Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XX  NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ.

 1. Jeszcze dwa tygodnie wakacji. Do 01 września będzie jeszcze odprawiana w niedzielę i dni powszednie Eucharystia o godzinie 19.00. Od 1 września Msze Święte w niedzielę i święta będą odprawiane o godzinach: 9.00, 11.00 i 17.00, a w dni powszednie będzie to godzina 18.00, oprócz sobót, bowiem w tym dniu Msza Święta będzie sprawowana o godzinie 11.30 w hospicyjnej kaplicy pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II. Taki układ sprawowanych Mszy Świętych w naszej parafii będzie do końca kwietnia.
 2. Zachęcam do nabycia i lektury ciekawej naszego Gościa Niedzielnego, w którym przeczytamy między innymi, warto przeczytać szczególnie polecamy artykuł zatytułowany „Produkt katolickopodobny” – o tym, dlaczego wielu ludzi wierzy fałszywym przewodnikom duchowym.
 3. W sobotę, 26 sierpnia, przeżywać będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Święto to ustanowił wspominany kilka dni temu św. papież Pius X w 1906 roku. Ten sam papież wyniósł kościół na Jasnej Górze do godności bazyliki. Duchowo łączymy się z tym sanktuarium, jakże ważnym dla Polaków. Szczególnie wspominamy rok 1956 i Jasnogórskie Śluby Narodu. Msza święta zostanie odprawiona w kościele o godzinie 11.00 w koście.
 4. W piątek Najświętsza Ofiara zostanie odprawiona o godzinie 16.00, podczas której zostanie pobłogosławiony sakrament małżeństwa.
 5. Ponadto w kalendarzu liturgicznym Kościoła świętego w tym tygodniu przypadać będzie:
  – poniedziałek – wspomnienie świętego Piusa X, papieża. Urodził się w 1835 roku niedaleko Wenecji, w ubogiej rodzinie. Mając 23 lata, przyjął święcenia kapłańskie, a 26 lat później sakrę biskupią. W 1903 roku, po śmierci papieża Leona XIII, konklawe zebrani na konklawe wybrali go na kolejnego następcę Św. Piotra. Mottem posługi uczynił słowa: „Odnowić wszystko
  w Chrystusie”
  . Nazywany jest papieżem Eucharystii. Mawiał: „Komunia święta jest najkrótszą drogą do nieba”.
  – wtorek – wspomnienie NMP, Królowej. Ten oficjalny tytuł został jej nadany przez Piusa XII w 1954 roku. W piśmie świętym nie znajdziemy fragmentów, który ukazywałby Matkę Zbawiciela jako Królową. Mamy natomiast teksty pośrednie, które mówią
  o Maryi jako najważniejszej z niewiast. Pewnym źródłem jest także przekaz ustny i Tradycja Kościoła, dzięki której tajemnicę ukoronowania Maryi Panny na królową nieba i ziemi rozważamy w części chwalebnej różańca. Ten tytuł ma ukazać wierzącym miejsce Maryi w dziele zbawienia. Ukoronowana zasiada obok swojego Syna – Króla chwały.
  – środa – wspomnienie świętej Róży z Limy, dziewicy. Jest patronką Ameryki Południowej i najbardziej znaną świętą tego kontynentu. Przez całe życie starała się naśladować świętą Katarzynę ze Sieny, a mistyczne zjednoczenie z Bogiem łączyła
  z posługą chorym opuszczonym. Przez piętnaście lat doświadczała zupełnego opuszczenia, nie czuła żadnego pragnienia modlitwy, żadnej pociechy ani bliskości Boga. Po tym doświadczeniu doszła do kontemplacji i mistycznego zjednoczenia
  z Chrystusem. Odtąd żyła jeszcze bardziej dla Niego. Zmarła w wieku 31 lat, 24 sierpnia 1617 roku.
  – czwartek – święto świętego Bartłomieja, apostoła. Pochodził z Kany Galilejskiej. Napełniony Duchem Świętym w dniu Piećdziesiątnicy rozpoczął swoją misyjną działalność, której ukoronowaniem była śmierć męczeńska, poniesiona prawdopodobnie w 70 roku w Armenii. Wiara, za którą oddawali życie apostołowie, nieustannie daje nam przystęp do Pana Boga.
  – piątek – wspomnienie świętego Ludwika, króla. Był królem Francji na początku XIII wieku, w okresie wypraw krzyżowych, których celem było wyzwolenie Ziemi Świętej spod panowania pogan. Król Ludwik poświęcił tej sprawie wiele sił, ale, niestety, poniósł klęskę. W historii zapisał się jako jeden z najwybitniejszych władców. Francja za jego rządów osiągnęła znaczny rozwój polityczny i gospodarczy. Zwalczał lichwę i prostytucję, popierał instytucje dobroczynne i zakony, usługiwał osobiście chorym
  i rozdawał jałmużny ubogim. Żył bardzo skromnie, mnożył uczynku pokutne, dzięki czemu został nazwany „królem mnichów”.
 6. Za tydzień po Mszach Świętych będzie możliwość złożenia ofiary do puszki na wsparcie syryjskiej rodziny w Aleppo oraz uchodźców ukraińskich.
 7. Jednocześnie pragnę wyrazić wielką wdzięczność za otwarte serca i złożone ofiary ubiegłej niedzieli na wsparcie mieszkańców Słowenii dotkniętych kataklizmem powodzi. Złożone ofiary to aż 455 złotych.
 8. Nieustannie trwają prace przy renowacji naszej świątyni. Na czas tych prac Msze Święte odprawiane są w kaplicy hospicyjnej. Wykorzystując stojące rusztowania zwracam się szczególnie do Pani z prośbą o przybycie jutro na godzinę 16.00 z pomocą umycia okien witrażowych. Jednocześnie pragnę podziękować za wszelkie ofiary składane na prace remontowe, jak i wpłaty na konto parafialne.
 9. W piątek na naszym cmentarzu pożegnaliśmy świętej pamięci Małgorzatę Kijanka, która mieszkała przy ulicy Bocznej. W jej intencji: wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
 10. Czasem Jezus, odpowiadając na nasze modlitwy, wydaje się być surowy. On świadomie przeprowadza duszę przez różne doświadczenia. Buduje trudną drogę cudu. Nie zniechęcajmy się, gdy natrafimy na jakieś przeszkody w życiu duchowym.

 Ks. Marek Kowalewski, proboszcz

SZCZECINEK , DNIA 20 SIERPNIA 2023 ROKU .

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *