ROK 2005

2 KWIETNIA
Dzień odejścia do Domu Ojca, który jest w Niebie, Ojca świętego – Jana Pawła II. Od tego dnia, codziennie przez minutę biją dzwony o 21.37, w godzinę śmierci Papieża – Polaka.

18 MAJA
85 – ta rocznica urodzin Karola Wojtyły. W ten dzień został otwarty Szlak Testamentu Jana Pawła II łączący kościół pw. św. Franciszka z Asyżu z Nadleśnictwem Czarnobór.

16 PAŹDZIERNIKA
Po raz pierwszy w Dniu Papieskim po wieczornej mszy św. odbyła się modlitwa różańcowa
w intencji Jana Pawła II prowadzona przez parafie dekanatu.

18 PAŹDZIERNIKA
Na terenie parafii był niezwykły gość, który na hali produkcyjnej Kronospanu odprawił mszę św. Był nim Prymas Austrii ks. kardynał Christophen Schonborn. Na pamiątkę jego pobytu parafii został ofiarowany kardynalski ornat i świece ołtarzowe.