwoju duchowym i w zjednoczeniu z Chrystusem, który jest jedynym Dawcą prawdziwej wolności. Jest to też piękne świadectwo w społeczeństwie, które ma poważne problemy
z praktykowaniem cnoty trzeźwości. To świadectwo jest konieczne, aby skutecznie przeciwdziałać ogromnemu cierpieniu milionów ludzi w naszej Ojczyźnie. Nietrzeźwość bowiem powoduje nie tylko wymierne straty materialne, ale jest również źródłem poważnych problemów zdrowotnych, psychicznych i duchowych.

Sierpniowe inicjatywy abstynenckie Kościoła w Polsce

Kościół daje największy i najbardziej trwały motyw troski o trzeźwość narodu. Jest nim miłość do Boga i do bliźniego. Dlatego w sierpniu – miesiącu abstynencji, w polskich diecezjach, w różnych ośrodkach i wspólnotach, organizowane są wydarzenia, takie jak: pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu, rekolekcje, sympozja, zabawy, spotkania i pikniki bezalkoholowe. Wiele osób składa podczas nich świadectwa nawrócenia, uzdrowienia z nałogu, ale także świadectwa podkreślające, jak piękny i owocny jest dar dobrowolnej abstynencji od alkoholu. Wszystkim zaangażowanym w te działania, uczestnikom i osobom, które propagują abstynencki styl życia, składamy serdeczne podziękowania.

Jako członkowie Kościoła zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za wypełnianie w codziennym życiu nauczania św. Jana Pawła II i bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, na temat wolności wewnętrznej człowieka i troski o trzeźwość całego narodu. Sierpień to dobry czas i okazja, aby jeszcze lepiej poznać to nauczanie i nim żyć. To także dobry czas, aby jeszcze bardziej zjednoczyć się wokół ważnej inicjatywy Apostolstwa Trzeźwości w Polsce, jaką jest Narodowy Program Trzeźwości.

Jedność w działaniu na rzecz troski o trzeźwość w naszej Ojczyźnie

Prośbę o dar dobrowolnej abstynencji w sierpniu kierujemy przede wszystkim do wierzących, aby w duchu odpowiedzialności za swoje życie, życie bliskich i wszystkich, których Bóg stawia na ich drodze, podjęli post w intencji trzeźwości  narodu.

Prosimy ludzi mediów, aby tworzyli kulturę trzeźwości poprzez promocję postaw abstynenckich. Prosimy pracowników kultury i nauki, aby w swoim życiu zawodowym dawali świadectwo życia bez nałogów. Aby owoce ich pracy uczyły wszystkich odbiorców,
a zwłaszcza młode pokolenie, pięknego, wolnego życia.

Prosimy sprawujących władzę państwową i samorządową, aby autentycznie przejęli się losem Polaków dotkniętych i zagrożonych plagą pijaństwa i alkoholizmu. Aby podjęli natychmiastowe działania naprawcze, pozwalające na ograniczenie tak wysokiego spożycia alkoholu, które wprost zagraża istnieniu narodu. Przede wszystkim należy zakazać reklamy alkoholu i ograniczyć jego dostępność fizyczną i ekonomiczną.

Prosimy wszystkich liderów życia społecznego, duchownych i świeckich, o zaangażowanie się w dzieło troski o trzeźwość narodu. To w dużej mierze od waszych postaw i decyzji oraz wzoru życia zależy, czy nasz naród będzie prawdziwie wolny wewnętrznie.

Apel kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, aby włączyli się do tej inicjatywy. Bowiem wartość trzeźwego życia jest wartością ogólnoludzką, a nie tylko zobowiązaniem o charakterze religijnym. Wszyscy też jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość naszej Ojczyzny.

Niech Maryja, Królowa Polski, wspiera swoim przemożnym wstawiennictwem nasze dobre postanowienia i działania. Niech pomaga nam w codziennej pracy nad przywróceniem kultury trzeźwości w naszym narodzie.

Łomża, dnia 28 maja  2023 r.

 

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *