ROK 2001

1 STYCZNIA
Pierwszy dzień nowego roku, nowego wieku, nowego tysiąclecia. Pierwszą mszę św. o godz. 11.00 w naszym kościele odprawił drugi biskup ordynariusz tych ziem na przestrzeni tysiąca lat historii Kościoła na Pomorzu, ówczesny biskup senior, a późniejszy  kardynał nominat Ignacy Jeż.

2 STYCZNIA – 13 LUTEGO
To czas, w którym dokonywały się podbicie sufitu kościoła boazerią. Pracy tej podjęli się panowie: Jerzy Szlaz i Henryk Stefanowicz.

24 KWIETNIA
Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Szczecinku  odebrały i wydały decyzję na użytkowanie kościoła i plebanii. Parafia otrzymała numer: Bukowa 85.

21 MAJA – 18 SIERPNIA
To okres pracy przy elewacji wewnętrznej naszej świątyni, jej malowanie oraz budowa ołtarza i ambony.

8 WRZEŚNIA
Stolarnia „Kronospanu” dostarczyła ostatnie ławki do naszej świątyni. Zarówno materiał, jak i całą robociznę firma przekazała nieodpłatnie. W tym mieli szczególny udział panowie: Jarosław Chmura z ulicy Brzozowej i Krzysztof Bartczak z ulicy Obrońców Westerplatte.

14 WRZEŚNIA
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu został zawieszony w prezbiterium Krzyż Św. Franciszka. Jest on dziełem pana Sławomira Jurczyka zamieszkałego przy ulicy Orzechowej.

7 PAŹDZIERNIKA
Niedziela konsekracji świątyni i ołtarza, jak i poświęcenia tabernakulum, dzwonów i plebanii. Uroczystościom tym przewodniczył Ordynariusz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej ksiądz biskup Marian Gołębiewski.

16 LISTOPADA
W tym dniu została zakończona praca przy położeniu elewacji zewnętrznej świątyni
i plebanii. W ciągu trzech tygodni pracę tę wykonał pan Jan Dębicki z ulicy Kasztanowej, przy znacznej pomocy parafian.